• Oikeusalan tietojen suojaaminen

  Katso video

  Oikeusalan tietojen suojaaminen

  • Oikeusalan tietoturvalla on yhä enemmän merkitystä, kun yhä useammat oikeusalan ammattilaiset ilmoittavat tietosuojavaltuutetun toimistoon tietoturvaongelmista. Koska luottamuksellisten tietojen menettämisen mahdolliset vaikutukset ja niihin liittyvät sakot ovat niin merkittäviä, on tärkeää varmistaa kaikkien laitteiden asianmukainen suojaaminen.

   Tietosuojavaltuutetun toimisto voi langettaa jopa 500 000 Englannin punnan rangaistussakon tietosuoja-asetuksen vakavasta loukkauksesta, jos tapaus voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa tai kärsimystä sen kohteeksi joutuneille henkilöille. Koska oikeusasianajajat ja syyttäjät luokitellaan yleensä rekisterinpitäjiksi asemansa puolesta, he ovat siten laillisesti vastuussa käsittelemistään henkilötiedoista.

   Tilastojen mukaan 24 % lakiyritysten kaikista tietomurroista johtuu ilkivaltaisista hyökkäyksistä ja 75 % kaikista tiedonmenetystapauksista inhimillisestä virheestä. Tietojen menetyksen riski kasvaa avotoimistojen ja yhteisten työpöytäympäristöjen yleistyessä. Valtuudettoman henkilön on helppo istua vieressä tai vain kulkea laitteen ohi ja vilkaista pikaisesti näytöllä olevia luottamuksellisia tietoja.

   Liikkuvan työn yleistyminen merkitsee myös sitä, että oikeusalan työntekijät altistuvat yhä enemmän tietomurron uhalle työskennellessään liikkeellä ollessaan julkisilla paikoilla, mikä tarjoaa ohikulkijoille ja tietovarkaille monia tilaisuuksia kurkistaa näytöllä oleviin luottamuksellisiin tietoihin.

   Asianajajaliitto ja asianajajain yhdistys ovat kummatkin myöntäneet tämän kasvavan ongelman. Asianajajaliiton parhaiden käytäntöjen ohjeissa mainitaan seuraavaa: ”Jos mahdollista, tietokoneita ei saisi sijoittaa siten, että ulkopuoliset näkevät näytön etenkin julkisissa tiloissa” ja ”Käyttäjän olisi sovellettava erityiseen laitteeseen tai sovellukseen sopivia turvallisuusteknologioita”.

   Yhä useammat lakiyritykset parantavat visuaalista turvallisuuttaan noudattamalla näitä vaatimuksia ja pyrkimällä suojaamaan näytöllä olevia luottamuksellisia tietoja. 3M:n tietosuojakalvovalikoima on nopea ja tehokas tapa suojata kannettavia tietokoneita, pöytätietokoneiden näyttöjä ja mobiililaitteita tietovarkailta. 3M:n tietosuojakalvot estävät patentoidun 3M-teknologian ansiosta näkymän näyttöön kummaltakin sivulta ja 3M:n kullankeltaiset tietosuojakalvot myös ylhäältä käsin. Näin varmistetaan, että kaikki näytöllä olevat luottamukselliset tiedot ovat suojassa.