Mies anestesialääkäri puhumassa nuorelle miespotilaalle

Leikkausalueen infektioriskin pienentäminen

Missiomme on suojella potilaita ennaltaehkäistävissä olevilta leikkausalueen infektioilta (SSIs).

5% leikkauspotilaista kohtaa negatiivisia seurauksia liittyen leikkausalueen infektioihin, kuten muutoksia elämänlaadussa ja pidentyneitä hoitojaksoja.1

Kuitenkin, noin 60% leikkausalueen infektioista on arvioitu olevan ennaltaehkäistävissä tutkimusnäyttöön perustuvilla toimenpiteillä.21-23

Olemme sitoutuneet työskentelemään yhteistyössä terveydenhoidon yksiköiden kanssa. Tutkimusnäyttöön ja parhaisiin hoitokäytänteisiin perustuvien edistyksellisten ratkaisujen avulla autamme hoitoyksiköitä vähentämään riskiä leikkausalueen infektioihin.


Koska jokainen potilas on osa perhettämme.

Infografiikka näyttää tilastot leikkausalueen infektioiden vaikutuksista

Jokaisella kosketuspinnalla on väliä

Potilaan hoitopolun aikana on mahdollista tehdä useita pieniä muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi kliinisiin hoitotuloksiin. Meillä on laaja tuotevalikoima, joka auttaa kliinikoita vähentämään ennaltaehkäistävissä olevia leikkausalueen infektioita.


Klikkaa hotspottia, jos haluat tietää asiasta lisää


 • Infografiikka näyttää leikkauspotilaan hoitopolun vaiheet
Potilasarvio

Mahdollisuus lisätietojen antamiseen ja potilaan valmisteluun tulevaa leikkausta varten.

Instrumenttien valmistelu

Mahdollisuus seurata ja varmistaa, että instrumentit ovat steriilejä.

Potilaan valmistelu

Mahdollisuus valmistella potilaan iho leikkausta varten.

Esilämmitys

Ensimmäinen mahdollisuus ennaltaehkäistä tahatonta perioperatiivista hypotermiaa.

Lämpötilan seuranta

Mahdollisuus ydinlämpötilan jatkuvaan seurantaan koko leikkauksen ajan.

Normotermian ylläpitäminen

Mahdollisuus suojata potilaita perioperatiivisen hypotermiaan liittyviltä komplikaatioilta.

Aseptiikka

Mahdollisuus valmistella hoitohenkilökunta, instrumentit ja leikkausalue, mikro-organismien leikkausalueelle pääsyn poissulkemiseksi.

Antiseptiikka

Mahdollisuus vähentää ihon rekolonisaatiota leikkauksen aikana, sekä leikkausalueen infektioihin mahdollisesti johtavien mikro-organismien eliminointiin.

Leikkausviillon hallinta

Mahdollisuus seurata ja edistää haavan paranemista.

Potilaan ohjaaminen

Mahdollisuus edistää potilaan elämänlaatua.

 • Kirurgi ja instrumenttihoitaja operoimassa potilasta
  Leikkausalueen infektioiden ymmärtäminen

  Tämä verkkokurssi auttaa sinua ymmärtämään leikkausalueen infektioon johtavat syyt ja niiden seuraukset potilaallesi.
  Rekisteröidy jo tänään, jolloin saat pääsyn ammatillista oppimistasi tukevaan 3M Health Care Akatemian verkkokoulutus-sivustoon.

  PÄÄSY ILMAISEEN VERKKOKURSSIIN

 • Infografiikan kuva näyttää pre- intra- ja postoperatiiviset ikonit
  Mahdollisuuksia riskin pienentämiseen

  Tämä helppokäyttöinen verkkokurssi sisältää tutkimuksia, hoito-ohjeistuksia ja ratkaisuja, jotka auttavat tunnistamaan leikkausalueen infektioiden riskin pienentämisen mahdollisuudet leikkauspotilaan hoitopolun aikana.

  LATAA LEIKKAUSALUEEN INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMISEN VERKKOKURSSI


 • Huomaamatta jäänyt sterilointiprosessin epäonnistuminen voi vaarantaa hoitohenkilökunnan ja potilaat. On neljä mahdollisuutta valvoa steriilejä instrumentteja.

  Lue lisää

 • On monia mahdollisuuksia potilaan ihon valmistelemiseksi leikkaukseen.

  Ihon peseminen, ihokarvojen poisto, nenän dekolonisaatio, ihon valmisteluaineet ja ihon rekolonisaation ennaltaehkäiseminen ovat kaikki osa potilaan valmisteluprosessia.

  Lue lisää

 • Tutkimusnäyttöön perustuen leikkauspotilaan lämmittäminen ja ydinlämpötilan ylläpitäminen 36ºC tai ylempänä auttaa kehittämään hoitotuloksia, sekä vähentämään komplikaatiota, jotka liittyvät tahattomaan perioperatiiviseen hypotermiaan.

  Lue lisää

 • Leikkaushaavan huono paraneminen voi johtaa leikkausalueen komplikaatioihin (SSCs). Näitä ovat leikkausalueen infektiot (SSI), haavan avautuminen, hematooma ja serooma. On tärkeää valita haavan paranemista edistävä hoitomuoto ja haavasidos.

  Lue lisää


 • Välinehuollon työntekijä työntää instrumentit steriloitavaksi

  Steriloinnin valvonta

  Leikkausalueen infektiot voivat myös joskus johtua puutteista instrumenttien puhdistusprosessissa16.

  Huomaamatta jäänyt sterilointiprosessin epäonnistuminen voi vaarantaa potilaat.

  3M tarjoaa neljä mahdollisuutta varmistaa prosessin onnistuminen. Näitä mahdollisuuksia ovat sterilointilaitteen, prosessin, kuorman ja suorituskyvyn valvominen.

  Meillä on myös kattava endoskooppien puhtautta valvova tuotevalikoima.

  Lataa steriloinnin infografiikka
  Lataa endoskooppien infografiikka


 • Kirurgi tekemässä viiltoa

  Leikkaukseen valmistautuminen

  Preoperatiivinen suihkussa käyminen, ihokarvojen poisto ja nenän dekolonisaatio ovat osa potilaan suositeltua valmisteluprosessia.6-9

  3M tuotevalikoimassa on kirurgisia karvanleikkureita, joissa on potilaskohtainen kertakäyttöterä, niitä suositellaan kirugiseen ihokarvojen poistoon.6-13

  Varmista steriili alue6,7 hoitotilanteisiin sopivien 3M leikkausliinojen, -takkien, suu-nenäsuojusten ja hengityssuojaimien avulla.

  Desinfioi iho käyttäen alkoholipohjaista antiseptistä liuosta.6-11,13

  Hoito-ohjeistukset suosittelevat, että mikäli läpileikkauskalvoa käytetään pitää niiden olla jodoforilla kyllästettyjä.1,3
  Luo kemiallinen ja fyysinen este leikkausviillon kohdalle 3M™ Ioban™ 2 Antimikrobisen läpileikkauskalvon avulla, jotta voit vähentää ihon rekolonisaatiota ja sitä kautta myös pienentää riskiä leikkausalueen infektioille.14,15

  Leikkaussalin henkilökunta voi tehdä lopullisen steriilien instrumenttien tarkastuksen, käyttäen apunaan 3M™ Comply™ SteriGage™ kemiallisia indikaattoreita.

  3M Ioban 2

  3M Ioban 2 kliininen yhteenveto


 • Hoitaja tarkistaa sängyssä lepäävää potilasta

  Lämpötilan hallinta

   Tahaton hypotermia on helposti ennaltaehkäistävissä. Tutkimusnäyttöön perustuen leikkauspotilaan lämmittäminen ja ydinlämpötilan ylläpitäminen 36ºC tai ylempänä auttaa kehittämään hoitotuloksia, sekä vähentämään komplikaatiota, jotka liittyvät tahattomaan perioperatiiviseen hypotermiaan. Hypotermian liitettyjä seurauksia ovat korkeammat kuolleisuusluvut, pidemmät hoitojaksot ja lisääntyneet haavainfektiot.17

   3M on omistautunut potilaanlämmitys tuoteratkaisuille, jotka edistävät potilaan toipumista.

   Miksi Bair Hugger?
   Luotettava, tutkittu ratkaisu - olemme auttaneet kliinikoita ylläpitämään leikkauspotilaan normotermiaa jo yli 30 vuotta kiistämättömän kliinisen tutkimusnäytön avulla, joka tukee Bair Hugger potilaanlämmitys tuoteratkaisujen käyttöä.
   Lue lisää, miksi Bair Hugger on osoitettu olemaan erilainen

   Mitä uutta?
   Me 3M:llä halutaan antaa enemmän kuin pelkkiä tuotteita. Toimimme yhteistyössä terveydenhoidon kanssa antaen korkeatasoista tutkimusnäyttöä ja koulutustyökaluja, jotta oikean ratkaisun valitseminen leikkauspotilaan normotermian ylläpitämiseen olisi mahdollisimman helppoa.

   Lue lisää ja lataa uusimmat resurssit täältä


 • Kirurgi asettamassa kirkasta haavasidosta leikkausviillon päälle

  Leikkausviillon hallinta

  Leikkaushaavan huono paraneminen voi johtaa leikkausalueen komplikaatioihin (SSCs). Näitä ovat leikkausalueen infektiot (SSI), haavan avautuminen, hematooma ja serooma. Nämä komplikaatiot voivat hidastaa paranemista, pidentää hoitojaksoja, aiheuttaa uusia hoitotoimenpiteitä ja leikkauksia, sekä lisätä kuolleisuutta.24

  Leikkaushaavat tulisi suojata asianmukaisella interaktiivisella haavasidoksella leikkauksen loputtua.8 Sulje, suojaa ja peitä 3M postoperatiivisella hoitokeinolla, mukaanlukien 3M™ Tegaderm Absorbent läpinäkyvä akryylisidos.


Ota yhteyttä 3M edustajaan

3M on sitoutunut tekemään yhteistyötä kanssasi leikkaushaava infektioiden vähentämiseksi ja potilastyytyväisyyden, sekä tehokkuuden lisäämiseksi. Ota yhteyttä meihin jo tänään, jotta voimme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.


Referenssit

  1. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
  2. Kirkland et al (1999) The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol; 20(11): 725–730.
  3. Coello R, et al (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
  4. Whitehouse et al. (2002) The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control
  5. Plowman R, Graves N, Griffin M et al (1999) The socio-economic burden of hospital acquired infection. London: Public Health. Laboratory Service.
  6. NICE (2019) Surgical site infections: prevention and treatment, Clinical guideline [NG125] Published April 2019.
  7. RKI (2018) Prevention of postoperative wound infections: Commission recommendation for hospital hygiene and infection prevention (KRINKO) at Robert Koch Institute, Published April 2018.
  8. WHO (2018) Global guidelines for the prevention of surgical site infection, second edition. Geneva: World Health Organization. Published 2018.
  9. WIP (2011) Prevention of post-operative wound infections, Work-group Infection Prevention. Published May 2006, Last updated May 2011
  10. CDC (2017) Centers for Disease Control and Prevention, Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection. Published August 2017
  11. AOS (2016) American College of Surgeons and Surgical Infection Society: Surgical Site Infection Guidelines. Updated 2016
  12. SF2H (2013) Gestion préopératoire du risque infection. Published October 2013.
  13. NASIC (2018) National Association of Specialists on İnfection Control (Russian Federation). Clinical Recommendations. Surgical Site Infections Prophylaxis. Published 2018.
  14. Yoshimura et al. Plastic iodophor drape during liver surgery operative use of the iodophor impregnated adhesive drape to prevent wound infection during high risk surgery. World J. Surgery. 2003; 27:685-688.
  15. Bejko et al. Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard drape in cardiac surgery:Study in 5100 patients. J Cardiovasc Trans. Res. 2015;8:431-437.
  16. Dancer, S.J., Stewart, M., Coulombe, C., et al., Surgical site infection linked to contaminated surgical instruments, Journal of Hospital Infection, 2012;81(4):231-238.
  17. Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. Anesth. 2000; 92: 578–596.
  18. AHSN Network (2019) National wound care strategy programme 2018/19 https://www.ahsnnetwork.com/about-academic-health-science-networks/national-programmes-priorities/national-wound-care-strategy-programme: accessed 30th March 2020
  19. 3M data on file. EM-05-014692. EM-05-014725.
  20. 3M data on file. EM-05-014684.
  21. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
  22. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.
  23. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627.
  24. World Union of Wound Healing Societies [WUWHS], Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT, 2016.

Sulje  
 • Kaikki kentät ovat pakollisia, paitsi jos ne on merkitty valinnaisiksi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Lähetä Lähetä

Kiitos.

Lomake lähetettiin.

Anteeksi...

Tapahtui virhe. Yritä uudelleen...

Sulje  
 • Kaikki kentät ovat pakollisia, paitsi jos ne on merkitty valinnaisiksi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Lähetä Lähetä

Kiitos.

Lomake lähetettiin.

Anteeksi...

Tapahtui virhe. Yritä uudelleen...