Eurooppalaiset standardit

Euroopassa kaikilla henkilönsuojaimilla on oltava CE-merkintä ja niiden on oltava henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimusten mukaisia, jotta ne ovat myyntikelpoisia. Henkilönsuojaimien on oltava myös niiden sovellettavien kansallisten ja yhtenäisten standardien mukaisia, joilla henkilönsuojaindirektiivin perussuojausvaatimusten toteutuminen varmistetaan.

EN 166 -standardissa mekaanisen lujuuden luokitusta voi valinnaisesti täydentää äärilämpötiloja (-5 °C ja +55 °C) koskevalla kirjaimella (T). Lisäksi on käyttötarkoitusta koskevia luokituksia: "9" tarkoittaa suojausta sulan metallin roiskeilta ja kuumien kiinteiden aineiden läpäisyltä, "3" tarkoittaa suojausta nesteiltä (pisaroilta ja roiskeilta) ja "8" tarkoittaa suojausta sähkölaitteiden oikosulun aiheuttamilta valokaarilta.

Standardeissa EN 166 ja EN 379 hitsauslasin tai visiirin optinen laatu luokitellaan numeroilla 1–3, joista 1 on paras. Passiivisilla hitsauslaseilla ja visiireillä on vain yksi optinen luokitus. Automaattisesti tummuvien hitsauslasien luokituksessa on neljä osaa: optinen luokka, valon sironta, valon läpäisevyyden vaihtelut sekä riippuvuus kulmasta.

Silmävauriot voidaan estää käyttämällä oikeaa suojausta. 3M suosittelee esimerkiksi EN 175:B -standardin mukaisen (nopeasti kulkevilta hiukkasilta suojaavan) hitsausmaskin käyttämistä hiontatöissä. Kunkin hitsausmaskimme eurooppalaisen standardin luokitus on mainittu sen teknisissä tiedoissa. Hionta ja mekaaninen lujuus: jos haluat lisätietoja eurooppalaisista standardeista tai haluat ostaa julkaisun niistä, ota yhteyttä maasi kansallisten standardien laitokseen.