Terveydenhoidon asiantuntijoiden pääsy verkkokoulutuksiin
Kompressio ja sidonta

Kompressiosidonta ja sen vaikutukset tehokkaan hoidon yhtenä osatekijänä

 • etenevä kompressio

  Lymfedeema-asiantuntijoiden tiedossa on ollut jo kauan, että vähäelastisilla kompressiosidoksilla saadaan korkea työpaine ja alhaisempi lepopaine, jolloin huippupaine muodostaa imunestevirtausta stimuloivan hierontaefektin (Lymphoedema Framework, 2006).

  Eri mekanismit saattavat selittää kompressiohoidon tehoa:
   

  • Kapillaarifiltraation väheneminen
  • Nesteen siirtyminen kehon kompressoimattomiin osiin
  • Imunesteen lisääntyvä uudelleenimeytyminen ja imunestevirtauksen tehostuminen
  • Laskimopumpun paraneminen potilailla, joilla on laskimoiden ja imuteiden toimintavajaus
  • Fibroskleroottisen kudoksen hajoaminen

   

   

   

  Näihin edullisiin vaikutuksiin toi lisävalaisua Partsch (2007), joka havaitsi, että kompressiolla on kriittisin rooli hoidossa ja että se on tehokkaimmillaan, kun käytetään vähäelastista materiaalia. Mayrovitz (2009) kuvailee puolestaan vähän joustavan sidontahoidon vaikutuksia vaaditun resistanssin aikaansaamiseksi, jotta funktionaalisten lihasharjoitteiden aikaansaamaa dynaamista aktiivipainetta voidaan tukea ja jakaa soluvälinesteen liikuttamiseksi, fibroottisen kudoksen pehmentämiseksi ja imuteiden supistelun stimuloimiseksi.

  Uraauurtava tutkimus (Schuren, 2010) osoitti, että tehokkaan kompressiohoidon dynamiikkaa selittää paremmin Pascalin laki: Kun fluidiin (lihas tai lihasryhmä), kohdistetaan ulkoista painetta (funktionaalinen harjoite) suljetussa säiliössä (lihaskalvot ja kompressiokerros), niin silloin ulkoinen paine vaikuttaa tasaisesti jakautuen koko sidoksen alueelle.

  Kompressiossa dynamiikka viittaa korkean ja alhaisen aktiivipaineen väliseen eroon. Nämä paineet kuvaavat potilaan oman lihastyön aiheuttamaa vuorottaista paineen vaihtelua sidoksen sisällä. Vähäelastinen tai jäykkä kompressiosidosjärjestelmä tuottaa laajemman dynamiikan eli vaihteluvälin ja näin ollen tehokkaamman kompression. Mayrovitz (2009) osoitti, että vähäelastinen ulkoinen peite edistää imunestevirtausta lihassupistuksilla aikaansaatujen dynaamisten huippupaineiden avulla.

  Toimintaa ylläpitävät harjoitteet edistävät turvotuksen laskua ja imunesteen paluuta.


Viitteet

 1. Lymphoedema Framework. Best Practice for the Management of Lymphedema. International Consensus. London: MEP Ltd. 2006.
 2. Partsch H. Assessing the effectiveness of multilayer inelastic bandaging. J Lymphedema 2007; 2(2): 55–61
 3. Schuren J, Mohr K. Pascal’s law and the dynamics of compression therapy: a study on healthy volunteers. Int Angiol 2010; 29(5): 431–435.
 4. Harvey N. Mayrovitz, PhD. The Standard of Care for Lymphedema: Current Concepts and Physiological Considerations. Lymphat Res Biol 2009; 7(2): 101–108.

 • Joyce

  Joycen tarina – Lymfedeemafysioterapeutti

   Joyce Bosman on fysioterapeutti ja ödeema-asiantuntija Alankomaissa. Hän opiskeli Dr. Vodderin metodia Itävallan Walchseessä vuonna 2005 ja on siitä lähtien tehnyt kutsumuksenaan lymfedeematerapeutin työtä. Hän alkoi järjestää Alankomaihin omaa Dr. Vodder ‑opistoa yhdessä Walchseen Dr. Vodder Schulen kanssa vuonna 2010. Joyce oli myös järjestämässä Rotterdamin ILF-konferenssia vuonna 2018.
   Tällä hetkellä Joyce työskentelee omalla praktiikallaan lymfa- ja onkologiafysioterapeuttina. Hänellä on neljä toimipistettä Alankomaiden pohjoisosissa. Hän pitää lymfateippauskursseja ja antaa masterclass-koulutusta lymfedeeman hoidossa kotimaassaan. Joyce on myös kirjoittanut lipödeemapotilaille kirjan "My grandma’s legs", joka julkaistiin Alankomaissa marraskuussa 2019.
   Vaikka Joyce on jo saanut nimeä alalla ja luennoi kansallisissa ja kansainvälisissä lymfedeemakonferensseissa, hänen kutsumuksensa on edelleen potilastyön parissa. "Meidän on jatkettava kyselyä sen sijaan, että tyydymme nykytietoon. Parantamalla tietopohjaa lymfedeemahoidon eri alueilla saamme yhä parempia hoitotuloksia, ja sehän on yhteinen tavoitteemme!"

   www.joycebosman.nl

   www.loffysiotherapie.nl/

   www.oedeemtherapievodder.nl/


Videot aiheesta