Suojalasien sopivuusjärjestelmä

Suojalasien sopivuusjärjestelmä

Suojalasien sopivuuden neljä elementtiä

Kuusivaiheinen menetelmä

 • Kuten kaikkien henkilönsuojaimien kohdalla, käyttömukavuus on läheisesti kytköksissä määräysten noudattamiseen, ja huonosti istuvat suojalasit eivät ehkä pysty estämään silmävaurioita. Lasien laatu ja istuvuus on siis ensiarvoisen tärkeää. Toisin kuin hengityssuojaimien kohdalla, joille kasvotiiviyden testaus on pakollista, suojalasien sopivuutta koskevia lainsäädännöllisiä määräyksiä ei ole. Vaikka nykyiset standardit suosittavat, että suojalasien sopivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota (esim. BS 7029:1999), erityistä ohjeistusta henkilölle sopivuuden arviointiin ei ole. Arviointi koon ja säädettävien ominaisuuksien perusteella ei aina riitä suojalasien parhaan sopivuuden ja suojauksen määrittämiseen. 3M™:n innovatiivinen suojalasien sopivuustestaus on yksinkertainen kuusivaiheinen menetelmä, jossa sopivuus voidaan arvioida mittaamalla. Tässä peiton ja aukon mittaustyökaluja hyödyntävässä menetelmässä arvioitaan neljä suojalasien sopivuuden elementtiä.

 • Näkeminen

  Tällä arvioinnilla varmistetaan, että käyttäjä voi nähdä kaikkiin silmien kääntösuuntiin niin, että näkökentässä ei ole työtehtävien suorittamista haittaavia suuria esteitä.

 • Suojaus

  Tällä arvioinnilla varmistetaan, että suojalasit pysyvät paikallaan käyttäjän päässä, eivätkä putoa päätä liikutettaessa.

 • Peittävyys

  Peittävyysmittauksella arvioidaan, miten hyvin suojalasit peittävät silmien ympärillä olevan pehmytkudosalueen.

 • Aukot

  Aukkomittauksilla tunnistetaan liian suuret suojalasien ja kasvojen väliset aukot. Suuret aukot voivat jättää silmän alttiiksi lentäville aineksille.

Suojalasien sopivuustestauksen kuva

Lue lisätietoja 3M:n silmiensuojauksesta.