Tarttuvuuden toimintaperiaatteet

Tarttuvuusmekanismien tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi liima tarttuu pintaan. Liimat ja teipit kiinnittyvät materiaalin pintaan jollakin neljästä yleisesti tunnetusta tarttuvuusmekanismista.

 • Kemiallinen tarttuvuus on vahvin tarttuvuusmekanismi, ja se tapahtuu molekyylitasolla. Kemiallista tarttuvuutta kuvaava piirroskuva

  Kemiallinen tarttuvuus

  Kemiallinen tarttuvuus tapahtuu molekyylitason kontaktissa materiaalin pinnalla. Se on vahvin tarttuvuusmekanismi, jossa sidos muodostuu liima-aineen funktionaalisien ryhmien ja liitettävän pintamateriaalin atomien tai molekyylien välillä. Tämä mekanismi on monien liimojen rakenteellisen lujuuden taustalla, esimerkkinä alumiinille tarkoitettu epoksiliima.

 • Mekaaninen lukittuminen tapahtuu, kun liima-aine tunkeutuu liitettävän materiaalin pinnan huokosiin. Piirroskuva, joka esittää liima-aineen tunkeutumista materiaaliin ja mekaaniseen lukittumiseen perustuvaa tarttuvuutta.

  Mekaaniseen lukittumiseen perustuva tarttuvuus

  Mekaaninen lukittuminen tapahtuu, kun liima-aine tunkeutuu liitettävän materiaalin pinnan huokosiin. Tämä mekanismi muodostaa fyysisen rajapinnan materiaalien välille. Lisäksi se lisää liima-aineen ja liitettävän materiaalin välistä kokonaiskosketuspinta-alaa. Nestemäiset liimat leviävät helposti materiaalin pinnalla ennen kuivumista tai kovettumista. Teipeissä liima-aineen virtaus tapahtuu hitaasti, ja liitos vahvistuu ajan myötä.

 • Diffuusioon perustuvaa tarttuvuutta hyödynnetään usein kokoonpanoissa, joihin kuuluu vaikeasti liitettäviä alhaisen pintaenergian materiaaleja. Diffuusioon perustuvaa tarttuvuutta kuvaava piirroskuva.

  Diffuusioon perustuva tarttuvuus

  Diffuusiota ilmenee, kun liima-aineen polymeerit pystyvät tunkeutumaan polymeerisen materiaalin pintaan ja sekoittumaan siihen. Rajapintaan muodostuu sekoittuneita polymeeriketjuja, joissa liima-aine ja liitettävä materiaali sitoutuvat toisiinsa. Tätä mekanismia hyödynnetään usein kokoonpanoissa, joihin kuuluu vaikeasti liitettäviä alhaisen pintaenergian materiaaleja, kuten polypropeenia.

 • Sähköstaattista tarttuvuutta hyödynnetään yleensä teipeissä. Piirroskuva, joka esittää teipin ja materiaalin pinnan välistä sähköstaattista tarttuvuutta.

  Sähköstaattinen tarttuvuus

  Sähköstaattista tarttuvuutta tapahtuu, kun liima-aineen sähköisesti varautunut pinta ja liitettävän materiaalin vastakkaisesti varautunut pinta vetävät toisiaan puoleensa. Staattista tarttuvuutta hyödynnetään tavallisesti teipeissä. Ilmiö on helppo havaita kun teipataan esim. laatikkoa kiinni tai paketoidaan lahjaa.


3M SIVUSTOT
bCom
Seuraa meitä
Vaihda aluetta
Suomi - suomalainen