Kuulonsuojausratkaisut

Kuulonsuojausratkaisut

Mittaus. Suojaus. Testaus.

Kuulonsuojaus

Maailmanlaajuisena äänen ja melun mittauksen, kuulonsuojauksen ja sopivuuden varmistustestauksen edelläkävijänä 3M toimittaa helppokäyttöisiä ja kattavia ratkaisuja monimutkaisiin kuulonsuojauksen haasteisiin.


Kuulosuojainten tuoteluettelo


Videot


Kuulonsuojauksen haasteet

 • Suojaus
  Kuulonsuojaimet

  3M tarjoaa laajan innovatiivisten kuulonsuojainten valikoiman, josta on helppo löytää tehtävään sopiva ratkaisu. Saatavana on erityyppisiä ja -kokoisia korvatulppia ja kupumallisia kuulonsuojaimia, joista työntekijäsi voi valita kullekin henkilölle sopivat suojaimet sekä asianmukaisen suojauksen kuhunkin käyttötarkoitukseen. Innovatiiviset tuotteemme on suunniteltu käyttömukavuus huomioiden pitkäaikainen käyttö. Niiden avulla voit auttaa työntekijöitäsi noudattamaan suojausohjelmaasi.

  Valitse kuulonsuojain

 • Testaus
  Testaus

  Kuulonsuojaimien tiiviyden testaamisen integroiminen kuulonsuojausohjelmaan auttaa kaikkia uusista työntekijöistä riskialttiiden töiden tekijöihin. 3M™ E-A-R-Fit™ -testausjärjestelmä helpottaa suojaimien sovittamista työntekijöille, heidän kouluttamistaan ja motivointiaan sekä kuulonsuojausohjelman pitkäaikaisen suorituskyvyn arviointia ja hallintaa.

  Siirry kuulonsuojaimien sopivuuden testaukseen


Lisäresurssit

 • Miksi kannattaa valita 3M-kuulonsuojausohjelma?
  40 miljoonaa työntekijää altistuu kovalle melulle ja 13 miljoonaa kärsii kuulovaurioista alan määräyksistä huolimatta*. Voit edistää kuulonsuojausohjelmaasi mukautetulla ja kattavalla lähestymistavalla kuulonsuojauksen haasteisiin. Kuulonsuojausohjelman käytttöönotto alkaa työympäristön riskien ja vaaratilanteiden, määräysten ja suojaukseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisestä. * Lähde: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 • Suojaimen tiiviys on välttämätöntä, joten varmista, että saat luotettavia tuloksia. Molempien korvien 3M™ E-A-Rfit™ -testausjärjestelmä mittaa korvatulpan tehokkuuden korvan sisällä ja antaa tarkkoja kvantitatiivisia tuloksia. Koska voit testata molempien korvien suojauksen yhtä aikaa, sinulle jää enemmän aikaa kouluttaa työntekijöitä sopivuuden ja yhteensopivuuden tärkeydestä.

  • Sovita

   Kehota työntekijöitä asettamaan kuulonsuojaimet paikalleen.

  • Testaa

   Yhdistä mikrofoneihin ja käynnistä kaiuttimen testiääni.

  • Arvioi

   Valitse kuulonsuojaimet PAR-luokituksen perusteella.

 • Eniten ilmoitettu työterveysongelma: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tietojen mukaan melun aiheuttama kuulon heikkeneminen on useimmin ilmoitettu työperäinen sairaus EU:ssa. Viraston mukaan jopa kolmasosa työntekijöistä Euroopassa altistuu mahdollisesti vaarallisille melutasoille.
 • Sekä kotona että töissä on tärkeää tietää, mitkä äänet voivat aiheuttaa kuulon heikkenemistä ja edellyttävät kuulonsuojausta.

  Kuulonsuojausohjelman toteuttamisen päähaasteet : Jokainen ympäristö on erilainen, ja työntekijät voivat altistua monenlaisille äänentasoille päivän aikana saman laitoksen eri alueilla.

  Inhimillinen tekijä: Jokaisella ihmisellä on erilainen korvakanavan muoto, koko ja anatomia, yhtä kaikille sopivaa kuulonsuojausratkaisua ei ole. Optimaalisen suojauksen saavuttamiseksi sopivuuden on tärkeää olla paras mahdollinen.

  Työntekijöiden viestintä: Kun työntekijöiden on tärkeää voida viestiä keskenään tai kuulla varoitusäänet, heidän kuulonsa on oltava samaan aikaan suojattu vaarallisilta melutasoilta.