Teippi- ja liimaliitoksen kestävyys

Liimat ja teipit tarjoavat esim. hitsaukseen tai muihin mekaanisiin kiinnitystapoihin verrattuna ainutlaatuisia etuja, kiinnityksen lujuudesta tinkimättä. Tällä sivustolla keskitytään teippi- ja liimaliitosten kestävyyden testaamiseen ja mittaamiseen sekä eri tekijöihin, jotka tulee huomioida kun valitaan liimaa tai teippiä tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Liitoksen kestävyys

 • Yleisin tapa mitata liitoksen lujuutta on vetää liitos auki väkisin. Kuva liimaliitoksesta, jota avataan.

  Eri tartuntamekanismit vaikuttavat teipin tai liiman soveltuvuuteen käyttökohteessa, mutta myös liitoksen kestävyyden tulee vastata asetettuja vaatimuksia. 

  Teipin tai liiman lujuuden mittaaminen auttaa määrittämään liitoksen kestävyyden. Yleisin tapa mitata liitoksen lujuutta on vetää liitos auki väkisin. Liitoksen avaamiseen vaadittavan voiman määrittäminen auttaa arvioimaan, miten kyseinen liima-aine käyttäytyy todellisessa käyttökohteessa.

Liitoksen lujuutta mitataan usein vetämällä liitos väkisin auki.

Vahva liitos perustuu liiman tai teipin tarttuvuuteen sekä sisäiseen lujuuteen

 • Tutustu teippi- ja liimaliitoksen eri kerroksiin. Liitoksen poikkileikkauskuva.

  Tartuntalujuus

  Liitoksen tartuntalujuus määrittyy teipin tai liiman sekä pintamateriaalin välisestä rajapinnasta. Se on usein tärkein kestävän teippi- tai liimaliitoksen suunnittelussa huomioitava tekijä. Tartuntalujuus ei kuitenkaan ole ainoa pitävän liitoksen kannalta kriittinen tekijä. Vahvinkaan liima ei pidä liitosta koossa, mikäli liima-aine ei pidä liitettäviä materiaaleja toisissaan kiinni.

 • Liitoksen sisäinen lujuus eli koheesio

  Sisäinen lujuus eli koheesio tarkoittaa liima-aineen kykyä pysyä koossa rasituksen alaisena. Mitä vahvempi liima-aine on kyseessä, sitä suurempi on sen sisäinen lujuus. Sisäinen lujuus määräytyy liima-aineen kemiallisen koostumuksen mukaan. Liimoja on pitävyydeltään monenlaisia, aina teipeissä käytettävistä liima-aineista epoksi- ja akryylipohjaisiin rakenneliimoihin.  

  Teippi- tai liimaratkaisua valitessa on tärkeää ottaa huomioon liitokseen kohdistuvat erilaiset rasitusvoimat. Yleisiä rasitustyyppejä ovat leikkaus-, halkeamis-, kuoriutumis- ja vetorasitus. Sisäiseltä lujuudeltaan sovellukseen parhaiten sopivan liiman tai teipin valitsemisessa on hyvä tietää, minkä suuruisia rasituksia liitokseen tai kappaleeseen kohdistuu ja miten usein.  

Liitettävien materiaalien pintaenergia on tärkeää huomioida teippi- tai liimaratkaisun valinnassa

 • Lue miten liima-aineen levittymisominaisuudet auttavat valitsemaan oikean ratkaisun matalan ja korkean pintaenergian materiaaleille.

  Pintaenergia on materiaalin fyysinen ominaisuus, joka määrittää, pystyykö liima-aine tarttumaan pintaan tiiviisti. Materiaalin korkea pintaenergia mahdollistaa nesteen leviämisen ja tarttumisen pintaan. Alhainen pintaenergia sen sijaan jättää nesteen helmeilemään pinnalle, eikä se pääse leviämään pintaan. Liima-aineen on levittävä pinnalle ja tartuttava materiaalin pintaan liitoksen muodostamiseksi.

  Oikean liima-aineen valinnassa on tärkeää ottaa huomioon kokoonpanossa liitettävien materiaalien pintaenergiat sekä se, miten liima-aine tarttuu kuhunkin pintaan. Myös pinnan puhtaus on huomioitava, sillä jotkin liima-aineet vaativat tarttuakseen erittäin puhtaan pinnan.