Liitokseen kohdistuvan rasituksen vähentäminen teippi- ja liimaliitoksen suunnittelun avulla

Liima- ja teippiliitosten suunnittelussa on otettava huomioon erilaisia tekijöitä, jotta saavutetaan optimaalinen liitosvahvuus. Materiaalin määrä, työstämiskulut tai prosessin helppous ovat tärkeitä tekijöitä tässä optimoinnissa. Kaksi alla olevaa esimerkkiä havainnollistavat, miten liitoksen lujuus tulisi suhteuttaa sen soveltuvuuden ja kustannusten suhteen kun tarkastellaan teippi- tai liimaliitoksen optimaalista suorituskykyä.

Kulmaliitos

Kulmaliitos, jossa käytetään pystysuoraa puskuliitosta, on tyypillinen liitostyyppi, joka ei ole ihanteellinen sellaisenaan teippi- tai liimaliitokselle. Liitokseen kohdistuu pääasiassa halkeamisrasitusta, mikä heikentää merkittävästi teippi- tai liimaliitoksen pitävyyttä. Liitokseen voidaan kuitenkin lisätä vahvistusta, jolloin liitostyypissä voidaan hyödyntää teippi- tai liimaliitoksen etuja. Tämä jakaa liitokseen kohdistuvan halkeamisrasituksen osittain myös leikkausrasitukseksi, mikä vahvistaa liitoksen lujuutta. Lisävahvike voi myös vaimentaa liitokseen kohdistuvien iskujen voimaa ja rasitusta. Vahvikkeen lisääminen edellyttää lisämateriaalin käyttöä, ja mahdollisesti lisää liittämisprosessin vaiheita.

Liitostyypin mukauttamisella voidaan parantaa liitoksen suorituskykyä ja tuotantotehoa. Tämä on parempi vaihtoehto kuin lisävahvikkeiden lisääminen, koska liitos ei vaadi lisämateriaalin käyttöä tai ylimääräisiä työvaiheita. Tämä liitostyyppi vaatii vähiten alkuperäisten kappaleiden muokkaamista ja liitos pystytään tekemään yhdellä työvaiheella. Mukautettu liitos on myös vahvempi kuin muut vaihtoehdot, koska halkeamisrasituksen sijaan liitokseen kohdistuu ainoastaan kompressiorasitusta, mikä on optimaalisin kuormitus teippi- tai liimaliitokselle.

 • Animaatio, joka näyttää halkeamiskuormitukselle altistuvan peruskulmaliitoksen.

  Tyypillinen kulmaliitos, johon kohdistuu suuri halkeamisrasitus

  Kulmaliitos, jossa käytetään pystysuoraa puskuliitosta, ei ole optimaalinen ratkaisu teippi- tai liimaliitokselle. Liitokseen kohdistuu pääasiassa halkeamisrasitusta, mikä heikentää merkittävästi teippi-/liimaliitoksen pitävyyttä.

 • Animaatio, joka näyttää vahvistetun kulmaliitoksen.

  Vahvistettu kulmaliitos

  Liitokseen voidaan lisätä vahvistusta, jolloin liitostyypissä voidaan hyödyntää teippi- tai liimaliitoksen etuja. Tämä jakaa liitokseen kohdistuvan halkeamisrasituksen osittain myös leikkausrasitukseksi, mikä vahvistaa liitoksen lujuutta. Lisävahvike voi myös vaimentaa liitokseen kohdistuvien iskujen voimaa ja rasitusta. Vahvikkeen lisääminen edellyttää lisämateriaalin käyttöä, ja mahdollisesti lisää liittämisprosessin vaiheita.

 • Animaatio, joka näyttää suorituskykyä ja tuotantotehoa parantavan optimaalisen kulmaliitosmallin.

  Mukautettu kulmaliitos

  Liitostyypin mukauttamisella voidaan parantaa liitoksen suorituskykyä ja tuotantotehoa. Tämä on parempi vaihtoehto kuin lisävahvikkeiden lisääminen, koska liitos ei vaadi lisämateriaalin käyttöä tai ylimääräisiä työvaiheita. Tämä liitostyyppi vaatii vähiten alkuperäisten kappaleiden muokkaamista ja liitos pystytään tekemään yhdellä työvaiheella. Mukautettu liitos on myös vahvempi kuin muut vaihtoehdot, koska halkeamisrasituksen sijaan liitokseen kohdistuu ainoastaan kompressiorasitusta, mikä on optimaalisin kuormitus teippi- tai liimaliitokselle.


Limittäisliitos

Limittäisliitoksissa liima- tai teippiliitokseen kohdistuu yleensä leikkausrasitusta, mikä vaatii lujuutta käytettävältä teippi- tai liimaratkaisulta. Vaikka parhaassa tapauksessa teippi tai liima kestää leikkausrasituksen, tulee kuitenkin huomioida eri tekijät, joissa limittäisliitos saattaa altistua myös muille rasitusvaikutuksille.

Perinteinen limittäisliitos on hyvin yleinen liitostyyppi, mutta se ei sellaisenaan aina takaa tarvittavaa liitoslujuutta. Perinteinen limittäisliitos altistuu usein leikkausrasitukselle. Leikkausrasituksessa liitossauma venyy ja saattaa taipua, jolloin myös liitoksen halkeamislujuuteen kohdistuu kuormitusta. Tämä keskittää kuormitusta limittäisliitoksen reunoille.

Liitoksen parantamiseksi toiseen kappaleeseen voidaan suunnitella "porrastus", joka auttaa jakamaan kuormitusta koko liitoksen alueelle ja lisää liitoksen leikkauslujuutta. Koska liitos silti hieman venyy rasitukselle altistuessaan, teipin tai liiman halkeamislujuus joutuu koetukselle.
Limittäisliitosta voidaan mukauttaa tekemällä ns. hakaliitos, mikä parantaa liitoksen kestävyyttä. Liitettävät kappaleet työstetään tai muotoillaan siten, että ne limittyvät täysin toistensa päälle, jättäen pinnan tasaiseksi liitoskohdasta. Tämä pitää liitoksen tukevasti kasassa, eikä se pääse taipumaan ja altistumaan leikkausrasitukselle. Asennusvaiheessa kappaleiden kohdistaminen on tärkeää, jotta vältytään liitokseen kohdistuvilta rasitusvaikutuksilta.

 • Animaatio leikkaus- ja halkeamiskuormitukselle altistuvasta limittäisliitoksesta

  Limittäisliitokseen kohdistuva leikkaus- ja halkeamisrasitus

  Perinteinen limittäisliitos on hyvin yleinen liitostyyppi, mutta se ei sellaisenaan aina takaa tarvittavaa liitoslujuutta. Perinteinen limittäisliitos altistuu usein leikkausrasitukselle. Leikkausrasituksessa liitossauma venyy ja saattaa taipua, jolloin myös liitoksen halkeamislujuuteen kohdistuu kuormitusta. Tämä keskittää kuormitusta limittäisliitoksen reunoille.

 • Animaatio porrastettuun limittäisliitokseen kohdistuvasta leikkauskuormituksesta

  Porrastettu liitos ehkäisee liitokseen kohdistuvaa halkeamisrasitusta.

  Liitoksen parantamiseksi toiseen kappaleeseen voidaan suunnitella "porrastus", joka auttaa jakamaan kuormitusta koko liitoksen alueelle ja lisää liitoksen leikkauslujuutta. Koska liitos silti hieman venyy rasitukselle altistuessaan, teipin tai liiman halkeamislujuus joutuu koetukselle.

 • Animaatio viistoon tehdyn hakaliitoksen leikkauslujuuteen kohdistuvasta rasituksesta

  Hakaliitos vähentää liitoksen halkeamiskuormitusta.

  Limittäisliitosta voidaan mukauttaa tekemällä ns. hakaliitos, mikä parantaa liitoksen kestävyyttä. Liitettävät kappaleet työstetään tai muotoillaan siten, että ne limittyvät täysin toistensa päälle, jättäen pinnan tasaiseksi liitoskohdasta. Tämä pitää liitoksen tukevasti kasassa, eikä se pääse taipumaan ja altistumaan leikkausrasitukselle. Asennusvaiheessa kappaleiden kohdistaminen on tärkeää, jotta vältytään liitokseen kohdistuvilta rasitusvaikutuksilta.
 • Animaatio viistettyyn hakaliitokseen kohdistuvasta leikkausrasituksesta

  Viistoon tehty hakaliitos takaa optimaalisen liitoslujuuteen

  Optimaalisen liitoslujuuden saavuttamiseksi suositellaan viistoon tehtyä hakaliitosta. Hakaliitoksen viisteytys lisää lujuutta entisestään, kun liitokseen kohdistuu halkeamisrasitusta.

Muita huomioitavia seikkoja koskien limittäisliitoksen käyttöä

Kaikki yllämainitut menetelmät parantavat limittäisliitoksen liitoslujuutta ja vähentävät liitokseen kohdistuvaa kuormitusta. Liitoksen mukauttaminen lisää kuitenkin aina liitoksen monimutkaisuutta, kuluja ja työaikaa. Lisäksi on otettava huomioon käytettävän liiman tai teipin soveltuvuus liitoksen geometriaan. Jos liitostyyppi vaatii liiman tai teipin kolmiulotteista peittävyyttä, kuten esim. ura-tappiliitoksissa tai viistetyssä hakaliitoksessa, sovelluksessa voidaan käyttää usein vain nestemäisiä liimoja. Teipin käyttäminen liittämiseen usein parantaa tuotannon tehokkuutta ja läpimenoaikaa, joten liitostyypin suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon kaikki näkökohdat kun valitaan optimaalista ratkaisua käyttökohteeseen.


Aiheeseen liittyvät osa-alueet


Ole meihin yhteydessä
Olemme valmiina auttamaan.

Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämiseksi projektiisi? Ota yhteyttä, jos tarvitset tuotetietoja, teknisiä tai sovelluksiin liittyviä neuvoja tai haluat tehdä laajemmin yhteistyötä 3M:n teknisen asiantuntijan kanssa. Voit myös soittaa numeroon 09-525 21.

Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämiseksi projektiisi? Ota yhteyttä, jos tarvitset tuotetietoja, teknisiä tai sovelluksiin liittyviä neuvoja tai haluat tehdä laajemmin yhteistyötä 3M:n teknisen asiantuntijan kanssa. Voit myös soittaa numeroon 09-525 21.