Tyypilliset liima- ja teippiliitoksiin kohdistuvat rasitukset

On tärkeää huomioida liitokseen ja kokoonpanoon kohdistuva rasitus, sillä liitostyypistä riippumatta erilaiset rasitusvaikutukset vaativat erilaisia ominaisuuksia käytettävältä teippi- tai liimaratkaisulta. Liimojen ja teippien suorituskyky on optimaalinen, kun kuormitus kohdistuu liimasaumaan kaksiulotteisesti hajauttaen kuormituksen liitossauman koko alueelle. Sen sijaan liimojen ja teippien suorituskyky on heikoimmillaan, kun kuormitus kohdistuu liimasaumaan yksiulotteisesti keskittäen kuormituksen liitossauman yhteen reunaan. Monissa perinteisissä liitostyypeissä kuormitus kohdistuu yksiulotteisesti liitoksen etureunaan. Tällöin liitostyyppiä on ehkä mukautettava, jotta teippi- tai liimaliitos olisi mahdollisimman suorituskykyinen.

 • Lue lisää vetorasituksen vaikutuksesta liitoksiin.

  Vetorasitus

  Vetorasituksessa koko liitoksen alueelle kohdistuu vetävää kuormitusta. Vetosuunta on kohtisuora, tasainen ja poispäin liimaliitoksesta. Rasitus kohdistuu liitossauman koko alueelle.


 • Lue lisää leikkausrasituksen vaikutuksesta liitokseen.

  Leikkausrasitus

  Leikkausrasitus kohdistuu koko liitosalueelle ja vetää kappaleita sivuttaissuunnassa pois toisistaan. Rasitus on tässäkin suoraa ja jakautuu liitossauman koko alueelle.


 • Lue lisää kompressiorasituksen vaikutuksesta liitokseen.

  Kompressiorasitus

  Vetorasituksen tavoin kompressiorasitus kohdistuu liitokseen kohtisuoraan ja tasaisesti. Kompressiorasitus kohdistuu liitokseen päin, eli voima puristaa liitosta kasaan. Rasitus jakautuu liitossauman koko alueelle.


 • Lue lisää halkeamiskuormituksen vaikutuksesta liitoskokoonpanoon.

  Halkeamisrasitus

  Halkeamisrasitus on liitoksen yhteen reunaan keskittyvää vetoa, joka vääntää liitosta. Kun liima- tai teippiliitoksen toiseen reunaan kohdistuu voimakasta kuormitusta, toiseen reunaan ei teoriassa kohdistu lainkaan kuormitusta. Halkeamisrasitusta esiintyy erityisesti kahden jäykän pinnan liitoksissa.


 • Lue lisää kuoriutumisrasituksen vaikutuksesta liitokseen.

  Kuoriutumisrasitus

  Kuoriutumisrasitus kohdistuu myös vain liitoksen toiseen reunaan. Jos toinen pinnoista on joustava, liitoksen etureunaan kohdistuu vieläkin voimakkaampi kuormitus kuin halkeamisrasituksessa.


Liitoksen suunnittelu

Liitostyypeissä, jotka ovat optimaalisia teippi- tai liimaliitokselle, suurin osa kuormituksesta on veto-, kompressio-, tai leikkausrasitusta. Näin ollen rasitus kohdistuu koko liitosalueelle. Liitokset, joissa vain yhteen reunaan kohdistuu halkeamis- tai kuoriutumisrasitusta, ovat riskialttiita pettämään ennenaikaisesti etenkin, jos liitos altistuu tärinälle, iskuille tai väsymiselle.

Rasitusvaikutusten huomioimisen lisäksi liitoksen optimointi voi vaatia myös mittasuhteiden tarkastelua. Liima-aineita testattaessa niille annetaan likimääräinen suorituskyky voimayksikköinä per alue (esim. leikkauslujuudelle newtonia neliömetriä kohti) tai voimayksikköinä per pituus (esim. kuoriutumislujuudelle newtonia senttimetriä kohti). Liitoksen kestävyyttä voidaan parantaa määrittämällä liitosalueen mitat siten, että se vastaa alueelle jakautuvaa kuormitusta.


Aiheeseen liittyvät osa-alueet


Ole meihin yhteydessä
Olemme valmiina auttamaan.

Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämiseksi projektiisi? Ota yhteyttä, jos tarvitset tuotetietoja, teknisiä tai sovelluksiin liittyviä neuvoja tai haluat tehdä laajemmin yhteistyötä 3M:n teknisen asiantuntijan kanssa. Voit myös soittaa numeroon 09-525 21.

Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämiseksi projektiisi? Ota yhteyttä, jos tarvitset tuotetietoja, teknisiä tai sovelluksiin liittyviä neuvoja tai haluat tehdä laajemmin yhteistyötä 3M:n teknisen asiantuntijan kanssa. Voit myös soittaa numeroon 09-525 21.