Käytännön tietoa lymfedeemasta
Inspiroivaa koulutusta. Vakuuttavia tuloksia.

3M tarjoaa jatkuvaa koulutusta

 • 3M tukee jatkokoulutusta ja tarjoaa näkyvyyttä alansa ammattilaisille ja opetussisällöille, jotka auttavat soveltamaan tieteellistä tutkimustietoa terveydenhoidon käytännössä. Parempi hoitosuositusten noudattaminen voi vaikuttaa myönteisesti potilaan hoitotulokseen ja tyytyväisyyteen. Löydät kroonisen turvotuksen ja lymfedeeman hoitoa koskevat oppaat, hoitosuositukset ja konsensuslausumat alta.


Kaksikerroksista 3M Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmää tukeva näyttö

Turvotuksen vähentäminen

 • Turvotuksen vähentäminen

  Pääviesti: Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmä hyödyntää sidoksen alaisen paineen mittausta. Mittaus tapahtuu sidontahetkellä sekä ennen siteen poistoa päivänä 7. Näin saadaan aikaan miellyttävä, ihoystävällinen, kestävä kompressio, joka laskee turvotusta ja tukee säärihaavan paranemista.

   Tulokset: Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmän on näytetty kykenevän säilyttämään paineen paremmin ja olevan tehokas laskimoperäisten säärihaavojen hoidossa. Lisäksi se on hyvin siedetty ja helppo sitoa sekä poistaa.

   Relevanssi: Kaksikerroksinen Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmä oli yhtä tehokas kuin tutkimuksessa kuvatut sinkkipohjaiset sidokset, mutta sen etuna oli helpompi sidonta ja poisto.

   Tekijät: Giovanni Mosti, MD; Aldo Crespi, MD, Vincenzo Mattaliano, MD. Wounds 2011;23(5):126-134.


Potilasmukavuus

 • potilasmukavuus Coban 2

  Pääviesti: Coban 2 Lite ‑kompressiojärjestelmän turvallisuus näytettiin potilailla, joiden ABPI oli 0,5–0,8 ja sitä sietivät hyvin potilaat, joilla ei normaalisti käytettäisi kompressiota. Coban 2 Lite ‑järjestelmä oli hyödyksi myös ihon hiusverisuonistolle.

   Tulokset: Keskimääräinen lepopaine oli 28 mmHg, ei ilmennyt kipua tai paineesta johtuvia ihovaurioita, ja Laser Doppler ‑mittaus osoitti selkeää ihon mikroverenkierron paranemista Coban 2 Lite ‑kompressiojärjestelmän käytön aikana.

   Relevanssi: Noin 30 % potilaista tarvitsee kevyempää kompressiota ja koska kliinikot pelkäävät aiheuttavansa vahinkoa, he muokkaavat käyttämiään tuotteita vähemmän painetta aiheuttaviksi. Tällöin myös teho on vähäisempi. Tässä on sidos, joka ohjeiden mukaan käytettynä tarjoaa turvallisen ja tehokkaan kompression riskiryhmälle.

   Tekijät: Arnold A, Lutze S, Jünger M, Haase H, Bichel J*, Schuren J*, Ladwig A J Clin Microcirc Hemorheol 2013, vol. 53(3), 281-293.


Valumisen väheneminen

 • valumisen väheneminen Coban 2

  Pääviesti: Artikkeli, jossa yhteenveto perinteisten monikerroksisten kompressiositeiden kliinisistä haasteista ja siitä, miten kaksikerroksinen Coban 2 ‑kompressiosidosjärjestelmä täyttää ihanteellisen sidoksen kriteerit ja on todettu useissa kliinisissä tutkimuksissa tehokkaaksi, vähemmän valuvaksi ja potilaille mukavaksi.

   Tulokset: Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmät sopivat monenlaisille potilaille, eivät valu herkästi ja tarjoavat tehokkaan, tasaisen paineen turvotuksen hoitoon.

   Relevanssi: Arvostetut kliinikot ovat laatineet yhteenvedon Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmien tehoa tukevista tutkimuksista ja kokemuksista.

   Tekijät: Vowden K, Vowden P, Partsch H, Treadwell T. Wounds International 2011; 2(1).


Haavan paraneminen

 • haavan paraneminen Coban 2

  Pääviesti: Korkeimman tason näyttö Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmän eduista vertailussa Profore™-siteeseen

   Tulokset: Tutkimuksessa potilaat käyttivät sidosta 7 päivän ajan. Havaittiin tilastollisesti vähemmän valumista sekä merkittävästi suurempi parannus fyysisten oireiden ja päivittäisen elämänlaadun osalta. Eroja haavan paranemisessa ei havaittu kaksikerroksisen Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmän ja Proforen välillä. Lisäksi potilaista 72 % piti Coban 2 -kompressiosidosjärjestelmää parempana kuin Proforea.

   Relevanssi: Perinteisiin 3- tai 4-kerroksisiin sidosjärjestelmiin liittyy seuraavia kliinisiä ongelmia: valuminen, paksuus, kuumuus ja öinen kivuliaisuus

   Tekijät: Moffatt C, Edwards L, Collier M, Treadwell T, Miller M, Shafer L, Sibbald G, Brassard A, McIntosh A, Reyzelman A, Price P, Kraus SM Walters SA, Harding KG Int Wound J 2008:5(2):267-279.


Paranna laskimoperäisen säärihaavan hoidon kliinistä tehoa ja kustannustehokkuutta

 • kustannustehokas säärihaavojen hoito

  Health Information Network (THIN) ‑tietokanta sisältää tiedot yli 11 miljoonasta perusterveydenhuollon potilaasta 562 Yhdistyneen kuningaskunnan yksikössä. Tietokannan on osoitettu edustavan hyvin maan väestöä demografisesti ja sairausjakaumaltaan. Tässä tutkimuksessa arvioitiin kolmen kompressiojärjestelmän (3M™ Coban™ 2 Layer Compression System, *UrgoKTwo™ ja **Profore™) hoitotuloksia ja kustannustehokkuutta hoidettaessa vasta diagnosoituja laskimoperäisiä säärihaavoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa NHS:n näkökulmasta.

  ** Profore on Smith & Nephew'n tavaramerkki


Haluatko lisätietoja?

 • Primary Care Dermatology Society (PCDS) on johtava ihotauteihin ja iholeikkauksiin vihkiytyneiden yleislääkärien järjestö

  Verkkosivusto
 • Järjestö pyrkii jakamaan informaatiota, tukemaan tutkimusta ja parantamaan tietoisuutta hyvistä hoitokäytänteistä haavojen ehkäisyssä ja hoidossa

  Verkkosivusto
 • Järjestö tukee haavapotilaiden kliinistä hoitoa ja on sitoutunut ajamaan laadukasta tutkimusta, kehitystä ja koulutusta haavanhoidon teollisen ja kliinisen kehityksen tukemiseksi.

  Verkkosivusto
 • Avustusjärjestö, joka tukee asiantuntevien, haavanhoidon parhaisiin käytänteisiin perehtyneiden kliinikoiden tarjoamaa tietoon perustuvaa, laadukasta hoitoa.

  Verkkosivusto
 • Haavanhoitoon keskittyvä koulutusyhtiö, joka toteuttaa konferensseja, tapahtumia, kiertueita ja julkaisuja haavanhoidosta ja kudosten elinkykyisyydestä

  Verkkosivusto
 • Rahoittaa ja tukee verisuonisairauksien syihin, hoitoon ja ehkäisyyn pureutuvaa tutkimusta Britanniassa.

  Verkkosivusto