• Rahoitussääntelijät kiristävät suurten tietomäärien käyttöä koskevia sääntöjä

  NHS-järjestöjen on suojattava tietojaan paremmin

  NHS-järjestöjen on suojattava tietojaan paremmin

  NHS-järjestöjen on suojattava tietojaan paremmin

  • Euroopan rahoitusalan vahtikoirat suunnittelevat suurten tietomäärien käyttöä koskevien sääntöjen kiristämistä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan pankkiviranomainen pyrkivät yhdessä määrittämään, tarvitaanko suurten tietomäärien käyttöä koskevaa uutta viranomaisvalvontaa.

   Ne pohtivat erityisesti sitä, miten rahoituslaitokset käsittelevät henkilötietoja. Tämä on tärkeää siksi, että näitä tietoja käytetään asiakasprofiilien keräämiseen sekä käyttäytymismallien ja -suuntausten määrittämiseen, jotta asiakkaille voidaan tarjota heitä kiinnostavia palveluja.

   Nämä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kehyksessä toimivat organisaatiot pyrkivät ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät yritysten odotettuihin toimintatapoihin niiden yleisten velvoitteiden noudattamiseksi.

   Toisena ensisijaisena painopistealueena on arvioida siirtymistä kohti suurempaa automaatiota suurten tietomäärien käytössä. Komitea haluaa arvioida “ilmiötä, jonka mukaan kuluttajien ja laitosten välinen inhimillinen vuorovaikutus korvataan yhä useammin neuvoja tai muita suositusmuotoja tarjoavilla algoritmeilla”.

  • “Työssä analysoidaan etuja ja riskejä sekä arvioidaan, mitä mahdollisia sääntely- ja/tai valvontatoimenpiteitä on toteuttava”, hän totesi. Analyysin päätelmiä käytetään tarvittaessa seuraavan vuoden toimintatapoja koskevien suositusten hahmottamisessa.