• Työntekijät eivät ole tietoisia työnantajien pilvitallennuskäytännöistä

  Työntekijät eivät ole tietoisia työnantajien pilvitallennuskäytännöistä

  Työntekijät eivät ole tietoisia työnantajien pilvitallennuskäytännöistä

  Työntekijät eivät ole tietoisia työnantajien pilvitallennuskäytännöistä

  • Uuden tutkimuksen mukaan monetkaan työntekijät eivät tiedä, ovatko heidän työnantajansa ottaneet käyttöön pilvitallennuskäytäntöjä. WinMagic-tietoturvayrityksen mukaan useampi kuin neljä työntekijää kymmenestä käyttää pilvipalveluja, kuten Dropboxia ja Google Drivea, vähintään kerran viikossa.

   Samalla puolet heistä myönsi käyttävänsä yhtä usein työtietoja ja -palveluja henkilökohtaisilla laitteillaan. Kuitenkin vain yksi työntekijä kolmesta ilmoitti käyttävänsä oman yrityksensä hyväksymää pilvipohjaista palvelua.

   Lisäksi 43 % myönsi, etteivät he olleet tietoisia työnantajan soveltamasta käytännöstä, ja 22 % ei tiennyt, käytettiinkö yrityksessä pilvitallennuskäytäntöä. WinMagic-yrityksen Euroopan varatoimitusjohtaja Darin Welfare totesi näiden tulosten korostavan sitä, miksi tietoturvallisuuden hallinta pilvessä on hyvin vaikeaa yrityksille.

   “IT-tiimien on tehostettava valvontatasoaan, koska työntekijät käyttävät palveluja laajemmin yrityksen hallinnan ulkopuolella. Tutkimuksen mukaan IT-tiimien on pyrittävä paremmin suojaamaan ja valvomaan yritystietoja tässä uudessa teknologisessa ympäristössä”, hän kommentoi. Mielenkiintoista kyllä, yksi kymmenestä pilvitallennuspalveluja vähintään kerran viikossa käyttävästä työntekijästä ei ollut varma siitä, olivatko hänen tietonsa suojassa.

  • Lisäksi yksi työntekijä 20:stä ilmoitti käyttävänsä pilvipalveluja vaikka heidän työnantajansa olisi nimenomaisesti rajoittanut niiden käyttöä. Welfare on sen vuoksi kehottanut organisaatioita pureutumaan tähän ongelmaan ja varmistamaan, että kaikki yrityksen tiedot salataan ennen kuin työntekijät voivat ladata niitä pilveen.

   Hän lisäsi, että käyttöön olisi otettava tiukkoja turvallisuuskäytäntöjä ja työntekijöiden koulutusohjelmia, jotta yrityksen työntekijöille tiedotetaan asianmukaisesti pilvipohjaisten palvelujen mahdollisista vaaroista. “Yritysten on koulutettava työntekijöitään pilvipalvelujen käyttöön tai muuten ne saattavat menettää tärkeitä tietoja tuhoisin seurauksin”, hän totesi.