• Kyberturvallisuutta koskeva parlamentaarinen tutkimus käynnissä

  Kyberturvallisuutta koskeva parlamentaarinen tutkimus käynnissä

  Kyberturvallisuutta koskeva parlamentaarinen tutkimus käynnissä

  Kyberturvallisuutta koskeva parlamentaarinen tutkimus käynnissä

  • Kyberturvallisuutta koskeva parlamentaarinen tutkimus on aloitettu TalkTalkin verkkosivustoon kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi. Kulttuuri-, tiedotusväline- ja urheilukomitea haluaa tarkastella, miten yritykset sekä tallentavat ja suojaavat asiakastietoja että nähdä, voiko TalkTalkiin kohdistuneella tietomurrolla olla laajempia vaikutuksia televiestintäalalle.

   Sidosryhmiä ja kiinnostuneita osapuolia kehotetaan kertomaan mielipiteensä niiden toimenpiteiden tehokkuudesta, joita yritykset ottavat käyttöön henkilötietojen suojaamiseksi, sekä ilmoittamaan tähän alaan varattujen investointien määrästä.

   Asialistalla on myös muita kysymyksiä, kuten se, miten TalkTalk reagoi tietoloukkaukseen ja onko tätä varten otettu käyttöön nykyisin valvonta-, sääntely- ja täytäntöönpanojärjestelmiä. Komitean puheenjohtaja Jesse Norman kommentoi seuraavaa: “Äskettäiset tapahtumat ovat korostaneet niitä vakavia ongelmia, joita liittyy sekä olemassa olevaan kyberturvallisuuteen että kyberrikollisuuteen reagointiin.

   “Tämä komitea on huolestunut TalkTalkiin kohdistuneista hyökkäyksistä etenkin, koska kyse on televiestintä- ja Internet-palvelujen tarjoajasta. Tarkastelemme myös verkossa olevien henkilötietojen turvallisuutta laajemmin tietosuojavaltuutetun toimiston DCMS-järjestelmään (tiedon keräämis- ja ylläpitojärjestelmä) lisäämisen vuoksi.”

  • Muita tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun muassa se, kuluttavatko yritykset riittävästi varoja sen varmistamiseen, että niiden järjestelmät ovat turvallisia ja ennakoivat tulevia uhkia.

   Komitea tarkastelee myös sitä, mitä oikaisumekanismeja ja korvaustoimenpiteitä on otettu käyttöön tietomurtojen kohteeksi joutuneille kuluttajille sekä kyberrikollisuuden todennäköisiä tulevia suuntauksia.