lymfödeeman hoito

Säärihaavojen ja turvotuksen hoito

 • Kompressiojärjestelmät

  Kroonisen turvotuksen ja laskimoperäisten säärihaavojen hoitoratkaisut

  Kompressiohoitoa pidetään parhaana hoitona alaraajojen turvotukseen ja laskimoperäisiin haavaumiin1.

  3M on kehittänyt kompressiohoitoa entistä pidemmälle luomalla materiaaleja, jotka tuottavat älykkään ja dynaamisen kompression unohtamatta käytännöllistä ja miellyttävää hoitoa. Kaksikerroksinen 3M™ Coban™ -kompressiojärjestelmä muodostaa jäykän ja mukavan sidoksen, joka tuottaa tasaisesti juuri sopivan kompression turvotuksen vähentämiseen.

  Potilas voi käyttää tavallisia vaatteita ja kenkiä, sillä patentoitu limittäin asettuva materiaali on suunniteltu niin, että se ei pääse liukumaan epämukavasti pois paikaltaan eikä painumaan kasaan yhtä helposti kuin entiset järjestelmät. 3M™ Coban™ 2 -kompressiojärjestelmä on merkittävästi nelikerroksisia kompressiojärjestelmiä kompaktimpi.

  Kaksikerroksinen 3M™ Coban™ -kompressiojärjestelmä on suunniteltu vähentämään käyttökertojen välistä vaihtelua. Se tuottaa tasalaatuisen kompression jokaisella käyttökerralla.


  1. Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015.


Katso videoita


 • Kompressiohoito

  Tietoa laskimoperäisistä säärihaavoista

  Tutkimusten mukaan laskimoperäisillä säärihaavoilla voi olla vakavia seurauksia potilaille. Laskimoperäisistä säärihaavoista kärsivistä potilaista 81 % kokee liikuntakykynsä rajoittuneen ja 50 prosentilla liikuntakyky on vakavasti rajoittunut. Lisäksi liikuntarajoitteisista potilaista 68 % tuntee olonsa pelokkaaksi, vihaiseksi, masentuneeksi tai sosiaalisesti eristyneeksi.1

  Lue lisää laskimoiden vajaatoiminnan hoidon roolista toipumisen edistymisessä, mukavuuden parantamisessa, kustannusten vähentämisessä ja terveyteen liittyvän elämänlaadun kohentamisessa.

  1. Brem H, Kirsner RS, Falanga V. Protocol for the successful management of venous ulcers. Am J Surg 2004 Jul; 188 (1A Suppl):1–8.

  Lue lisää laskimoperäisten säärihaavojen hoidosta


 • Suoraviivaisuutta laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon

  Suoraviivaisuutta laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon

  Kompressiohoidon tiedetään kohentavan merkittävästi laskimoperäisten säärihaavojen parantumisastetta ja vähentävän niiden uusiutumisen riskiä.1–2 Kompressiohoitoa ei kuitenkaan hyödynnetä niin paljon kuin olisi mahdollista. Kansainvälinen säärihaavaumien ja laskimosairauksien asiantuntijoista koostuva ryhmä on pyrkinyt tekemään kompressiohoitoa tunnetummaksi ja edistämään sen laajempaa käyttöönottoa kehittämällä yksinkertaistetun menetelmän laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon. Menetelmä tunnetaan englanniksi lyhenteellä ABC.

  Lataa asiantuntijaryhmän yhteinen mietintö laskimoperäisten säärihaavojen hoidon yksinkertaistamisesta (Simplifying Venous Leg Ulcer Management -asiakirja)

   

   

  1. O'Meara S, Cullum N, Nelson EA, Dumville JC. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012; 11: CD000265.
  2.  Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9: CD002303.


 • Laskimoperäiset säärihaavat

  Tehokasta kompressiohoitoa laskimoperäisiin säärihaavoihin

  Tutkimustulosten perusteella laskimoperäisistä säärihaavoista kärsivät potilaat, joiden haavaumiin tavanomainen kompressiosidos ei tehoa, hyötyvät kaksikerroksisen 3M™ Coban™ -kompressiojärjestelmän käytöstä. Sen havaittiin kullakin arviointikerralla lievittävän turvotusta, kipua ja haavanesteen erittymistä nopeammin kuin perinteiset monikerroksiset kompressiojärjestelmät. Yhteensä 75 prosentilla potilaista haavaumien pinta-ala pieneni neljän viikon tutkimusjakson aikana 30–40 prosentilla.1

  Lue lisää kaksikerroksisten 3M™ Coban™ -kompressiojärjestelmien kliinisestä tehokkuudesta (PDF, 319,91 kt)

  1. Bain G. Evaluation of new bandage system to improve wound healing outcomes for patients with problematic venous leg ulcers. Arkistotiedot. 3M, 2008. Ladattavissa tästä (PDF, 1,68 Mt)


 • Käytännön tietoa lymfödeemasta

  Käytännön tietoa lymfödeemasta

  Lymfödeemalla tarkoitetaan imunestekierron häiriön vuoksi kehittynyttä turvotusta. Imusuonisto ei ehkä ole kehittynyt oikein tai syynä voi olla imusuoniston vaurio tai vamma. Oireita voi esiintyä millä puolella kehoa tahansa, joko useassa tai vain yhdessä paikassa kerrallaan. Oireita esiintyy sen mukaan, missä imusuoniston kohdassa imunestekierto on estynyt. Tuoreiden tutkimusten mukaan Iso-Britanniassa on vähintään 240 000 lymfödeemasta kärsivää miestä, naista ja lasta (Ison-Britannian lymfödeemapotilaiden tukiverkosto).