Sopivuuden varmistus

Sopivuuden varmistus

Sopivuuden varmistuslomakkeet ovat tärkeä osa työpaikan yleistä suojausohjelmaa. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan oikea henkilönsuojain ja koko sekä kouluttaa oikeaan käyttöön, jotta suojautuminen työympäristön vaaratekijöiltä on asianmukaista. Sopivuuden varmistuksen periaatteita voi soveltaa mihin tahansa henkilönsuojaimiin, joskin yleisesti hyväksyttyjä sopivuuden varmistusmenetelmiä (sopivuustestejä) käytetään yleisimmin tiukasti istuviin hengityssuojaimiin, kuulonsuojaimiin ja suojalaseihin.

Miten sopivuuden tarkistus voi auttaa sopivuusongelmissa?

  • Tärkeä osa työpaikan turvallisuus- ja henkilönsuojausohjelmaa
  • Antaa arvion siitä, miten hyvin henkilönsuojaimet sopivat työntekijälle
  • Myös mukavuus, yhteensopivuus ja yleinen sopivuus käyttäjälle arvioidaan
  • Erinomainen koulutusmahdollisuus työntekijälle henkilönsuojainten oikeasta käytöstä ja sopivuudesta

Kuulonsuojauksen testauksen oikeista toteutustavoista on monenlaisia tulkintoja eri puolilla maailmaa. Menetelmät jakautuvat kuitenkin kahteen pääluokkaan: kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen sopivuustestaukseen.


Sopivuuden testausmenetelmät

 • Kvalitatiivinen – tämä on yksinkertainen käyttäjän subjektiiviseen vastaukseen perustuva hyväksy tai hylkää -ehto.
  • Tämä menetelmä antaa yksinkertaisen hyväksy- tai hylkää -vastauksen käyttäjän oman subjektiivisen arvioinnin tai rajoitetun objektiivisen mittauksen perusteella (jälkimmäinen voi olla esimerkiksi muovattujen korvatulppien painevuototesti).
  • Käyttäjä määrittää, sopiiko henkilönsuojain hänelle, esimerkiksi hengityssuojaimen maun tai hajun perusteella.
 • Kvantitatiivinen – antaa mitattavissa olevia tietoja ja tuottaa numeroarvoja, jotka voidaan sitten tulkita suhteessa työympäristön vaaratekijöihin.
  • Antaa objektiivisen mittaustuloksen tuotteen sopivuuden vaikutuksesta suorituskykyyn.
  • Suodattavien hengityssuojainten kohdalla tätä arvoa verrataan vähimmäissuoritustasoon hyväksynnän tai hylkäyksen määrittämiseksi.
  • Kuulonsuojaimien kohdalla tämä arvo määrittää henkilökohtaisen kuulonsuojausluokituksen (PAR).

Mitä eroa on sopivuustarkistuksella ja sopivuustestillä?

Sopivuuden varmistuksen voi toteuttaa joko yksinkertaisella sopivuustarkistusmenetelmällä tai sopivuustestausmenetelmällä. Sopivuustarkistus on hyvin yksinkertainen menetelmä, jolla tarkistetaan, onko henkilönsuojain käyttäjällä oikein asennettuna. Se ei kuvaa käyttäjän saaman suojauksen tasoa.

 • Sopivuuden tarkistaminen
  • Työntekijä/käyttäjä suorittaa tämän joka kerta pukiessaan henkilönsuojaimen.
  • Hyvä käytäntö, joka antaa tiedon, onko henkilönsuojain käyttäjällä oikein asennettuna.
  • Vastuu säilyy työntekijällä.
  • Näyttää karkeat sopivuusvirheet.
  • Käyttöohjeissa on opastusta.
 • Sopivuustesti
  • Testi, joka on suoritettava aina, kun uusi henkilönsuojainmalli valitaan
  • Työnantajan osoittama asiantunteva henkilö suorittaa
  • Työntekijän vastuulla ja joissakin maissa kansallisten säädösten mukaan pakollinen