Haavanhoito
Haavanhoito

Haavanhoidon haasteet

 • Konsultoiva lymfedeemahoitaja

  Potilaat ovat aina yksilöllisiä, kuten ovat haavatkin. Haavanhoito vaatii siksi erityiskoulutusta ja asiantuntemusta, mutta myös luontaista kykyä ja intuitiota. Kliinikkona kohtaat monia haasteita potilaittesi haavojen hoidossa. Haasteena on paitsi itse haavojen hoito, myös potilaan ihon terveyden ylläpito ja sen suojaaminen infektioilta.

  Haavat voidaan jaotella akuutteihin ja kroonisiin haavoihin. Akuutti haava voidaan määritellä ”haavaksi, joka paranee odotetusti”, ja krooninen haava ”haavaksi, joka ei parane odotetusti tai jonka paraneminen on pysähtynyt tiettyyn vaiheeseen yli kuuden viikon ajaksi”.


Videot aiheesta


Aakkosmetodi laskimoperäisen säärihaavan hoidossa


Viitteet

Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015


3M Ihon- ja haavanhoitoratkaisut

Selkeyttä ja optimaalisia ratkaisuja ihon- ja haavanhoidon haasteisiin.

ihon haavanhoitoratkaisut

Painehaavat

 • painehaavat Cavilon

  Lämmin ja kostea iho on alttiimpi paineen ja hankauksen aiheuttamille vaurioille. Nämä ovat riskitekijöitä painehaavan muodostumisessa. Valitse sidos, jonka rakenne pitää ihon pinnalle kerääntyvän kosteuden vähäisenä.

  Yli puolet kaikista painehaavoista syntyy kantapäihin, sakraalialueelle tai muille luu-ulokkeiden kohdalla oleville alueille³ näiden heikon paineen- ja hankauksenkeston vuoksi.

  Parhaita hoitokäytänteitä noudattamalla taataan asianmukainen hoitoprosessi, jotta potilas saa laadukasta hoitoa kaikissa hoitotilanteissa koko hoitohenkilökunnan toimesta. Tämä Parhaat hoitokäytänteet ‑suositus tarjoaa asianmukaista, käytännöllistä tietoa niille kliinisen työn tekijöille, joiden vastuulla on ikääntyvien potilaiden ihonhoidon hallinta.

  Parhaat hoitokäytänteet
  Cavilon-esite
  Tuoteluettelo

   • Ihovauriot voivat johtaa vakaviin seuraamuksiin, kuten infektioon.
   • Pienikin ihovaurio voi aiheuttaa epämukavuutta ja kipua ja lisätä potilaan kärsimyksiä.
   • Ihovaurio merkitsee negatiivistä kliinistä tulosta ja huonoa potilaskokemusta.

Miten haavat vaikuttavat elämänlaatuun? - kirjoittanut Mark Collier

 • Potilaan elämänlaatu riippuu siitä, miten tyytyväinen potilas on eri elämänalueilla: fyysisesti, psykologisesti, emotionaalisesti, sosiaalisesti (ja taloudellisesti) sekä hengellisesti.

  Haavapotilaat voivat kokea olevansa eristyksissä, yksinäisiä tai elämänlaatunsa kärsivän monista syistä. Aivan kuten jokainen haava on erilainen, niin myös jokainen potilas. Osa potilaista kokee haavan heikentämän elämänlaatua. He voivat mainita seuraavia syitä:

  Haava on kivulias ja vaikeuttaa liikkumista
   

  • Haava muodostaa runsaasti nestettä ja aiheuttaa noloja tilanteita, jos siteet ja/tai vaatteet kastuvat.
  • Osa haavoista voi muodostaa hajua, joka voi myös nolostuttaa ja nakertaa itsetuntoa.

  Olo taakkana olemisesta perheenjäsenille ja ystäville

  Haavoilla voi olla fyysisiä vaikutuksia, kuten kipu, haju, liikkumisen vaikeus ja unen häiriintyminen, mutta niillä on myös sosiaalisia vaikutuksia sen seurauksena, ettei potilas pääse liikkumaan ja tapaamaan ystäviä ja sukulaisia entiseen tapaan. Töissä käyville potilaille haavan kanssa eläminen saattaa merkitä töiden lopettamista, taloudellisia vaikeuksia sekä kokemusta itsenäisyyden menetyksestä.