Edut

3M:llä voit kasvaa haastavassa työssä maailmanlaajuisesti johtavassa yrityksessä ja saada palkkion hyvästä työstä. Kun olet erinomainen työssä, jota rakastat, se lisää koko 3M:n menestystä ja luo entistä enemmän menestystä myös sinulle. Katso ympärillesi ja huomaat, että inspiroivia mahdollisuuksia on joka paikassa.

 • Palkkaus ja etujärjestelmämme "3M Total Rewards"

  3M Total Rewards sisältää palkka- ja etuohjelman, jolla pyrimme kannustamaan ja motivoimaan työntekijöitämme hyviin työsuorituksiin.

  Kova työsi palkitaan kilpailukykyisellä peruspalkalla. Tehtävästä riippuen, sinulla on mahdollisuus olla mukana kannustinjärjestelmässä. Peruspalkan lisäksi sinulla voi tehtävästä riippuen olla mahdollisuus osallistua kannustinjärjestelmään.

  Elämäsi 3M:llä. Kasva haastavassa työssä johtamalla tärkeitä projekteja, työskentelemällä monipuolisten ja taitavien ihmisten kanssa sekä löytämällä loputtomasti mahdollisuuksia taitojesi kehittämiseen – samalla kun nautit monista etuuksista, ohjelmista ja resursseista.

 • Peruspalkka on sama kaikilla työntekijöillä, mutta muuttuva palkan osa on tarjolla soveltuville työntekijöille. Se saattaa sisältää vuosi-, myynti- ja muita kannustimia.

  Vuosiprovisio (Annual Incentive Plan, AIP)
  Vuosiprovisioon osallistuvien työntekijöiden palkka riippuu osittain yrityksen, yksikön ja henkilökohtaisista tuloksista.Myyntiprovisioon osallistuvat työntekijät eivät ole oikeutettuja osallistumaan AIP-ohjelmaan.

  Myyntiprovisio
  Jokaisen myyntiedustajan- ja päällikön palkka sisältää peruspalkan ja myyntiprovision, joka maksetaan neljännesvuosittain.

  Pitkän aikavälin kannustinohjelma Long Term Incentive Plan, LTIP).
  Johtotason (tai vastaavan tason) työntekijät voivat tietyin edellytyksin saada optioita ja/tai osakeoikeuksia. Tähän vaikuttavat mm. tehtävän taso ja työpanos.


Muut edut

 • 3M tarjoaa sinulle kilpailukykyiset edut, mm. kattavan työterveyshuollon, hammashoidon tuen ja korkeatasoiset työvälineet.