Arvioi riskitasot

Arvioi riskitasot

Eurooppalaiset standardit silmien- ja kasvojen suojaukselle hitsauksessa

  • Euroopassa kaikilla henkilönsuojaimilla on oltava CE-merkintä ja niiden on oltava henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimusten mukaisia, jotta ne ovat myyntikelpoisia. Jotta tuotteen voidaan osoittaa olevan henkilönsuojaindirektiivin perussuojausvaatimusten mukainen, se voidaan sertifioida sovellettavien kansallisten ja yhtenäisten standardien mukaisesti.

    Suojaavia suodattimia käyttäviä hitsausmaskeja koskevat standardit EN 175, EN 166, EN 169 (passiiviset suojalasit) ja EN 379 (automaattisesti tummuvat suojalasit).


Mekaaninen lujuus

Standardeissa EN 175 ja EN 166 henkilönsuojaimet luokitellaan niiden mekaanisen lujuuden mukaan:

  • Huomautus: luokkaan B luokiteltuja tuotteita ei ole tarkoitettu antamaan täyttä suojaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa, kuten käytettäessä hiomalaikkaa tai hiontalaitetta.

Lisäksi on käyttötarkoitukseen liittyviä luokituksia.


Optinen suorituskyky

Standardeissa EN 166 ja EN 379 hitsauslasin tai visiirin optinen laatu luokitellaan numeroilla 1–3, joista 1 on paras. Passiivisilla hitsauslaseilla ja visiireillä on vain yksi optinen luokitus. Automaattisesti tummuvien hitsauslasien luokituksessa on neljä osaa: optinen luokka, valon sironta, valon läpäisevyyden vaihtelut sekä riippuvuus kulmasta.

3M:n hitsauslaseilla on tummennusluokituksen sekä optisen luokituksen merkintä. Huomaa! Seuraavassa on esimerkki 3M™ Speedglas™ -hitsauslasista SL (EN 379). Voimassa oleva luokitus on merkitty hitsauslasiin.


Hitsauslasin merkinnän lukeminen

Jokaiseen hitsauslasiimme on alla olevan kuvan mukaisesti merkitty mallin tummennusluokitus sekä optinen luokitus:

Lasien merkinnät

Lisätietoja eurooppalaisista standardeista saat ottamalla yhteyttä maasi kansallisten standardien laitokseen.


Vaihe 3

Jatkamalla vaiheeseen 3 saat yleiskuvan 3M™:n hitsausmaskeista ja -laseista hitsaustarpeitasi varten.