1. Tietosuojakäytäntö
3M Suomi

3M Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

3M:n Internet-tietosuojakäytäntö

3M:n maailmanlaajuinen Internet-tietosuojakäytäntö

 

 • 3M kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen. Tässä käytännössä kuvaillaan, mitä yksilöiviä tietoja voimme kerätä sekä miten saatamme käyttää näitä tietoja. Käytännössä käsitellään myös muita yksityisyyteesi liittyviä keskeisiä aiheita.

   

 • 3M:n maailmanlaajuinen Internet-tietosuojakäytäntö

  3M:n käytäntönä on noudattaa kaikkia sovellettavia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lakeja. Arvostamme asiakkaidemme, liikekumppaneidemme ja muiden henkilökohtaisia tietoja antavien tahojen luottamuksen ansaitsemista ja säilyttämistä, joten haluamme toiminnallamme kuvastaa tietojen arvoa.

  Tässä maailmanlaajuisessa Internet-tietosuojakäytännössä ("käytäntö") on kuvattu, miten 3M suojelee yksityisyyttäsi kerätessään henkilökohtaisia tietojasi 3M:n verkkosivustoilla. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan tässä käytännössä tietoja, joista olet tunnistettavissa joko yksinään tai yhdessä muiden saatavissamme olevien tietojen perusteella ("henkilökohtaiset tiedot").

  Tämä käytäntö koskee yleisesti kaikkia 3M:n ja sen liiketoimintayksiköiden ylläpitämiä tai  niiden puolesta ylläpidettyjä verkkosivustoja ympäri maailman (jokainen "3M:n verkkosivusto").

 • Verkkosivuston tietosuojailmoitukset

  Vaikka tämä käytäntö yleisesti ottaen koskee kaikkia 3M:n verkkosivustoja, on kullakin 3M:n verkkosivustolla eri tarkoitus ja eri ominaisuudet. Jos tietty 3M:n verkkosivusto tarvitsee lisä-  tai muita tietoja, kyseiset tiedot ilmoitetaan kyseisellä sivustolla tai erillisessä verkkosivuston tietosuojailmoituksessa ("verkkosivuston tietosuojailmoitus"), joka julkaistaan kyseisellä verkkosivustolla. Jokainen yksittäinen tieto tai tietosuojailmoitus 3M:n verkkosivustolla täydentää tätä käytäntöä, mutta ainoastaan sen 3M:n verkkosivuston osalta, jolla se julkaistaan.

   

 • Henkilökohtaisten tietojen keräämistä, käyttämistä ja luovuttamista koskevat rajoitukset

  Kerätessään henkilökohtaisia tietoja 3M:n verkkosivustolla, 3M tulee siinä laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö edellyttää: 

  • ilmoittamaan riittävän ajoissa ja asianmukaisesti tietokäytännöistään,

  • keräämään, käyttämään, luovuttamaan ja siirtämään henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan luvallasi; lupa voidaan antaa nimenomaisesti tai epäsuorasti riippuen henkilökohtaisten tietojen arkaluonteisuudesta, lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja muista tekijöistä,

  • keräämään henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tiettyihin, rajallisiin tarkoituksiin. Keräämiemme tietojen tulee olla merkityksellisiä ja asiaankuuluvia tarkoitukseensa nähden. Tarkoituksiin nähden tarpeetonta tietoa ei kerätä,

  • käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi tavalla joka on yhtäpitävä alkuperäisen tai hyväksymäsi käyttötarkoituksen mukaisesti, 

  • tekemään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilökohtaiset tietosi ovat käyttötarkoitukseensa nähden luotettavat, virheettömät ja täydelliset sekä tarvittaessa ajan tasalla, 

  • ei käyttämään henkilökohtaisia tietojasi suoramarkkinointiin antamatta sinulle mahdollisuutta kieltäytyä markkinoinnista, ja

  • ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, joko sopimalla tai muulla tavalla, taatakseen riittävän turvan niille henkilökohtaisille tiedoille, jotka luovutetaan kolmannelle osapuolelle tai toiseen maahan, sisältäen 3M:n sisäiset siirrot. 

 • 3M:n verkkosivustoilla kerätyt tiedot ja niiden mahdollinen käyttö

  Kun avaat ja käytät jotakin 3M:n verkkosivustoa, voimme kerätä tietoja sinusta kolmella tavalla:

  1. Selaimesi meille lähettämät tiedot 

  3M kerää selaimesi automaattisesti lähettämiä tietoja. Näihin tietoihin kuuluu tyypillisesti Internet-palveluntarjoajasi IP-osoite, käyttöjärjestelmäsi nimi (esimerkiksi OS X® tai Windows®) sekä selaimen nimi ja versio (esimerkiksi Internet Explorer® tai Chrome™). Saamamme tiedot riippuvat selaimesi asetuksista. Lisätietoja selaimesi lähettämistä tiedoista ja asetusten muuttamisesta löytyy selaimestasi. 

  Selaimesi antamat tiedot eivät paljasta henkilöllisyyttäsi. 3M käyttää näitä tietoja tilastointiin, joka auttaa meitä parantamaan verkkosivustojamme ja tekemään niistä teknisesti paremmin yhteensopivia käyttäjiemme käyttämän tekniikan kanssa.

  2. Tietokoneeseen asetettujen evästeiden avulla kerättävät tiedot

  3M saattaa kerätä tietoja sinusta asentamalla tunnisteen tietokoneesi kiintolevylle. Tällaista tunnistetta kutsutaan evästeeksi.

  Kaikki 3M:n verkkosivustot käyttävät istuntoevästeitä. Istuntoevästettä käytetään tietokoneesi merkitsemiseen tietokoneen luomalla yksilöllisellä tunnisteella kun vierailet verkkosivustollamme. Istuntoeväste ei tunnista sinua henkilökohtaisesti ja se vanhentuu kun suljet selaimen. Keräämme istuntoevästeiden avulla tilastollista tietoa verkkosivustomme käyttäjien käytöstä: siitä, millä verkkosivustoilla käyttäjät vierailevat, mitä linkkejä he käyttävät ja kuinka kauan he viipyvät kullakin sivulla. Näitä tietoja, joita kutsutaan clickstream-tiedoiksi, analysoimme tilastollisesti ymmärtääksemme paremmin kävijöidemme kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, jotta voimme parantaa verkkosivustomme sisältöä ja toiminnallisuutta.

  Jotkin 3M:n verkkosivustot käyttävät pysyviä evästeitä. Kyseiset evästeet eivät vanhennu, kun suljet selaimen, vaan ne säilyvät tietokoneessa, kunnes poistat ne. Antamalla  tietokoneellesi yksilöllisen tunnisteen pystymme luomaan tietokannan aikaisemmista valinnoistasi ja asetuksistasi ja jos samat valinnat ja asetukset täytyy kerätä uudelleen, saamme ne evästeiden avulla automaattisesti. Tämä säästää aikaa ja vaivaa sinulle. Esimerkiksi tilanteessa, jossa olet tehnyt ostoksen, verkkosivustot ehdottavat uutta tilausta tehtäessäsi samaa toimitusosoitetta ja sinun tarvitsee vain vahvistaa osoite. Jos 3M:n verkkosivusto käyttää pysyviä evästeitä, siitä ilmoitetaan kyseisellä verkkosivustolla olevissa tietosuojailmoituksissa.

  Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää niiden saamisen selaimen asetuksista tai valita, että selain varoittaa koneellesi lähetettävistä evästeistä. Vaikka 3M:n verkkosivustoilla voi vierailla hyväksymättä evästeitä, osaa verkkosivustojen toiminnoista ei välttämättä pysty käyttämään, jos selaimesi ei hyväksy evästeitä.

  3. Tietoisesti ja vapaaehtoisesti antamasi tiedot

  3M kerää 3M:n verkkosivustoilla tietoisesti ja vapaaehtoisesti antamiasi tietoja. Näitä ovat esimerkiksi sähköpostilistalle liittyessäsi antamasi tiedot, kyselytiedot tai tiedot, jotka annat kun lähetät kysymyksen tai palautetta sähköpostitse. Usein nämä tiedot ovat henkilökohtaisia tietoja.

  3M käyttää näitä tietoja niihin tarkoituksiin, joihin ne on annettu. Jos esimerkiksi annat sähköpostiosoitteesi liittyessäsi sähköpostilistalle, käytämme osoitetta pyytämiesi ilmoitusten lähettämiseen sähköpostitse.

  Voimme myös käyttää 3M:n verkkosivustoilla kerättyjä tietoja erilaisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten asiakaspalveluun, petosten estämiseen, markkinatutkimukseen, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen sekä sinua ja edustamaasi yritystä mahdollisesti kiinnostavien tietojen ja tarjousten esittämiseen. Voimme myös poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot ja käyttää jäljelle jääneitä tietoja historian keräämiseen sekä tilastollisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin. 

  Monet 3M:n verkkosivustot antavat sinulle mahdollisuuden valita, miten henkilökohtaisia tietojasi käytetään. Useimmissa tapauksissa sinua pyydetään ilmoittamaan valintasi, kun henkilökohtaisia tietoja pyydetään. Ilmoitus näkyy kyseisellä sivulla.

 • Henkilökohtaisten tietojen jakaminen

  3M ei myy sen verkkosivustoilla kerättyjä henkilökohtaisia tietoja sähköpostilistavälittäjille ilman nimenomaista hyväksyntääsi: 

  3M voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi muille 3M:n liiketoimintayksiköille. Kun toimimme näin, kyseiset muut 3M:n liiketoimintayksiköt käyttävät tietoja niiden alkuperäisen tai myöhemmin sallimasi käyttötarkoituksen mukaisesti sekä tämän käytännön, maan tai verkkosivuston sovellettavien tietosuojailmoitusten sekä kaikkien sovellettavien yksityisyys- ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti.

  3M saattaa myös antaa henkilökohtaisia tietojasi sellaisten kolmansien osapuolien käyttöön, jotka tarjoavat 3M:lle tukipalveluita. Näiden kolmansien osapuolten edellytetään käyttävän annettuja henkilökohtaisia tietoja ainoastaan 3M:n puolesta tuotettavien palvelujen suorittamiseen ja säilyttävän henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden. 

  Joissain tapauksissa 3M saattaa jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille, jotka tekevät kanssamme yhteistyötä tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa asiakkaillemme. Kun näin tehdään, edellytämme liiketoimintakumppaneiltamme, että tietoja käytetään tavalla, joka on vastaava kuin tapa, johon tiedot alun perin kerättiin (tai jonka olet myöhemmin hyväksynyt). Lisäksi tietoja saa käyttää vain tämän käytännön, maan tai verkkosivuston sovellettavien tietosuojailmoitusten sekä kaikkien sovellettavien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti.

  Saatamme joissakin harvinaisissa tilanteissa jakaa tai siirtää henkilökohtaisia tietoja aiheeseen liittymättömille kolmansille osapuolille. Saatamme esimerkiksi luovuttaa henkilökohtaisia tietoja kolmannelle osapuolelle (i) pyynnöstäsi, (ii) lakiin tai tuomioistuimen päätökseen perustuvan vaatimuksen seurauksena, (iii) mahdollisen rikoksen, kuten identiteettivarkauden, tutkimista varten, (iv) 3M:n tai 3M:n liiketoimintayksikön myynnin, oston, yhdistämisen, uudelleenjärjestelyn, selvitystilan tai lakkauttamisen takia tai (v) vastaavien tilanteiden takia. Jos näin tapahtuu, suojaamme henkilökohtaisia tietojasi tarvittavilla toimenpiteillä. 

  Monet 3M:n verkkosivustot tarjoavat sinulle mahdollisuuden valita, miten henkilökohtaisia tietojasi luovutetaan ja/tai siirretään. Useimmissa tapauksissa pyydämme sinua tekemään kyseisen valinnan henkilökohtaisten tietojen antamisen yhteydessä samalla sivulla.

 • Henkilökohtaisten tietojen salassapito

  Henkilökohtaiset tiedot tallennetaan yleensä 3M:n tietokantoihin tai 3M:n palveluntarjoajien tietokantoihin. Suurin osa näistä tietokannoista on Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. Henkilökohtaisten tietojen siirtämisestä toiseen maahan ilmoitetaan käyttäjälle lainsäädännön näin edellyttäessä.

  3M suojaa henkilökohtaisten tietojesi yksityisyyden, luottamuksellisuuden ja oikeellisuuden kohtuullisilla turvajärjestelyillä. Käytämme esimerkiksi SSL-suojausta (Secure Socket Layer) henkilökohtaisten tietojen siirtämiseen Internetin välityksellä. Suojaamme henkilökohtaisia tietojasi turvatoimenpiteillä luvatonta luovuttamista, väärinkäyttöä tai muuttamista vastaan. Tästä huolimatta, kuten aina kun tietoverkko on yhteydessä Internetiin, emme voi taata verkossa annettavien tietojen turvallisuutta emmekä vastaa tietosuojaloukkauksista, joihin emme ole kohtuullisin keinoin voineet vaikuttaa.

 • Henkilökohtaisten tietojen tarkastelu

  Voit tarkastella, korjata tai päivittää 3M:n verkkosivustojen kautta antamiasi henkilökohtaisia tietoja napsauttamalla tätä palautelinkkiä tai lähettämällä kirje osoitteeseen 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000, USA.

   

 

 • Henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen

  3M säilyttää 3M:n verkkosivustojen kautta kerätyt henkilökohtaiset tiedot niin kauan kuin katsotaan tarpeelliseksi pyytämiesi palvelujen suorittamiseksi tai tuotteiden tai tiedon toimittamiseksi tai lainsäädännön mukaisen ajan.

   

 • Lapset ja vanhemmat

  3M:n verkkosivustot eivät yleisesti ottaen ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille henkilöille. 3M ei tietoisesti pyydä tai kerää lapsia koskevia henkilökohtaisia tietoja lapsilta itseltään tai muilta käyttäjiltä sen verkkosivustojen kautta lukuun ottamatta tilanteita, jolloin tämä on sovellettavan lainsäädännön mukaista. Jos lapsesi on antanut henkilökohtaisia tietoja ja haluat, että 3M poistaa nämä tiedot, voit joko lähettää palautetta tietyn 3M:n verkkosivuston kautta, napsauttamalla tätä palautelinkkiä tai lähettämällä kirje osoitteeseen 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000, USA.

  .

 • Tätä käytäntöä tai tietosuojailmoituksia koskevat kysymykset

  Jos sinulla on kysymyksiä tästä käytännöstä, jonkin maan tai verkkosivuston tietosuojailmoituksista tai henkilökohtaisten tietojen käytöstä, voit olla meihin yhteydessä napsauttamalla tätä palautelinkkiä tai lähettämällä kirje osoitteeseen 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000, USA.

   

 • Muutokset tähän käytäntöön ja tietosuojailmoituksiin

  3M pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa julkaisemalla tarkistetun version tästä käytännöstä 3M:n verkkosivustoilla. Pidätämme myös oikeuden päivittää tai muuttaa maan tai verkkosivuston tietosuojailmoituksia milloin tahansa julkaisemalla tarkistetun version tietosuojailmoituksista kyseisellä 3M:n verkkosivustolla. Jos muutamme tätä käytäntöä tai tietosuojailmoituksia, muutokset koskevat ainoastaan henkilökohtaisia tietoja, jotka kerätään sen jälkeen, kun tarkistettu versio käytännöstä tai tietosuojailmoituksista on julkaistu kyseisellä 3M:n verkkosivustolla.

   

3M SIVUSTOT
bComOstopaikat
Seuraa meitä