Kattava infektioiden ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäise infektioita tehohoidon yksiköissä

3M-ratkaisut vähentävät verisuonikatetriperäisen infektion riskiä

Pyydä esittely

Ennaltaehkäise infektioita tehohoidon yksiköissä

Globaalilla pandemialla on ollut merkittävä vaikutus tehohoidon yksiköihin. Riski korostuu kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa, jolloin infektioiden ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Vastaatte päivittäiseen haasteeseen, miten vähentää virusten ja bakteerien leviämistä hoitoyksiköissä.

3M auttaa tarjoamalla tieteeseen pohjautuvia kliinisesti testattuja ratkaisuja, joiden avulla voitte tehostaa toimintaa, ennaltaehkäistä infektioita ja parantaa hoitotuloksia.


Verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisy Covid-19-kriisin aikana

Kuuntele Dr Eggimannin kommentit tehohoidon protokollan noudattamisen tärkeydestä verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisemiseksi.

Infektioiden ennaltaehkäisy tehohoidon yksiköissä

Infektioiden ennaltaehkäisy tehohoidon yksiköissä

Rekisteröidy esittelyyn: miten 3M:n tutkimustietoon perustuvat ratkaisut voivat auttaa sinua pitämään potilaat turvassa.

Pyydä esittely

Näyttöön perustuvat tehohoidon protokollat verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisyyn ja niiden hallinta

 • Dr Eggimann photo

  Kohdatessanne uusia haasteita infektioriskin pienentämisessä, voimme olla tukenanne verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisyssä sekä hoitotulosten ja potilasturvallisuuden parantamisessa.

  Asiantuntijalääkäri käy läpi parhaita hoitokäytäntöjä tehohoidon protokollien kehitykseen ja ylläpitoon verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisemiseksi pandemiaolosuhteissa.

  Rekisteröidy katsoaksesi verkkoseminaarin


Aineistoa koskien infektioiden ennaltaehkäisyn ja hallinnan nykyhaasteita

Infektioiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan on ollut pakko kehittää luovia ratkaisuja, joiden avulla voi tehdä enemmän pienemmillä resursseilla. Lisäämme sivustolle jatkuvasti resursseja, koulutusaineistoja ja tietoa, joka auttaa sinua navigoimaan muuttuvassa pandemiatilanteessa.

 • Kirurgi henkilönsuojaimen kanssa
  Hyvinvoinnillasi on väliä

  Tehohoidon yksiköissä aika on rahaa, ja pandemia vaatii henkilöstöltä toimia, joita aiemmin ei voitu kuvitellakaan. Tunnekuorma on valtava. Loppuun palamista esiintyy.
  On tärkeää, että hoitohenkilökunta huolehtii itsestään ennen potilaisiin keskittymistä.
  3M tarjoaa resursseja, joilla tuetaan tehohoidon hoitotiimien turvallisuutta ja hyvinvointia.

 • Tehohoidon henkilökuntaa hengityssuojaimissa
  Infektioiden ennaltaehkäisy tehohoidon yksiköissä

  Kriittisessä tilassa olevilla potilailla infektioiden ennaltaehkäisy on tärkeämpää kuin koskaan ja jokaisen potilaan katsotaan kuuluvan riskiryhmään.
  Vaikka infektiolähde voi vaihdella, niin yksi yleinen aiheuttaja on sairaalalaitteista, instrumenteista ja tarvikkeista aiheutuva ristikontaminaatio tai vajavaisesta puhdistuksesta aiheutuva kontaminaatio.

  3M tarjoaa tieteeseen pohjautuvia ratkaisuja verenkierron ja leikkausalueen infektioriskin vähentämiseen, sekä apua kontaminaatiolähteiden rajaamiseen.

 • Health Care Academy
  Käytänteitä ja koulutusta

  Infektoiden ennaltaehkäisy vaatii koko tiimin koulutusta ja asiaan paneutumista. Tarjoamme sinulle ja tiimillesi infektioiden ennaltaehkäisyn uusimpien käytänteiden ja suositusten mukaista tukea.

  3M™ Health Care Academy

  Suositukset hoitokäytänteiden tueksi

  Vähennä verisuonikatetriperäisiä infektioita COVID-19-pandemian aikana.

  Viimeaikaiset ohjeet verisuonikatetriperäisten infektioiden ennaltaehkäisyyn

  Asiantuntijanäkemys


Terveydenhuollon ammattilaisten suojaaminen teho-osastolla

Maailmanlaajuinen pandemia on aiheuttanut valtavia paineita terveydenhuoltoalan työntekijöille ja hoitajille. On tärkeää, että hoitohenkilökunta huolehtii itsestään, jotta he voivat auttaa muita. 3M:n verkkoseminaareissa paneudutaan tehohoidon hoitohenkilökunnan ja potilaiden turvallisuuteen sekä hyvinvointiin.

 • Miten tehohoidossa voi toteuttaa tehokkaan henkilönsuojainohjelman?
  Miten tehohoidossa voi toteuttaa tehokkaan henkilönsuojainohjelman?
 • Henkilönsuojaimet tehohoidon yksiköissä
  Henkilönsuojaimet tehohoidon yksiköissä

Hyvinvoinnillasi on väliä


Ennaltaehkäise infektioita tehohoidon yksiköissä

 • Hoitohenkilökunnan hengitysteiden suojaaminen
  Vähennä verisuonikatetriperäisiä infektioita

  60% sairaalassa saaduista verenkierron infektioista on peräisin suoniyhteydestä. Joka viides keskuskatetriin liittyvän verenkierron infektion (CLABSI) saanut kuolee. Infektiopotilaiden sairaalahoito pidentää hoitojaksoja ja nostaa hoidon kustannuksia merkittävästi.
  Verisuonikatetriperäisistä infektioista jopa 65–70% olisi kuitenkin ehkäistävissä2 tutkimusnäyttöön perustuvilla ratkaisuilla.

 • Henkilönsuojaimet (PPE) leikkaussalissa
  Vähennä leikkausalueen infektioriskiä

  Jopa 5% leikkauspotilaista voi kohdata negatiivisena seurauksena leikkausalueen infektion3, joka pidentää hoitojaksoja sairaalassa4. Kuitenkin noin 60% leikkausalueiden infektioista on ennaltaehkäistävissä tutkimusnäyttöön perustuvilla toimenpiteillä5–7.Viitteet

 1. Cassini A et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med. 2016 Oct 18;13(10):e1002150.
 2. Septimus EJ, Moody J. Prevention of device-related healthcare-associated infections [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research. 2016; 5(F1000 Faculty Rev):65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1
 3. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
 4. Coello R, et al. (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
 5. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
 6. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627
 7. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.