Hammashoitomateriaalin valinta

Sopivan proteettisen materiaalin valinta helpottaa työtäsi

epäsuorissa hoitotoimenpiteissä

Tietoa proteettisen materiaalin valinnasta

3M:n viimeisintä tekniikkaa edustavat CAD/CAM-materiaalit tarjoavat edistyneen ratkaisun, jolla valmistetaan kruunut, inlayt, onlayt, sillat ja laminaatit tehokkaasti ja tarkasti monenlaisia protetiikan toimenpiteitä varten. Chairside- ja laboratorion digitaaliset hammashoitomateriaalit ja -laitteet (mukaan lukien uusi fluoresoiva, täyszirkoninen 3M™ Lava™ Esthetic -zirkoniamateriaali kestäviin, luonnollisen näköisiin täyszirkonisiin restauraatioihin) auttavat sinua luomaan kestäviä, laadukkaita ja esteettisiä restauraatioita.


Epäsuorissa hoitotoimenpiteissä saatavilla olevat vaihtoehdot ja valintakriteerit

Proteettisen materiaalin valinta on yksi keskeisimmistä tekijöistä epäsuorassa restoratiivisessa hammashoidossa, ja se on tehtävä ensimmäiseksi. Restauraation räätälöimiseksi yksilöllisesti indikaation ja potilaan tarpeiden mukaan on otettava huomioon useita kliinisiä ja materiaaleihin liittyviä seikkoja.

Kliinisestä potilastapauksesta riippuen esteettisyys tai lujuus on otettava huomioon. Yleisimmät vaihtoehdot ovat nykyään silikaattikeramia (mm. litiumdisilikaatti) ja zirkoniamateriaalit. Joka tapauksessa perimmäisenä tavoitteena on aina säästää mahdollisimman paljon potilaan omaa hammaskudosta.
Keraamisten materiaalien tärkeimmät ominaisuudet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Epäsuorissa hoitotoimenpiteissä saatavilla olevat vaihtoehdot ja valintakriteerit

Taulukko1: Erilaiset keraamiset materiaalit ja niiden materiaalien valinnalle merkitykselliset ominaisuudet.
1 Tietyn materiaalin arvot valmistajan suosituksen mukaisesti. Kaikki muut suositukset ja arvioinnit perustuvat viiden asiantuntijakliinikon konsensukseen.


Proteettisen materiaalin valintaan vaikuttavat parametrit

Materiaalien valintaan vaikuttavat parametrit voidaan jakaa kahteen alaluokkaan.

 • Kliiniset parametrit
  • Jäljellä olevan terveen hammaskudoksen määrä
  • Vastapurija (materiaali / hammas)
  • Hampaan sijainti
  • Sidostusmahdollisuudet
  • Potilaan esteettiset vaatimukset
  • Toiminnalliset ominaisuudet (purenta, kulmahammasohjaus)
 • Materiaalikohtaiset parametrit
  • Mekaaniset ominaisuudet (lujuus)
  • Optiset ominaisuudet (esteettiset mahdollisuudet)
  • Seinämän minimipaksuus
  • Kulumiskäyttäytyminen
  • Sidostusmahdollisuudet

Päätöksenteko

Tärkeimpiä tekijöitä päätöksessä ovat toisaalta esteettiset vaatimukset ja toisaalta voimat, jotka restauraation on kestettävä. Vaikka esteettiset vaatimukset perustuvat pääasiassa restauraation sijaintiin potilaan suussa, sijainti, materiaali ja indikaatio määrittävät materiaalilta vaadittavan lujuuden. Kun valitset sopivan vaihtoehdon jokaiselle valintapyörässä näkyvälle kolmelle värilliselle ympyrälle, saat suosituksen parhaiten sopivasta materiaalista.

 • Valintapyörä

  Materiaalivalintaa ohjaavat päätäntäperusteet ja erottelevat tekijät. Yhden tekijän tapauskohtaisella valinnalla ympyrää kohden on mahdollista valita sopivin materiaaliluokka.

Valintapyörä

Materiaalin valinta – Kliiniset esimerkit

 • Kliininen potilastapaus 1

  Kliininen potilastapaus 1

  Etualueella esteettiset vaatimukset ovat erityisen korkeat. Siksi yleensä valitaan vahvemmasta materiaalista (esim. 3Y-TZP-zirkonia, litiumdisilikaatti) valmistetut rungot, joiden inkisaalikärki on kerrostettu käsin. Näitä vaihtoehtoja voidaan suositella tässä yhteydessä, koska päällepolttoposliini lohkeilee harvoin etualueen töissä.

 • Laminaattihionta dd. 21 ja kruunuhionta dd. 22.

  Laminaattihionta dd. 21 ja kruunuhionta dd. 22.

 • Lopputulos maasälpäposliinista valmistetulla laminaatilla ja käsin kerrostetusta zirkonia kruunusta, jonka runko on tehty 3M™ Lava™ Frame -zirkoniablokista.

  Lopputulos maasälpäposliinista valmistetulla laminaatilla ja käsin kerrostetusta zirkonia kruunusta, jonka runko on tehty 3M™ Lava™ Frame -zirkoniablokista.

 • Restauraatioiden läpikuultavuus ja viereiset hampaat sinisessä valossa.

  Restauraatioiden läpikuultavuus ja viereiset hampaat sinisessä valossa. (Kuvien omistaja Dr. Carlos Eduardo Sabrosa)

 • Kliininen potilastapaus 2

  Kliininen potilastapaus 2

  Esteettisyys ja potilaan toiveet sen suhteen rajoittavat usein monoliittisten restauraatioiden käyttöä etualueella.
  Useissa maissa ilmoitetun lisääntyneen lohkeiluriskin myötä, nykyinen suuntaus on kuitenkin sellainen, että monoliittisia restauraatioita tehdään premolaari- ja molaarialueella. Sopivia vaihtoehtoja mini-invasiivisille monoliittisille restauraatioille voivat olla esimerkiksi läpikuultavat 3Y-TZP-zirkonia- tai vielä läpikuultavammat 5Y-TZP-zirkoniamateriaalit (5-mooliprosenttinen yttriumoksidilla stabiloitu tetragonaalinen, monikiteinen täyzirkonia). Monoliittisten restauraatioiden lohkeilemattomuuden ja alhaisen seinämän minimipaksuuden lisäksi niiden etuna on myös tehokkaampi tuotantoprosessi.

 • Kruunuhionta taka-alueella.

  Kruunuhionta taka-alueella.

 • Fluoresoivasta 3M™ Lava™ Esthetic -zirkoniasta valmistettu monoliittinen kruunu paikallaan.

  Fluoresoivasta 3M™ Lava™ Esthetic -zirkoniasta valmistettu monoliittinen kruunu paikallaan.

 • Sivuttaisnäkymä dd. 26 monoliittisesta kruunusta.  Valokuva otettu UV-valossa: Zirkoniamateriaalissa näkyy hampaan kaltainen fluoresenssi (oikealla). *

  Sivuttaisnäkymä dd. 26 monoliittisesta kruunusta.  Valokuva otettu UV-valossa: Zirkoniamateriaalissa näkyy hampaan kaltainen fluoresenssi (oikealla). * (Kuvien omistajat Dr. Jan-Frederik Güth, PD ja Hans-Jürgen Stecher, MDT) * Fluoresenssi määritettiin luonnollista UV-valoa simuloivilla valonlähteillä.


 • Materiaalin valinnan tärkeimmät kohdat

  Materiaalin valinnan tärkeimmät kohdat*

  • Materiaalin valinnan on perustuttava ajatukseen minimaalisen invasiivisesta toimenpiteestä, jonka tulisi olla kaiken hammashoidon pääperiaate.
  • Hoitoajan säästäminen laadukkaita materiaaleja käyttämällä johtaa tehokkaampaan toimenpiteeseen, mikä on paljon kustannustehokkaampaa kuin materiaalikustannusten vähentäminen.
  • Litiumdisilikaatti tai käsin kerrostetut zirkoniarestauraatiot täyttävät korkeampien esteettisten restaurointien vaatimukset etualueella.
  • Monoliittisten restauraatioiden ja kestävien keraamien etuna on tehokkaampi tuotantoprosessi.
  • Prosessien standardointi auttaa minimoimaan virheriskin

  *Suositukset perustuvat viiden asiantuntijakliinikon konsensukseen.


Digitaaliset Chairside-materiaalit (ei saatavilla Suomessa)

Katso, kuinka voimme auttaa sinua tekemään vaikutuksen potilaisiisi chairside-töillä, jotka ovat sekä luonnollisen näköisiä että kestävät pitkään. Lisäksi digitaaliset hammashoitomateriaalimme on suunniteltu tehokkaiksi – jotta pysyt aikataulussa.

Laboratorion digitaaliset hammashoitomateriaalit (ei saatavilla Suomessa)

Katso, kuinka voimme auttaa sinua tuottamaan laadukkaita restauraatioita ja parantamaan samalla tuottavuutta. Digitaaliset hammashoitomateriaalimme on suunniteltu toimimaan avoimissa jyrsintäjärjestelmissä – ja auttamaan sinua valmistamaan useampia eriä päivässä.


 • Paranna epäsuoraa toimenpidettäsi vain 7:llä työvaiheella

  Epäsuorat toimenpiteet voivat olla monimutkaisia. Ne koostuvat monista erilaisista kliinisistä ja laboratoriossa suoritettavista vaiheista, ja jokainen erillinen vaihe sisältää useita kliinisiä haasteita. Siksi 3M on tehnyt yhteistyötä viiden asiantuntijakliinikon kanssa aikaansaadakseen yhteisymmärryksen protetiikan parhaita käytäntöjä koskevista suosituksista. Ne perustuvat uusimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin ja henkilökohtaiseen pitkäaikaiseen kokemukseen kliinisissä ympäristöissä.

  Lue lisää onnistumista helpottavista epäsuorista työnkulun menetelmistä