Kattava infektioiden ennaltaehkäisy

Jokainen hetki on tärkeä

Tukea ja ratkaisuja sinne, missä niitä eniten kaipaat.

Ennaltaehkäise infektioita tehohoidon yksiköissä

Globaalilla pandemialla on ollut merkittävä vaikutus tehohoidon yksiköihin. Riski korostuu kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa, jolloin infektioiden ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Vastaatte päivittäiseen haasteeseen, miten vähentää virusten ja bakteerien leviämistä hoitoyksiköissä.

3M auttaa tarjoamalla tieteeseen pohjautuvia kliinisesti testattuja ratkaisuja, joiden avulla voitte tehostaa toimintaa, ennaltaehkäistä infektioita ja parantaa hoitotuloksia.


Verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisy Covid-19-kriisin aikana

Kuuntele Dr Eggimannin kommentit tehohoidon protokollan noudattamisen tärkeydestä verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisemiseksi pandemian aikana.

Aineistoa koskien infektioiden ennaltaehkäisyn ja hallinnan nykyhaasteita

Infektioiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan on ollut pakko kehittää luovia ratkaisuja, joiden avulla voi tehdä enemmän pienemmillä resursseilla. Lisäämme sivustolle jatkuvasti resursseja, koulutusaineistoja ja tietoa, joka auttaa sinua navigoimaan muuttuvassa pandemiatilanteessa.

 • Kirurgi henkilönsuojaimen kanssa
  Hyvinvoinnillasi on väliä

  Tehohoidon yksiköissä aika on rahaa, ja pandemia vaatii henkilöstöltä toimia, joita aiemmin ei voitu kuvitellakaan. Tunnekuorma on valtava. Loppuun palamista esiintyy.
  On tärkeää, että hoitohenkilökunta huolehtii itsestään ennen potilaisiin keskittymistä.
  3M tarjoaa resursseja, joilla tuetaan tehohoidon hoitotiimien turvallisuutta ja hyvinvointia.

 • Tehohoidon henkilökuntaa hengityssuojaimissa
  Infektioiden ennaltaehkäisy tehohoidon yksiköissä

  Kriittisessä tilassa olevilla potilailla infektioiden ennaltaehkäisy on tärkeämpää kuin koskaan ja jokaisen potilaan katsotaan kuuluvan riskiryhmään.
  Vaikka infektiolähde voi vaihdella, niin yksi yleinen aiheuttaja on sairaalalaitteista, instrumenteista ja tarvikkeista aiheutuva ristikontaminaatio tai vajavaisesta puhdistuksesta aiheutuva kontaminaatio.

  3M tarjoaa tieteeseen pohjautuvia ratkaisuja verenkierron ja leikkausalueen infektioriskin vähentämiseen, sekä apua kontaminaatiolähteiden rajaamiseen.

 • Health Care Academy
  Käytänteitä ja koulutusta

  Infektoiden ennaltaehkäisy vaatii koko tiimin koulutusta ja asiaan paneutumista. Tarjoamme sinulle ja tiimillesi infektioiden ennaltaehkäisyn uusimpien käytänteiden ja suositusten mukaista tukea.


Käytänteitä ja koulutusta


 • Pistokohdan suojaus, verisuonikatetrin kiinnitys ja ihon eheys: ihonhoidon erityistarpeet verisuoniyhteyteen liittyen.
  Pistokohdan suojaus, verisuonikatetrin kiinnitys ja ihon eheys: ihonhoidon erityistarpeet verisuoniyhteyteen liittyen

  Käsittelee ensisijaisesti pistokohdan suojausta, verisuonikatetrin kiinnitystä sekä ihon eheyden turvaamista, mukaan lukien ihonhoidon erityistarpeen verisuoniyhteyteen liittyen

 • Verenkierron infektiot: Ekstraluminaalisen kontaminaation aiheuttamiin kliinisiin haasteisiin vastaaminen
  Verenkierron infektiot: Ekstraluminaalisen kontaminaation aiheuttamiin kliinisiin haasteisiin vastaaminen

  Tämä verkkokurssi käsittelee katetriyhteyden ylläpidon kliinisiä haasteita, painopisteenä ekstraluminaalinen kontaminaatio.

 • Verenkierron infektiot: Intraluminaalisen kontaminaation aiheuttamiin kliinisiin haasteisiin vastaaminen
  Verenkierron infektiot: Intraluminaalisen kontaminaation aiheuttamiin kliinisiin haasteisiin vastaaminen

  Tämä verkkokurssi käsittelee katetriyhteyden ylläpidon hoitotyöhön liittyviä kliinisiä haasteita, painopisteenä intraluminaalinen kontaminaatio.


Hyvinvoinnillasi on väliä


MSD Covid-19 -webinaari verkkokurssit

 • potilaan tarkastus henkilönsuojaimissa
  Miten taata hengityssuojainten turvallinen käyttö kliinisessä hoitotyössä.
 • potilas käsienpesulla
  Miten suojata iho hoitotyössä.

Ehkäise infektioita tehohoidon yksiköissä

Ohjeistukset ja protokollat ovat kehittyneet nopeasti kontaminaatiolähteiden ja infektioita aiheuttavien patogeenien eliminoimiseksi. Lähestymistapamme infektioriskin rajaamisessa on kokonaisvaltainen. Yhteistyössä tehohoidon yksiköiden kanssa pystymme tunnistamaan potilaiden, henkilökunnan, sairaalaympäristön ja praktiikan haavoittuvuudet niiden suojaamista varten. Lisätietoa saat kuvakkeen valitsemalla.


Ihmiset

Keskitytään ihmisiin infektion reservoaarina sekä siihen, miten tartunnanaiheuttajat kulkevat ihmisjoukossa ja ihmiskehossa: infektioportteihin ja tartuntaväyliin.

 • Hengitystiet
 • Iho
 • Leikkausviillot/haavat
 • Katetrit/letkut
 • Limakalvot
 • Kehon eritteet
 • Aerosolit.
Käytänne

Vähennä infektioriskiä ottamalla käyttöön tutkimustietoihin perustuvat hoitokäytänteet, sekä perehdyttämällä henkilöstö ohjeistuksiin ja parhaisiin käytäntöihin.

 • Ohjeistukset ja protokollat
 • Kliininen koulutus
 • Henkilöstön koulutus
 • Arviointi ja auditoinnit
Laitteet ja ympäristö

Vähennä kontaminaatio- ja tartuntariskiä riskiryhmään kuuluvien potilaiden hoitoyksiköissä ja käytettäessä instrumentteja tai laitteita usealla potilaalla.

 • Sairaalalaitteet, instrumentit ja tarvikkeet
 • Ympäristön pinnat

Ennaltaehkäise infektioita tehohoidon yksiköissä

 • Hoitohenkilökunnan hengitysteiden suojaaminen
  Vähennä verisuonikatetriperäisiä infektioita

  60% sairaalassa saaduista verenkierron infektioista on peräisin suoniyhteydestä. Joka viides keskuskatetriin liittyvän verenkierron infektion (CLABSI) saanut kuolee. Infektiopotilaiden sairaalahoito pidentää hoitojaksoja ja nostaa hoidon kustannuksia merkittävästi.
  Verisuonikatetriperäisistä infektioista jopa 65–70% olisi kuitenkin ehkäistävissä2 tutkimusnäyttöön perustuvilla ratkaisuilla.

 • Henkilönsuojaimet (PPE) leikkaussalissa
  Vähennä leikkausalueen infektioriskiä

  Jopa 5% leikkauspotilaista voi kohdata negatiivisena seurauksena leikkausalueen infektion3, joka pidentää hoitojaksoja sairaalassa4. Kuitenkin noin 60% leikkausalueiden infektioista on ennaltaehkäistävissä tutkimusnäyttöön perustuvilla toimenpiteillä5–7.


3M asiantuntijat ovat valmiina auttamaan ja keskustelemaan tämänhetkisistä infektioiden ennaltaehkäisyn haasteistanne. Olemme täällä teitä varten.


Sulje  

Viitteet

 1. Cassini A et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med. 2016 Oct 18;13(10):e1002150.
 2. Septimus EJ, Moody J. Prevention of device-related healthcare-associated infections [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research. 2016; 5(F1000 Faculty Rev):65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1
 3. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
 4. Coello R, et al. (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
 5. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
 6. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627
 7. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.