Parhaan teippi- tai liimaratkaisun valinta teollisuuskäyttöön ASPEC-menetelmällä

Teipin tai liiman valinta liittämismenetelmäksi tarjoaa useita eri etuja, mutta parhaan ratkaisun löytämiseksi on hyvä kartoittaa muutama tekijä. Oikean ratkaisun valintaan voivat vaikuttaa itse liitostyypin lisäksi kohteen materiaali ja valmistusprosessi, automaatio, liitoksen uudelleentyöstettävyys tai koko tuotanto- ja toimitusketju. Lisäksi teippi- ja liimaratkaisuissa on valittavana erilaisia kemiallisia koostumuksia lähes loputtomasti, riippuen siitä, millaisia vaatimuksia kohde asettaa esim. kovettumisnopeuden, juoksevuuden, kestävyyden tai alan standardien suhteen.

3M käyttää lyhennettä ASPEC kuvaamaan menetelmää, jonka avulla voidaan valita käyttökohteeseen parhaiten sopiva tuote. ASPEC tulee sanoista "Assembly" (liitostyyppi), "Substrate" (materiaali), "Process" (prosessi), "End Use" (loppukäyttö) ja "Cost" (kustannukset). Nämä kaikki viisi tekijää on hyvä huomioida, jotta varmistutaan oikean liiman tai teipin valinnasta. Kun tiedossa on lisäksi liitoksen tyyppi sekä materiaalin pinta- ja tarttumisominaisuudet, ASPEC-menetelmän avulla on verrattain helppo selvittää, mikä ratkaisu on käyttökohteeseen paras valinta.

Vaihe 1: Liitostyyppi

 • Lue lisää 3M:n ASPEC-menetelmän vaiheesta 1: Liitostyyppi. Kuva, jossa nestemäistä liimaa levitetään muovipinnalle.

  Katso lisää eri liitostyypeistä tästä

  Yleisimpiä liitostyyppejä on kuusi, joihin useimmat liittämissovellukset lukeutuvat. Liitostyypit ovat: 1. Paneelin kiinnitys kehykseen / jäykistimen liittäminen paneeliin 2. Suurten pintojen laminointi 3. Asennus- ja koristekiinnitykset 4. Pienet kokoonpanoliitokset 5. Tiivisteiden kiinnittäminen 6. Tiivistäminen, kotelointi ja suojaus. Nämä yleisimmät liitostyypit ovat käyttökohteita, joissa liima- tai teippiliitoksella on monia etuja verrattuna perinteisiin menetelmiin. Yllä mainitut liittämistavat ovat yleisiä useissa tuotesuunnittelu- ja muotoilukohteissa, ja niitä käytetään useilla eri teollisuudenaloilla. Käyttökohdetta parhaiten vastaavan liitostyypin tunnistaminen auttaa rajaamaan saatavilla olevista teippi- ja liimaratkaisuista liitoksen geometriaan ja tyypillisiin valmistusmenetelmiin sopivimmat.

Vaihe 2: Materiaalit

 • Lue lisää 3M:n ASPEC-menetelmän vaiheesta 2: Materiaalit. Kuva, jossa pikaliimaa levitetään pyöreiden metalli- ja vaahtomuovilevyjen väliin.

  Teippien ja liimojen etuna on se, että niiden avulla voidaan liittää toisistaan erilaisia materiaaleja suhteellisen helposti. Eri pintamateriaaleilla on erilaiset tarttumisominaisuudet, jotka tulee huomioida liittämisratkaisua valittaessa. Pintaenergia, tekstuuri, karkeus ja puhtaus ovat kaikki sellaisia materiaalin ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa liiman tai teipin valintaan. Liitettävät materiaalit ja niiden ominaisuuksien selvittäminen on yksi avainasioista liittämisratkaisun valinnan kannalta. Liimoilla ja teipeillä voidaan liittää erilaisia materiaaleja toisiinsa, ja tämän mahdollisuuden tiedostaminen voi tarjota uusia vaihtoehtoja muotoilun tai kokoonpanon suunnitteluun.

  Tutustu eri materiaalien ominaisuuksiin ja niiden liittämiseen

Vaihe 3: Valmistus- ja kokoonpanoprosessi

 • Lue lisää 3M:n ASPEC-menetelmän vaiheesta 3: Valmistus- ja kokoonpanoprosessi Selkäaineetonta teippiä valmistusprosessissa.

  Valmistus- ja kokoonpanoprosessin tunteminen voi auttaa rajaamaan kohteeseen soveltuvien teippi- tai liimaratkaisujen määrää. Kun teippi- tai liimaratkaisun valinnassa otetaan huomioon myös kokoonpanoprosessin kannalta paras menetelmä, oikean ratkaisun valinnalla voidaan parantaa tuotannon tehokkuutta ja läpimenoaikaa. Oikealla liittämismenetelmällä voidaan vähentää prosessin vaiheita, uusintatyön tarvetta tai kokonaiskustannuksia. Liimoja ja teippejä voidaan käyttää manuaalisesti tai automatisoiduilla annostelujärjestelmillä, jotka usein vaativat pienempiä pääomainvestointeja kuin hitsaus- tai muut kokoonpanolaitteistot. Yleisesti ottaen teipeillä saadaan tehtyä nopeasti liitos, jossa on välitön käsittelylujuus. Nestemäiset liimat taas voivat tarjota kokoonpanoon enemmän joustavuutta esimerkiksi asemointia tai monimutkaisia liitoksia varten. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi käytettävissä oleva tila, säädösten ja määräysten asettamat vaatimukset sekä turvallisuus.

Vaihe 4: Tuotteen loppukäyttö

 • Lue lisää 3M:n ASPEC-menetelmän vaiheesta 4: Loppukäyttö. Kuva käyttöliittymäkomponentista

  Tuotteen lopullisen käyttötarkoituksen tunteminen vaikuttaa siihen, millainen teippi- tai liimaratkaisu kokoonpanoon soveltuu parhaiten. On tärkeää tietää, miten ja millaisissa olosuhteissa tuotetta tullaan käyttämään. UV-säteily, lämpötilan vaihtelut, kosteus, kastuminen ja kemikaaleille altistuminen ovat yleisiä tuotteen loppukäytön osalta huomioitavia seikkoja. Useat teippi- ja liimaratkaisut kestävät hyvin edellä kuvattuja olosuhteita. Tuotesuunnittelun ja muotoilun kannalta teippi- ja liimaliitosten etuina on niiden kyky jakaa rasitus tasaisesti koko liitoksen alueelle, liittää ja tiivistää samanaikaisesti, absorboida energiaa tai vaihtoehtoisesti siirtää energiaa liitoksen kautta, eristää metallipintoja galvaanisen korroosion ehkäisemiseksi sekä kyky liittää erilaisia materiaaleja toisiinsa.

Vaihe 5: Kustannusvaikutukset ja edut

 • Lue lisää 3M:n ASPEC-menetelmän vaiheesta 5: Kustannukset. Kuva, jossa on erilaisia seteleitä.

  Materiaali- ja valmistuskustannuksia tarkasteltaessa teippi- tai liimaratkaisun valinta kokoonpanoon ja liittämiseen vaikuttaa usein edullisesti kokonaiskustannuksiin. Materiaalikustannusten osalta teipit ja liimat voivat mahdollistaa kevyempien, ohuempien tai edullisempien materiaalien käytön kokoonpanossa, koska reikien poraamista tai mekaanisia kiinnikkeitä ei tarvita. Lisäksi teipit ja liimat mahdollistavat toisistaan erilaisten materiaalien liittämisen. Valmistuskustannusten osalta säästöä syntyy hitsaamiseen tai mekaanisiin kiinnikkeisiin verrattuna prosessivaiheiden vähentymisestä, kun hitsaussaumoja ei tarvitse hioa, pintojen viimeistelyä ei tarvita tai kiinnikkeiden läpivientejä tiivistää. Työvoimakustannusten kannalta teippien ja liimojen käyttö on edullista ja vaatii vain vähän koulutusta. Lisäksi kaluston vaatimat pääomainvestoinnit voivat olla pienemmät verrattuna muihin kokoonpanomenetelmiin, esimerkiksi hitsaukseen.

  Kustannuksia tarkasteltaessa tulee luonnollisesti huomioida käytettävän teipin tai liiman hinta. Pelkkää liitospinta-alaa verrattaessa liimat ovat yleensä teippejä edullisempia. Pelkän teipin tai liiman yksikköhinnan lisäksi on kuitenkin huomioitava myös mahdolliset lisäkiinnikkeet sekä kuivumis- ja kovettumisaika. Liiman tai teipin kemialliset ominaisuudet ja suorituskyky vaikuttavat myös niiden hintaan. Yleisesti ottaen mitä vaativampia olosuhteita teippi tai liima kestää, sitä korkeampi on sen hinta. Tämän takia on hyvä huomioida koko teipin tai liiman valintaprosessin ajan myös ne loppukäyttöolosuhteet, joita valmiin tuotteen on kestettävä.