Mies, jolla on 3M:n maski ja kuulonsuojaimet

Opas henkilönsuojainasetukseen (EU) 2016/425

Milloin ja miksi henkilönsuojaindirektiivi muuttuu?

Huhtikuussa 2018 uusi henkilönsuojainasetus 2016/425 kumosi henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY. Henkilönsuojainasetuksella yhdenmukaistetaan henkilönsuojainten suunnittelu- ja markkinoilletuloprosesseja Euroopassa.

Huhtikuussa 2018 tapahtuneesta julkaisusta alkoi huhtikuuhun 2019 kestävä siirtymäaika. Huhtikuuhun 2019 mennessä kaikkien markkinoilla olevien CE-merkittyjen henkilönsuojainten on täytettävä henkilönsuojainasetuksen vaatimukset.

Mitkä ovat keskeiset muutokset?

Henkilönsuojainasetus on sitovaa lainsäädäntöä. Siinä määritetään selkeät, yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka on toimeenpantava kokonaisuudessaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus koskee kaikkea henkilönsuojainten myyntiä, etämyynti mukaan lukien. Sen tarkoitus on taata korkeatasoinen työsuojelukäytäntö, suojata käyttäjiä sekä mahdollistaa reilu kilpailu.

Periaatteellisia muutoksia on useita:


  • Siirtyminen luokittelussa tuotelähtöisestä riskilähtöiseen
  • Eräiden tuoteryhmien luokittelun muutos
    Kuulonsuojaimet ovat nyt riskiluokassa haitallinen melu, ja ne siirtyvät Luokasta II Luokkaan III
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (tai linkki sen latauspaikkaan) on toimitettava kunkin tuotteen mukana
  • Tekniset tiedot ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on pidettävä saatavilla 10 vuoden ajan suojaimen markkinoille tuomisesta
  • 5-vuotinen voimassaolo / uusien sertifikaattien umpeutumispäivä
  • Määritetty velvoitteet kaupallisille toimijoille toimitus- ja jakeluketjussa

Lisätietoa


Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja sertifikaatit

3M:n vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja sertifikaatit löytyvät seuraavista linkeistä.