lymfödeeman hoito

Säärihaavojen ja turvotuksen hoito

Ratkaisuja laskimoperäisten säärihaavojen hallintaan

Ratkaisuja laskimoperäisten säärihaavojen hallintaan

Potilaasi luottavat sinun apuusi, jotta he saavat helpotusta laskimoperäisen säärihaavan aiheuttamaan kipuun ja epämukavuuteen. Paranemisprosessin edistäminen on mahdollista, kun seuraa parhaita hoitokäytänteitä kompressiohoitoon sekä ihon- ja haavanhoitoon liittyen.

Lue lisää 3M kompressiohoidosta sekä ihon- ja haavanhoidosta (PDF, 2.3 MB).

 • Kompressiojärje stelmät

  Tehokas ja miellyttävä kompressiohoito

  • Kompressiohoitoa pidetään parhaana hoitona alaraajojen turvotukseen ja laskimoperäisiin haavoihin1.

   3M on kehittänyt kompressiohoitoa entistä pidemmälle luomalla materiaaleja, jotka tuottavat älykkään ja dynaamisen kompression unohtamatta käytännöllistä ja miellyttävää hoitoa. Kaksikerroksinen 3M™ Coban™ -kompressiojärjestelmä muodostaa jäykän ja mukavan sidoksen, joka tuottaa tasaisesti juuri sopivan kompression turvotuksen vähentämiseen.

   Potilas voi käyttää tavallisia vaatteita ja kenkiä, sillä patentoitu limittäin asettuva materiaali on suunniteltu niin, että se ei pääse liukumaan epämukavasti pois paikaltaan eikä painumaan kasaan yhtä helposti kuin entiset järjestelmät. 3M™ Coban™ 2 -kompressiojärjestelmä on merkittävästi nelikerroksisia kompressiojärjestelmiä kompaktimpi.

    

   Kaksikerroksinen 3M™ Coban™ 2 -kompressiojärjestelmä on suunniteltu vähentämään käyttökertojen välistä vaihtelua. Se tuottaa tasalaatuisen kompression jokaisella käyttökerralla.

    1. Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015.

 • Kompressio hoito

  Tietoa laskimoperäisistä säärihaavoista

  • On osoitettu, että laskimoperäisillä säärihaavoilla voi olla musertava vaikutus potilaan elämänlaatuun. 81% potilaista joilla oli laskimoperäinen säärihaava, kertoivat säärihaavan vähentäneen heidän liikkuvuuttaan ja 50% potilaista oli kokenut tilanteen merkittävänä rajoitteena liikkumiselleen. Lisäksi 68% potilaista koki liikkumisen heikentymisen lisäksi myös pelkoa, vihaa, masennusta ja sosiaalista eristäytymistä säärihaavan takia.2

   Lue lisää laskimoiden vajaatoiminnan hoidon roolista toipumisen edistymisessä, mukavuuden parantamisessa, kustannusten vähentämisessä ja terveyteen liittyvän elämänlaadun kohentamisessa.

   Lue lisää laskimoperäisten säärihaavojen hoidosta

    1. Brem H, Kirsner RS, Falanga V. Protocol for the successful management of venous ulcers. Am J Surg 2004 Jul; 188 (1A Suppl):1–8.

 • Suoraviivaisuutta laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon

  Suoraviivaisuutta laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon

  • Kompressiohoidon tiedetään kohentavan merkittävästi laskimoperäisten säärihaavojen parantumisastetta ja vähentävän niiden uusiutumisen riskiä.1–2 Kompressiohoitoa ei kuitenkaan hyödynnetä niin paljon kuin olisi mahdollista. Kansainvälinen säärihaavaumien ja laskimosairauksien asiantuntijoista koostuva ryhmä on pyrkinyt tekemään kompressiohoitoa tunnetummaksi ja edistämään sen laajempaa käyttöönottoa kehittämällä yksinkertaistetun menetelmän laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon. Menetelmä tunnetaan englanniksi lyhenteellä ABC.

   Lataa asiantuntijaryhmän artikkeli säärihaavojen hoitoon liittyen (PDF, 467 KB)

    1. O'Meara S, Cullum N, Nelson EA, Dumville JC. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012; 11: CD000265.
    2. Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9: CD002303.

 • Laskimoperäiset säärihaavat

  Tehokasta kompressiohoitoa laskimoperäisiin säärihaavoihin

  • Tutkimustulosten perusteella laskimoperäisistä säärihaavoista kärsivät potilaat, joiden haavaumiin tavanomainen kompressiosidos ei tehoa, hyötyvät kaksikerroksisen 3M™ Coban™ -kompressiojärjestelmän käytöstä. Sen havaittiin kullakin arviointikerralla lievittävän turvotusta, kipua ja haavanesteen erittymistä nopeammin kuin perinteiset monikerroksiset kompressiojärjestelmät. Yhteensä 75 prosentilla potilaista haavaumien pinta-ala pieneni neljän viikon tutkimusjakson aikana 30–40 prosentilla.1

   Lue lisää 3M™ Coban™ 2 kompressiojärjestelmän hyödyistä (PDF,319,91KB)

    1. Bain G. Evaluation of new bandage system to improve wound healing outcomes for patients with problematic venous leg ulcers. Arkistotiedot. 3M, 2008. Ladattavissa tästä (PDF, 1,68MB)

 • Käytännön tietoa lymfödeemasta

  Käytännön tietoa lymfedeemasta

   lymfedeemalla tarkoitetaan imunestekierron häiriön vuoksi kehittynyttä turvotusta. Imusuonisto ei ehkä ole kehittynyt oikein tai syynä voi olla imusuoniston vaurio tai vamma. Oireita voi esiintyä millä puolella kehoa tahansa, joko useassa tai vain yhdessä paikassa kerrallaan. Oireita esiintyy sen mukaan, missä imusuoniston kohdassa imunestekierto on estynyt. Tuoreiden tutkimusten mukaan Iso-Britanniassa on vähintään 240 000 lymfedeemasta kärsivää miestä, naista ja lasta (Ison-Britannian lymfedeemapotilaiden tukiverkosto).

   Klikkaa tästä ja lataa potilaille suunnattu opaslehtinen (PDF,793 KB).

   Käy verkkosivullamme, josta löydät lisätietoja lymfedeemasta ja kroonisesta turvotuksesta. Verkkosivu sisältää artikkeleja, koulutusvideoita, tietoresursseja, ratkaisuja sekä tukimateriaaleja.


Katso videoita