Kädestä pitäminen

Inkontinenssiin liittyvä dermatiitti

inkontinenssiin liittyvä dermatiitti

 • inkontinenssiin liittyvä dermatiitti

  Potilaan ihon eheys saattaa kärsiä, jos iho altistuu virtsalle ja/tai ulosteille:

  • Kosteus tekee ihon alttiimmaksi hankaukselle, mikä saattaa johtaa kosteuden aiheuttamiin ihovaurioihin ja hiertymiin. Virtsa saattaa myös heikentää kudoksen sietokykyä hankaukselle, venymiselle tai paineelle.
  • Ihon muuttunut pH-arvo saattaa edistää taudinaiheuttajien kasvua.
  • Ulosteen entsyymit voivat aiheuttaa välittömiä ihovaurioita.
  • Kemiallisen ärsytyksen (perinteinen saippua) ja fyysisen ärsytyksen (peseminen) yhdistelmä heikentää ihon kuntoa11,3,11

Nämä saattavat aiheuttaa inkontinenssiin liittyvän dermatiitin kehittymisen


Ansaitsevatko potilaasi optimaalisen ihonhoidon?

 • Optimaalinen ihonhoito

  Tervettä ihoa on suojeltava. Iho suojaa elimistöä mekaanisilta osumilta, paineelta, lämpötilan vaihtelulta, mikrobeilta ja ärsykkeiltä. Luonnollinen ikääntyminen heikentää ihon kykyä suojautua tällaisilta vaikutuksilta.

  Väestössä on yhä enemmän iäkkäitä henkilöitä, joilla krooniset sairaudet ovat yleisempiä ja esiintyvät tyypillisemmin yhdessä näiden kahden ongelman kanssa:

  1. Vuodepotilaiden vuodepesuista johtuva hoidon lisääntynyt kuormittavuus
  2. Kroonisiin sairauksiin liittyvä inkontinenssi, joka puolestaan voi johtaa inkontinenssiin liittyvään dermatiittiin

Ikääntyvä väestö

 • 186%

  85-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuuden kasvu väestössä 14 miljoonasta 40 miljoonaan

 • 74%

  65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuuden kasvu väestössä 129 miljoonasta (vuonna 2010) 224 miljoonaan (vuonna 2050)

 • 25-30%

  85-vuotiaista ja sitä vanhemmista kärsii jonkinasteisesta kognitiivisten toimintojen heikkenemisestä Dementian riski suurenee iän myötä


Kolme helppoa toimea, joilla vähennetään inkontinenssiin liittyvää dermatiittia

 • Kolme helppoa ja suositeltua toimea, jotka ehkäisevät inkontinenssiin liittyvää dermatiittia:

  1. Puhdista iho
  2. Kosteuta iho päivittäin ja lisäksi tarpeen mukaan, jotta ihon päällimmäisten kerrosten menetetyt lipidit saadaan korvattua
  3. Jos potilaalla on merkittävää virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyyttä, suojaa iho käyttämällä kosteudelta suojaavaa voidetta tai suihketta.1, 4, 13

  Kun otetaan huomioon tutkimustulokset, joiden mukaan inkontinenssiin liittyvän dermatiitin tärkeimmät etiologiset tekijät ovat yhteydessä painehaavoihin, kontinenssin hoidon hallinnan tulee muodostua seuraavista kolmesta toimesta.

  Jos tarvitset käytännön ohjeistusta inkontinenssiin liittyvän dermatiitin arviointiin, ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, tutustu Wounds Internationalin julkaisemiin parhaiden käytäntöjen periaatteisiin. Voit ladata ne itsellesi maksuttomana tiedostona englanniksi Wounds Internationalin verkkosivustolta.


Huomattavat tulokset

Huomattavat tulokset

Yhteys painehaavojen ja inkontinenssiin liittyvän dermatiitin välillä

 • Tutkimuksessa tehtiin systemaattinen arvio ja meta-analyysi yhteydestä inkontinenssiin liittyvän dermatiitin tärkeimpien etiologisten tekijöiden (inkontinenssin ja kosteuden) ja painehaavojen välillä. Useimmista tutkimuksista (86 %) löytyi merkitsevä yhteys tarkkailtavien muuttujien välillä. Tämä osoittaa yhteyden inkontinenssiin liittyvän dermatiitin tärkeimpien etiologisten tekijöiden ja painehaavojen välillä. 12