Hitsaussuojaimen valinta

Arvioi riskitasot

Metallien, hitsausprosessien ja hengityssuojaimen valinnan yleiskuvaus

  • Kaikki hitsaushuurut sisältävät erilaisia kaasuja ja/tai hiukkasia. Epäpuhtauksien tyyppi määräytyy osittain hitsattavan materiaalin, sen pintakäsittelyn ja puhdistuksen sekä käytetyn hitsauselektrodin mukaan. Selvitä yhdessä työterveysasiantuntijan kanssa riskitasot suhteessa kansallisiin turvamääräyksiin. Työperäisen altistumisen raja-arvot annetaan kussakin maassa kansallisten turvamääräysten mukaisesti. Työpaikkasi sertifioitu työhygieenikko voi 3M™:n EVM -monitoimimittarien avulla mitata ilmassa olevat epäpuhtaudet reaaliaikaisesti tai 3M™:n orgaanisten höyryjen mittareilla henkilökohtaiset altistustasot.


Eurooppalaiset standardit

EN 12941 on eurooppalainen standardi koko moottoroidulle ilmansuodatuslaitteelle, joka käsittää kasvot peittävän kypärän tai visiirin. EN 12941 -standardissa ei ole erillistä luokitusta hiukkassuodattimille, koska hiukkassuodatin kuuluu järjestelmäluokitukseen. EN 12941 -standardi määrittää kolme suorituskykyluokkaa (TH1, TH2 ja TH3). Numerot määrittävät luokituksen suorituskykytason (vuodon sisäänpäin) sekä hengitysputkien ja kytkentöjen vetolujuuden. Luokituksella TH1 vuoto sisäänpäin on enintään 10 %, luokituksella TH2 enintään 2 % ja luokituksella TH3 enintään 0,2 %.
Kaasusuodattimilla on standardissa EN 12941 määritetyt kirjain- ja värikoodit, jotka ilmaisevat, miltä kaasuilta suodatin suojaa. Esimerkiksi "A" tarkoittaa orgaanisia kaasuja, "B" epäorgaanisia kaasuja ja "E" happokaasuja. Moottoroitujen hengityssuojaimien kaasusuodattimen kapasiteetti määritetään testaamalla yksikköä sen nimellisilmavirtauksella. Kaasusuodattimen numerot ilmaisevat sen kapasiteetin: "1" tarkoittaa pientä kapasiteettia, "2" keskimääräistä ja "3" suurta kapasiteettia. Esimerkiksi erään 3M™ Adflo™ -hengityssuojainta varten saatavilla olevan kaasusuodattimen luokitus on A1B1E1.

Hengityssuojaimet, joissa on paineilmakäyttöinen hengityslaite, kuuluvat standardin EN 14594 piiriin*. Laite ei ole itsenäisesti toimiva, ja ilmanoton ilman on oltava hengityslaadultaan standardin EN 12021 vaatimusten mukaista.

Tietoja ilmavirtauksen suuntaa koskevista laeista, raja-arvoista ja muusta lainsäädännöstä saa asianomaisten viranomaisten julkaisuista.


Hengityssuojauksen yleisopas

Seuraavassa on yleiskuva työpaikkasi hitsaustöihin mahdollisesti sopivista 3M™:n hengityssuojaimista. Yleiskuvauksessa kiinnitetään huomiota liitettäviin metalleihin, hitsausprosesseihin ja tuuletusolosuhteisiin. Siinä luetellaan myös hengityssuojaustyypit, joita työhygieenikko voi suositella vaaratilanteiden arvioinnin perusteella.
P = hiukkassuodatus kertakäyttöisellä hengityssuojaimella, uudelleenkäytettävällä hengityssuojaimella tai moottoroidulla hengityssuojaimella, johon on asennettu tehokas hiukkassuodatin (P).
P + A B E = hiukkas- ja kaasusuodatus moottoroidulla hengityssuojaimella, johon on asennettu sekä tehokas hiukkassuodatin (P) että A1B1E1 (tai A2) -suodatin.

S = paineilmasäätimen ja suodatusyksikön kautta tuotu ilma.

Vaihe 3

Jatkamalla vaiheeseen 3 saat yleiskuvan hengityssuojauksesta hitsaustarpeitasi varten.