Suojalasien optiset luokat

Suojalasien optiset luokat

Kirkkaasti parempi

Näe selkeästi

  • Jotta tarpeeksi selkeä näkeminen suojalasien kanssa tietyssä työssä voidaan varmistaa, linssien taitto-ominaisuuksien on ylitettävä vaadittu taso. Linssit voidaan jakaa kolmeen luokkaan.

    Optinen luokka 1 on erityisen korkeiden näkövaatimusten työtehtäviin ja pitkäaikaiseen käyttöön, optinen luokka 2 on tavanomaisten näkövaatimusten työtehtäviä varten ja optinen luokka 3 on suurpiirteiseen työhön, jossa ei ole erityisiä näkövaatimuksia (tarkoitettu vain poikkeustapauksiin, eikä pitkäaikaiseen käyttöön).

    Myös erilaisia vääristymävaikutuksia tuottavia optisia vääristymiä voi olla. Niitä on pallomaisia, prismaattisia ja sylinterimäisiä vääristymiä sekä hajataittovääristymiä. Edellä mainitut optiset luokitukset ja niihin liittyvä käyttöaika ovat riippuvaisia niiden vääristymävaikutuksista. Tämän tuloksena pallomaiset vääristymät on liitetty optiseen luokkaan 1, prismaattiset ja sylinterimäiset vääristymät optiseen luokkaan 2 ja hajataittovääristymät optiseen luokkaan 3.


Lue lisätietoja 3M:n suojalaseista.