Terveydenhuollon työntekijä joka käyttää 3M:n hengityssuojainta

Etusijalla on suun terveydenhoidon henkilökunnan sekä potilaiden turvallisuus ja hyvinvointi

Tietoa infektioiden ehkäisystä suun terveydenhuollon ammattilaisille.

COVID-19 pandemiaan liittyvää tietoa suun terveydenhoidon henkilökunnalle

 • 3M vastaa nopeasti leviävään COVID-19 pandemiaan kasvattamalla kriittisten tarvikkeiden tuotantoa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.

  Oikeanlaisen henkilösuojaimen valinta on tärkeää hoitohenkilökunnan ja potilaan suojaamiseksi tilanteissa, joissa kontaminaatioriski on korkea.

  Löydät alta listan yleisimmistä kentältä tulleista kysymyksistä ja vastauksista niihin, sekä linkkejä lisätietoihin.

Kysymyksiä ja vastauksia suun terveydenhuollon henkilökunnan suojavarusteisiin liittyen

 • Eivät, suojainten roisketiiveyden taso riippuu käytetystä materiaalista.
  Kannattaa tutustua huolellisesti suojaimen ominaisuuksiin, joista selviää sopiiko tuote suun terveydenhoidossa käytettäväksi.

 • Suojainta valitessa, suun terveyden ammattilaisen kannattaa kiinnittää huomiota istuvuuteen, roisketiiveyteen, suodatustehoon ja hengittävyyteen.

  Lue lisää aiheesta täältä (engl.):

 • Kirurgisen suu-nenäsuojaimen on tarkoitus vähentää käyttäjästä lähtevien hiukkasten määrää esim. sylkeä ja räkää.

  Euroopassa vaatimukset ja testausmenetelmät perustuvat kirurgisten suu-nenäsuojainten EN 14683:2019+ AC:2019 standardiin. Kirurgiset suu-nenäsuojaimet on CE-merkitty Luokan I lääkinnällisiksi laitteiksi euroopan lääkintälaiteasetuksen mukaisesti.

  Kirurgiset suu-nenäsuojaimet testataan asetuksen mukaisesti:

  • Bakteerien suodatuskyky (BFE)
  • Hengittävyys
  • Roisketiiveys (vaihtoehtoinen)
  • Puhtaus mikrobien suhteen
  • Bioyhteensopivuus

  BFE-testeihin perustuen suojaimet jaetaan kahteen tyyppiin.

  • Tyyppi I suojaimilla bakteerien suodatuskyky on vähintään 95%,
  • Tyyppi II suojaimilla bakteerien suodatuskyky on vähintään 98%.

  Standardissa on mainittu että Tyypin I kirurgisia suu-nenäsuojaimia tulisi käyttää potilailla ja muilla henkilöillä vähentämään infektion leviämistä epidemian / pandemian aikana. Tyypin I suojaimia ei ole standardin mukaan suunniteltu terveydenhoitohenkilöstön käyttöön hoitohuoneissa tai vastaavissa työskennellessä.

  Standardin mukaan Tyypin II suojaimet (BFE 98%) voidaan testata ja luokitella roisketiiviiksi. Roisketiiveys merkitään "R"-kirjaimella. Eli Tyyppi IIR kirurgiset suu-nenäsuojaimet ovat roisketiiviitä ja niiden BFE on vähintään 98%.

  Suu-nenäsuojaimet istuvat usein väljästi jättäen rakoja suojaimen ja ihon väliin. Tarkista roisketiiveyden taso tuotteen ominaisuuksista.

  Hengityssuojaimet on suunniteltu suojaamaan käyttäjää haitallisilta hiukkasilta.

  Euroopassa hengityssuojaimet testataan EN 149: 2001+A1:2009 standardin mukaisesti.

  Kun hengityssuojaimia testataan EN 149 standardin mukaisesti mitataan niin sanottua TIL-arvoa (Total Inward Leakage). TIL on summa:

  • suodatusteho,
  • suojaimen ja käyttäjän kasvon ihon muodostaman ilmasulun tehokkuus.
  • olemassaolevan uloshengitysventtiilin suorituskyky.

  Hengityssuojaimet jaetaan kolmeen kategoriaan testituloksiin perustuen: FFP1, FFP2 ja FFP3 (FFP = Filtering Face Piece). Vähimmäissuorituskyky TIL-arvoille on:

  • FFP1 hengityssuojainten TIL-arvo ei saa olla suurempi kuin 22%
  • FFP2 hengityssuojainten TIL-arvo ei saa olla suurempi kuin 8%
  • FFP3 hengityssuojainten TIL-arvo ei saa olla suurempi kuin 2%

  Kirurgisten suu-nenäsuojainten ja hengityssuojainten erot:

  • Kirurgisia suu-nenäsuojaimia ei ole tarkoitettu tai suunniteltu suojaamaan käyttäjää haitallisilta hiukkasilta. Hengityssuojaimien tarkoitus on suojata käyttäjää haitallisilta hiukkasilta.
  • Kirurginen suu-nenäsuojain voi suojella potilasta tai lähiympäristöä käyttäjän uloshengittämiltä haitallisilta hiukkasilta.
  • Suodatin jossa ei ole enää elektrostaattista latausta on tehottomampi suodattamaan tiettyjä hiukkasia hengitysilmasta.
  • Mikrobinen puhtaus, hengittävyys ja BFE ovat tärkeitä vaatimuksia kirurgisilta suu-nenäsuojaimilta.
  • Tyyppi IIR kirurgiset suu-nenäsuojaimet eivät suojaa käyttäjää haitallisilta hiukkasilta.
  • Tyypin I kirurgiset suu-nenäsuojaimet ovat EN14683 standardin mukaan tarkoitettu potilaille ja muille henkilöille vähentämään infektioiden leviämisen riskiä epidemian / pandemian aikana.
  • TIL-arvoon ja suodatustehokkuuteen perustuen, hengityssuojaimet jaetaan kolmeen luokkaan: FFP1, FFP2 ja FFP3.

  Saat lisätietoa englanniksi täältä:

  Respirators and Surgical Masks: A Comparison - Technical Bulletin (PDF, 309 KB)

 • EN149 ja N95 eroavaisuudet.

  Hengityssuojaimien tärkeimmät testausprotokollat ja standardit ovat EN149 (eurooppa) ja N95 (USA).

  • EN149 ja N95
  • Euroopan markkinoilla myytävillä hengityssuojaimilla täytyy olla CE-merkki. CE-merkki koostuu neljästä osasta jotka tulee näkyä sekä tuotteessa että pakkauksessa:

   1. CE-merkki
   2. Testausstandardi (EN149)
   3. FFP-luokka (FFP1, FFP2, FFP3)
   4. Notified bodyn numero (koostuu neljästä numerosta)

  N95-standardi

  National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) on yhdysvaltalainen viranomainen joka on vastuussa hengityssuojaimien testauksesta ja sertifioinnista. Testituloksista riippuen hengityssuojaimet luokitellaan yhdeksään kategoriaan. Jotka ovat:

  • N95, N99, N100
  • P95, P99, P100
  • R95, R99, R100

  Luvut NIOSH-luokittelussa viittaavat suodatustehoon

  N-kirjain tarkoittaa "Not resistant to oil" (suom. "ei siedä öljyä") (sopii terveydenhoitokäyttöön)

  R-kirjain tarkoittaa "Resistant to oil" (suom. "sietää öljyä")

  P-kirjain tarkoittaa "Oil Proof" (suom. "öljynkestävä")

 • Molemmat on suunniteltu suojaamaan käyttäjää haitallisilta hiukkasilta.

  FFP2 hengityssuojaimia käytetään tyypillisesti teollisuudessa ja ne eivät ole roisketiiviitä. Kirurgiset hengityssuojaimet ovat roisketiiviitä ja niissä ei ole uloshengitysventtiiliä tai uloshengitysventtiili on suojattu.

  Lisätieto englanniksi löydät täältä:

Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä.

Uusinta tietoa COVID-19 -tilanteesta