Turvallinen ja tiivis. Sopiva suojain joka kerta.

Sopivuuden testaus

3M opastaa oikean hengityssuojaimen valinnassa

Yleiskatsaus hengityssuojaimien tiiviyden merkityksestä osana hengityksensuojaimen valintamenetelmää

Hyvin istuvat hengityssuojaimet ovat käyttäjän kasvoilla tiiviisti, jotta oikea suojaus saavutetaan. Tämä koskee myös kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Siksi vaaditaan tiiviyden testaamista, ennen kuin työntekijä voi käyttää pakollista hengityksensuojainta työssään. Lisäksi tiiviyden testaus on tehtävä seuraavissa tilanteissa:

 

 • Kun käytetään koon, tyylin, mallin suhteen erilaista hengityssuojainta.
 • Kun kasvoissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa suojaimen tiiviyteen, esimerkiksi painon merkittävän muuttumisen tai hammashoitotoimenpiteen vuoksi.
 • Säännöllisin väliajoin tietyissä maissa; esimerkiksi Yhdysvalloissa tiiviyden testaus on toistettava vähintään vuoden välein.

 

Nykyiset tiiviyden testauksen määräykset eivät edellytä, että testauksen järjestäjät (tiiviystestaajat) ovat sertifioituja, mutta heidän on osattava suorittaa testi, opastaa käyttäjiä pukemaan hengityksensuojain oikein, tunnistaa virheelliset testit sekä puhdistaa ja huoltaa välineet oikein. Joissakin maissa on kuitenkin vapaaehtoisia tiiviystestaajien osaamisen arviointeja, esimerkiksi Isossa-Britanniassa BSiF Fit2Fit -arviointi.

Lue lisää tiiviystestauksen määräyksistä

   

Testejä on kahdenlaisia: kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia.

Testejä on kahdenlaisia: kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia.

 • Kvalitatiivinen tiiviystesti (QLFT)

  Kvalitatiivista tiiviystestiä (QLFT) voi käyttää sopivuuden testaamiseen vain:

  Kun testataan pelkästään kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja puolinaamarien (hiukkas- tai yhdistelmäsuodattimilla). Kvalitatiiviset menetelmät voivat soveltua kokonaamarien tiiviystestaukseen joidenkin tiiviystestimääräyksien mukaan, mutta vain tietyissä olosuhteissa. QLFT-testin tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Testi perustuu siihen, maistaako käyttäjä hyväksytyn testiaineen. Näitä aineita ovat seuraavat:

  o Sakariini (makea maku); voi testata hengityssuojaimia, joissa on minkä tahansa luokan hiukkassuodatin.
  o Bitrex® (karvas maku); voi myös testata hengityssuojaimia, joissa on minkä tahansa luokan hiukkassuodatin.

  Kussakin QLFT-menetelmässä suoritetaan seitsemän tehtävää, joista kutakin minuutin ajan:
  o Normaali hengitys.
  o Syvä hengitys.
  o Pään liikuttaminen puolelta toiselle.
  o Pään liikuttaminen ylös ja alas.
  o Kumartuminen vyötäröltä.
  o Lukeminen/puhuminen ääneen.
  o Normaali hengitys uudelleen.

  Lue lisää tiiviyden testausmenettelyistä.

 • Kvantitatiivinen tiiviystesti (QNFT)

  Kvantitatiivista tiiviystestiä (QNFT) voi käyttää minkä tahansa tiiviisti istuvan hengityssuojaimen tiiviyden testaamiseen. Siihen kuuluu vuotojen mittaaminen kasvotiivisteen ympäriltä mittarin avulla. Tästä saadaan "sopivuuskertoimeksi" kutsuttu lukuarvo. Yleisesti hyväksyttyjä QNFT-testimenettelyjä on kolme:
  o Muodostetun aerosolin menettelyssä käytetään testihuoneessa muodostettua vaaratonta aerosolia, kuten tavallista suolaa (NaCl).
  o Tiivistysytimien laskennassa (CNC) käytetään ympäristön aerosolia, eikä siihen tarvita erillistä testihuonetta.
  o Hallitun negatiivisen paineen (CNP) menettelyssä käytetään testiä, jossa luodaan tyhjiö katkaisemalla tilapäisesti ilman saanti. (On olemassa myös neljäs tapa, joka on lyhennetty versio tästä.)

  QNFT-testeissä käytetään samoja seitsemää tehtävää kuin QLFT-testeissä (Yhdysvalloissa lisäksi "irvistystesti", jossa henkilö hymyilee tai irvistää 15 sekunnin ajan).

  Puolinaamareilla sopivuuskertoimen on oltava vähintään 100 ja koko kasvojen alipainehengityssuojaimen sopivuuskertoimen on oltava vähintään 500 (Yhdysvalloissa) tai 2 000 (Isossa-Britanniassa).


 • Tiiviyden merkitys

  Hengityssuojaimen tiiviys on tärkeää, koska se vaikuttaa useisiin tärkeisiin asioihin:

  • Tiiviys.
  • Yhteensopivuus.
  • Pysyvyys.
 • hengityssuojain

  Hengityssuojaimen tiiviys

  Hyvä sopivuus tarkoittaa, että suojain on tiiviisti ihoa vasten. Hengityssuojain voi toimia vain, kun ilma kulkee suodattimen läpi. Ilma kulkee siitä, missä vastus on pienin, joten jos suojain ei istu tiiviisti, ilma kulkee sen ohi eikä läpi. Tämä heikentää suojausta.

 • Yhteensopivuus muiden henkilönsuojainten kanssa

  Suojalasit, kuulonsuojaimet, kasvojensuojaimet, kypärät ja haalarit voivat kaikki kilpailla tilasta käyttäjän kasvoilla, päässä tai vartalolla. Jos esimerkiksi puolinaamarisuojain ei sovi hyvin (erityisesti jos se on liian suuri), se voi mennä suojalasien kanssa päällekkäin. Mitä enemmän tätä tapahtuu, sitä pahemmin lasit voivat huurtua ja sitä todennäköisemmin lasit haittaavat hengityssuojaimen tiiviyttä.
  Katso lisätietoja tuotteen käyttöohjeesta.

  Jotta nämä ongelmat huomataan ennen niiden tapahtumista työssä, tiiviystestimääräykset edellyttävät, että henkilönsuojaimia, jotka saattaisivat haitata hengityssuojaimen tiiviyttä, on pidettävä tiiviystestin aikana.

 • Hengityssuojaimen pysyvyys

  Mitä paremmin hengityssuojain sopii, sitä vakaammin se todennäköisesti pysyy käyttäjän kasvoilla. Tiiviystestauksessa selvitetään hengityssuojaimen tiiviyden säilyminen, kun työntekijä on liikkeessä. Siksi koehenkilöitä kehotetaan suorittamaan erinäisiä tehtäviä osana testausta. Liikkeen aikana paikaltaan siirtyvä hengityssuojain ei ehkä enää ole tiivis.

 • Käyttäjän tiiviystarkistus: tärkeä jokapäiväinen testi

  Tiiviisti istuvaa hengityssuojainta käyttävien työntekijöiden tulee suorittaa tiiviystarkistus aina, kun he pukevat hengityssuojaimen. Tämä voi olla kansallisten määräysten mukaan pakollista, ellei hengityssuojaimen käyttö ole tilanteessa vapaaehtoista. Tiiviystestillä varmistetaan, että hengityssuojain sopii ja istuu tiiviisti, mutta käyttäjän tiiviystarkastuksella varmistetaan joka käyttökerralla, että se on oikein puettu.

  Käyttäjät voivat suorittaa tiiviystarkistuksen joko ylipaineella tai alipaineella :
  o Ylipainetarkistuksessa tukitaan puoli- tai kokonaamarisuojaimen uloshengitysventtiili tai kertakäyttösuojaimen hengityspinta tavallisesti käsin, ja koetetaan hengittää ulospäin. Jos sisälle muodostuu painetta, ilmaa ei vuoda suojaimen reunojen ohi.
  o Alipainetarkistuksessa tukitaan puoli- tai kokonaamarisuojaimen sisäänhengitysventtiilit tai kertakäyttösuojaimen hengityspinta tavallisesti käsin, ja koetetaan hengittää sisäänpäin. Jos sisään ei tule ilmaa, tiiviys on hyvä.

  Katso lisätietoja tuotteen käyttöohjeesta.Pikafaktoja tiiviystestauksesta

Sen lisäksi, että monet kansalliset määräykset edellyttävät tiiviystestausta, se on ensiarvoisen tärkeää hengityssuojauksen kannalta. Tässä luettelossa on tietoja tiiviystestauksen suorittamisesta sekä siihen liittyviä perusteluja.

 • Tiiviystestaus tulee suorittaa ennen tiiviisti istuvan hengityssuojaimen käyttöä.
  Lisäksi tarvitaan työntekijöiden tiiviystestaus, kun käytetään koon, tyylin tai mallin suhteen erilaista hengityssuojainta, kun on tapahtunut tiiviyteen vaikuttava fyysinen muutos (esimerkiksi merkittävä painon muuttuminen, hammashoidon aiheuttama muutos tai muu kasvojen muutos) tai kun kansalliset määräykset vaativat tekemään tarkistuksen säännöllisin väliajoin (esimerkiksi Yhdysvalloissa OSHA vaatii tämän vähintään kerran vuodessa).
 • Näiden tiiviisti istuvien suojaimien tiiviys on testattava ennen pakollista käyttöä työympäristössä.
 • Monissa kansallisissa määräyksissä kuitenkin edellytetään, että heidän on osattava suorittaa testi, opastaa käyttäjiä pukemaan hengityksensuojain oikein, tunnistaa virheelliset testitulokset sekä puhdistaa ja huoltaa välineet oikein. Joissakin maissa on vapaaehtoisia sopivuustestaajien osaamisen arviointeja, esimerkiksi Isossa-Britanniassa BSiF Fit2Fit -arviointi (linkki: www.fit2fit.org).
 • Kvalitatiivista sopivuustestiä (QLFT) voi käyttää vain tiettyjen alipaineella toimivia ilmaa puhdistavia suojaimia ja tiiviisti istuvia ylipaineella toimivia hengitysilmaa toimittavia suojaimia. Se perustuu käyttäjän kykyyn tunnistaa tietty maku, haju tai ärsytyksen aiheuttaja. Kvantitatiivista tiiviystestiä (QNFT) voi käyttää minkä tahansa tiiviisti istuvan hengityssuojaimen tiiviyden testaamiseen. Siihen kuuluu vuotojen mittaaminen kasvotiivisteen ympäriltä mittarin avulla. Tästä saadaan "sopivuuskertoimeksi" kutsuttu lukuarvo.
 • Ilman tiiviystestausta ei voida tietää, pystyykö hengityssuojain todella tarjoamaan yksittäiselle työntekijälle ilmoitetun nimellissuojan. Huonosti istuva hengityssuojain ei todennäköisesti anna ilmoitetun nimellissuojauskertoimen (NSK) tai määritetyn suojauskertoimen (APF) mukaista suojausta työntekijälle, vaan työntekijä voi altistua työympäristön hengitysilman vaaratekijöille.
 • Hengityssuojain voi toimia vain, kun ilma kulkee suodattimen läpi. Ilma kulkee siitä, missä vastus on pienin, joten jos suojain ei istu tiiviisti kasvoilla, ilma kulkee sen ohi eikä läpi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa tiiviys käytettäessä hyvin istuvia hengityssuojaimia.
 • Hengityssuojainta käytetään usein samanaikaisesti muiden henkilönsuojaimien kanssa. Suojalasit, kuulonsuojaimet, kasvojensuojaimet, kypärät ja haalarit voivat kaikki kilpailla tilasta käyttäjän kasvoilla, päässä tai vartalolla ja vaikuttaa hengityssuojaimen tiiviyteen. Tiiviystestauksessa on varmistettava, että suojaimet ovat yhteensopivia, eivätkä heikennä hengityssuojaimen tehokkuutta ja tiiviyttä.
 • Parta, viikset ja jopa parransänki voivat vaikuttaa hengityssuojaimen tiiviyteen. Siksi määräyksissä edellytetään, että työntekijät ovat ajaneet parran ja viikset tiiviystestin päivänä, eikä ihokarvoitusta saa olla alueilla, joilla hengityssuojain on kosketuksissa kasvojen kanssa.
 • Siksi tiiviystestaus sisältää useita tehtäviä, kuten pään kääntämistä ja puhumista. Tällä selvitetään hengityssuojaimen tiiviyden säilyminen, kun työntekijä on liikkeessä.

Tiiviystestauksen kirjanpito

 • Tiiviystestauksen kirjanpito on työnantajan dokumentaatio siitä, että työntekijöiden tiiviystestaus on suoritettu ja hyväksytty. Tämä kirjanpito on säilytettävä yhdessä hengityssuojausohjelman dokumentaation kanssa seuraavaan vaadittuun tiiviystestaukseen asti.