mitä hengität

Riskit hengitysilmassa

Tiedätkö, mitä hengität?

 • Kun kysyt keneltä tahansa kokeneelta hitsaajalta työn vaaroista, hän mainitsee todennäköisesti silmiensuojauksen ensimmäisenä. 3M:llä kokonaiskuva on kuitenkin pysynyt selvänä. Niin sen tulisi olla sinullekin. Tässä ovat syyt...


 • Kun "riittävän hyvä" ei riitä

  Monien työperäisen altistuksen määräysten mukaan sallitaan hengittää 11 grammaa sinkkioksidia vuodessa.
  Havainnollistetaan: tämä putki sisältää 11 grammaa hitsaushuurujen hiukkasia.

   

  Miten?
  Jos työperäisen altistuksen raja-arvona on 5 mg / m3 sinkkioksidia, kokopäiväinen hitsaaja voi saada hengitysilman mukana jopa 11 grammaa sinkkiä vuodessa.1

  Miten elimistö reagoi siihen?


 • Hitsaushuurujen välittömät terveysvaikutukset

  Silmien, nenän ja kurkun ärsytys.

  • Huimaus.
  • Pahoinvointi.
  • Päänsärky.
  • Metallikuume: korkeaa kuumetta, kylmän tuntemusta, särkyä, oksentelua, heikkoutta ja väsymystä.

  On huomattava, että nämä oireet ilmenevät yleensä, kun on ollut jonkin aikaa poissa töistä (esimerkiksi viikonloppuina tai loma-aikoina).2

  Hitsaushuurujen pitkäaikaiset terveysvaikutukset

  • Keuhkojen toimintahäiriöt, kuten keuhkoastma, keuhkoahtaumatauti (COPD), pölykeuhko ja muut keuhkofibroosit (krooninen beryllium, kobolttikeuhko) sekä keuhkosyöpä.3
  • Kurkunpään- ja virtsatientulehdukset.4
  • Tietyt huurut voivat aiheuttaa vatsahaavan, munuaisvaurioita tai hermostovaurioita.4

  Lähde:

  1. Perustuu tyypilliseen hengitykseen: 20 litraa ilmaa minuutissa tai 2300 m3 ilmaa vuodessa.
  2. “Prevalence and association of welding related systemic and respiratory symptoms in welders” (Hitsaajien hitsaukseen liittyvien yleisten ja hengityselimiin liittyvien oireiden esiintyvyys ja yhteydet), Occupational & Environmental Medicine, El-Zein M., Malo J-L., Infante-Rivard C., Gautrin D., 2003;60:655-661.
  3. “Welding-Related Respiratory Diseases” (Hitsaukseen liittyvät hengityselinsairaudet) -artikkeli, (käännetty julkaisusta) Medycyna Pracy (työterveys), Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., 2009;60(3):201-8.
  4. “Controlling Hazardous Fumes and Gases during Welding" (Vaarallisten huurujen ja kaasujen hallinta hitsauksessa), OSHAn tiedote, Yhdysvaltain työministeriö, DSG FS-3647, maaliskuu 2013.

Huurujen vähentäminen työpaikalla

Kaikki hitsaushuurut sisältävät erilaisia kaasuja ja/tai hiukkasia. Voit vähentää huurualtistustasoja työympäristössä seuraavilla yleisillä ohjeilla:

 

 1. Voiko työprosessia muuttaa epäpuhtauksien vähentämiseksi?
 2. Voiko käyttää hitsaustekniikkaa, josta syntyy vähemmän huuruja?
 3. Tuuletusta sekä muita teknisiä keinoja tulee käyttää.
 4. Jos vaiheet 1–3 eivät ole toteuttamiskelpoisia tai jos ne eivät auta vähentämään hitsaajien altistumista huuruille alle sallitun tason, on käytettävä henkilökohtaista hengityssuojausta.

 


Vaihe 2

Jatkamalla vaiheeseen 2 saat yleiskuvan huomioon otettavista turvallisuusnäkökulmista, kun valitset silmien- ja kasvojensuojaimia hitsausta varten.