Riskit silmille

Riskit silmille

Silmäsi eivät saa toista tilaisuutta.

 • Yleisimpiä ultravioletti- ja infrapunasäteilystä johtuvia silmävaurioita ovat verkkokalvon palovammat ja sarveiskalvon välähdyspalovammat. Nämä ovat voimakkaan valon aiheuttamia vaurioita, jotka voidaan estää käyttämällä oikeaa suojausta. Eri työskentelymenetelmät edellyttävät erilaista suojausta, ja siksi työtilanteeseen sopivien henkilönsuojaimien valitseminen on ensisijaisen tärkeää.


Säteily

Silmän valokaarivaurio syntyy, kun silmän pinta altistuu voimakkaalle ultraviolettisäteilylle – tavallisesti silloin, kun valokaari syttyy vahingossa hitsausmaskin ollessa yläasennossa tai silmien ollessa muuten suojattomina. Pitkäaikaisella suurella altistuksella valokaarisäteilylle on havaittu olevan yhteys verkkokalvon palovammoihin, kaihiin ja ihosyöpään.

Nopeasti kulkevat kappaleet

Vieraskappalesilmävaurioiden syynä on erilaisten materiaalien, kuten pölyn, hiontalastujen tai hitsausroiskeiden joutuminen silmään. Jos kappale läpäisee silmän uloimman kerroksen ja pääsee silmään, sitä kutsutaan puhkaisevaksi vierasesineeksi. Nämä hiukkaset tai kappaleet kulkevat yleensä hyvin nopeasti ja ovat tavallisimmin metallisia. Silmän puhkeama voi olla erittäin vakava ja voi johtaa sokeutumiseen, ellei sitä havaita ja hoideta nopeasti.

Silmävauriotilastoihin päätymisen välttäminen

Automaattisesti tummuvien hitsauslasien ansiosta hitsaajat voivat pitää silmien ja kasvojen suojauksensa – hitsausmaskinsa – paikallaan tilanteissa, joissa he eivät ehkä käyttäisi passiivisia hitsauslaseja. Jos näkökyky on aina hyvä, hitsausmaskin nostamisen houkutus on paljon pienempi, jolloin:

 

 • Vahingossa syttyvän valokaaren haitalliselle ultravioletti- ja infrapunasäteilylle altistumisen todennäköisyys pienentyy. Myös muiden hitsaajien valokaarille altistuminen vähenee. Valokaarisäteilyn aiheuttaman tilapäisen hiekkaa silmissä -kivun lisäksi pitkäaikaisella suurella altistuksella valokaarisäteilylle on havaittu olevan yhteys verkkokalvon palovammoihin, kaihiin ja ihosyöpään.
 • Pienennät hiontalastujen, hitsausroiskeiden tai muiden vieraskappaleiden aiheuttamien silmävaurioiden riskiä.
 • Sinun ei enää tarvitse nyökäyttää hitsausmaskiasi takaisin alas (ja kaulasi kiittää). Nyökkäysliikkeen puuttuminen saa myös kätesi pysymään varmemmin paikallaan, joten elektrodi on juuri haluamassasi paikassa hitsauksen tärkeässä aloitusvaiheessa. Tämä voi parantaa hitsauksen laatua sekä vähentää hionnan ja uusintatöiden tarvetta.
 • Toinen automaattisesti tummuvien lasien tuottavuutta ja suojausta parantava tekijä on se, että voit siirtyä ahtaisiin tiloihin silmä- ja kasvojensuojaus valmiiksi paikallaan. Tämä voi helpottaa huomattavasti hankalien hitsausten aloittamista.

 


Näe ero!


Usein kysytyt kysymykset automaattisesti tummuvista hitsauslaseista

Yleisimpiä ultravioletti- ja infrapunasäteilystä johtuvia silmävaurioita ovat verkkokalvon palovammat ja sarveiskalvon välähdyspalovammat. Tiedostamme, että silmiensuojaus on ensisijaisen tärkeä asia kaikille hitsaajille. Seuraavassa on vastauksiamme muutamaan meiltä useimmin kysyttyyn kysymykseen automaattisesti tummenevista hitsauslaseista.

 • Ovatko automaattisesti tummuvat 3M™ Speedglas™ -hitsauslasit yhtä turvallisia kuin passiiviset lasit?
  Kyllä, automaattisesti tummuvat Speedglas-hitsauslasit antavat jatkuvan suojan (vastaa tummennusta 13) ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä riippumatta kulloisestakin tummennuksesta ja siitä, onko automaattisen tummennuksen toiminto käytössä. Ne voivat olla turvallisempia kuin passiiviset hitsauslasit siksi, että voit pitää maskia ala-asennossa koko hitsausprosessin ajan. Lasin tummuminen ja kirkastuminen automaattisesti parantaa tuottavuuttasi hitsaustöissä. Myös kätesi jäävät vapaiksi jatkuvalta maskin säädöltä.
 • Eivät sen enempää kuin perinteiset lasit. Kaikissa Speedglas-hitsaussuojaimissa on sisä- ja ulkoroiskesuoja, joka on helppo vaihtaa, jos siihen tulee kolhuja, naarmuja tai liikaa likaa puhdistettavaksi pehmeällä liinalla. Hitsauslasi vetäytyy kypärän sisään, jolloin se on hyvin suojassa. Speedglas-hitsaussuojain on aivan yhtä kestävä kuin passiivinenkin hitsausmaski.
 • Automaattisesti tummuvat Speedglas-hitsauslasit todellakin suojaavat sinua aina haitalliselta ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä. Automaattisesti tummuvat Speedglas-hitsaussuojaimet antavat jatkuvan suojan (vastaa tummennusta 13) ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä riippumatta kulloisestakin tummennuksesta ja siitä, onko automaattisen tummennuksen toiminto käytössä.
 • Ei. Suodatin kytkeytyy käyttöön niin nopeasti (0,1 ms huoneenlämmössä), ettei silmä ehdi nähdä kaarta. Siirtymä kaarettomasta tilanteesta kaareen tapahtuu ilman havaittavaa välähdystä.
 • Automaattisesti tummenevat Speedglas-hitsaussuojaimet vaihtavat automaattisesti kirkkauden tummasta kirkkaaseen ja takaisin. Molemmat kätesi pysyvät vapaina, ja voit pitää elektrodin tarkasti paikallaan, mikä parantaa tuottavuutta hitsatessasi. Automaattisesti tummuva hitsausmaski auttaa myös vähentämään "maskinyökkäyksestä" johtuvaa kaulan jännitystä parantaen elektrodin asemointia merkittävästi. Tämä puolestaan vähentää hionnan ja uusintatöiden tarvetta. Hitsauslasin tarjoama jatkuvasti kirkas näkymä tekee hankalimmistakin hitsauksista paljon helpompia.
 • Jos kannattavuutta ajatellaan suojauksen näkökulmasta, yksikin päivä riittää. Suojauksen taloudellista hyötyä on vaikea mitata, mutta tehokkuuden ja hitsauksen laadun suhteen mittaaminen on helpompaa. Tutkimusten mukaan tehokkuus parantuu merkittävästi käytettäessä automaattisesti tummuvia Speedglas-laseja. Työskentely tietenkin nopeutuu, kun voit aina nähdä selkeästi, mutta lisäksi voit liikkua tehokkaammin ja pitää elektrodeja tarkemmin paikallaan. Useimmat huonot hitsauksen aloitukset voidaan eliminoida. Huonojen hitsauksien harventuminen vähentää hionnan tarvetta ja parantaa yleistä laatutasoa.

  Esimerkiksi:

  Tuottavuusparannukset ovat tietenkin riippuvaisia käyttökohteesta. Jos teet paljon kiinnehitsauksia, saat paljon suurempia tuottavuusetuja kuin pitkien saumahitsauksien tekijä. Tässä esimerkissä käytetään kuitenkin maltillista 15 %:n hyötyä. Jos palkkakustannus on 20 dollaria tunnissa, hitsausmaski maksaa itsensä takaisin noin kahdessa kuukaudessa. Vuoden aikana tuottavuusetu voi tuottaa jopa 6000 dollarin säästöt (eli uudet tuotot). Huomaa, että dollarisummat ovat arvioita ja voivat vaihdella.

 • Hitsauslaitteiden ja suojaustuotteiden suhteen klisee "sitä saat, mitä tilaat" on täyttä totta. Hitsauslaitteet ja henkilönsuojaimet tulee aina valita henkilökohtaisen tilanteen mukaan, ei hinnan. Optimaalisen hitsauslasin valinta on aina ennen kaikkea riippuvainen hitsausprosessin tyypistä. Koko hitsausmaskijärjestelmään vaikuttavat kuitenkin myös henkilökohtaiset mieltymykset, kuten näkökentän laajuus, sivunäkyvyys, koettu paino ja tasapaino sekä esimerkiksi lisäsuojaustarve.

  Ennen kuin valitset mallin, kysy itseltäsi:


  • Kuinka tulen käyttämään hitsausmaskiani?
  • Tulenko joskus vaihtamaan hitsausprosessia?
  • Käytänkö erityisen pientä (alle 20 A) tai suurta (yli 300 A) virtaa?

  Tämä on pitkäaikainen investointi: muuntuva hitsauslasi tarjoaa joustavia ominaisuuksia uusiin työolosuhteisiin. Ole myös yhteydessä työsuojeluinsinööriin, työsuojeluvastaavaan tai muuhun turvallisuusasiantuntijaan, jos olet epävarma oikeasta silmiensuojauksesta työtilanteessasi.

Riskit silmille

Vaihe 2

Jatkamalla vaiheeseen 2 saat yleiskuvan huomioon otettavista turvallisuusnäkökulmista, kun valitset silmien- ja kasvojensuojaimia hitsausta varten.