• Yrityksille kovempia sakkoja EU:n tietoturvalakien loukkauksista

  Yrityksille kovempia sakkoja EU:n tietoturvalakien loukkauksista

  Yrityksille kovempia sakkoja EU:n tietoturvalakien loukkauksista

  Yrityksille kovempia sakkoja EU:n tietoturvalakien loukkauksista

  • Raportin mukaan EU:n tietoturvalakien loukkauksesta voi aiheutua yrityksille sakkoja, joiden määrä voi olla jopa 4 % niiden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Computing.co.uk:n raportin mukaan Statewatch on nähnyt Euroopan unionin puheenjohtajamaalta vuotaneen asiakirjan, jonka mukaan tietomurtoihin, jotka vaikuttavat tietojen kohteena olevien oikeuksiin, sovellettaisiin 4 %:n rajaa.

   Muuntyyppisiin tietomurtoihin sovelletaan edelleen 2 %:n rajaa. Tällaisia ovat esimerkiksi rekisterinpitäjän syyllistyminen säännösten loukkauksiin, koska valvontaviranomaisen määräystä ei ole noudatettu.

   Euroopan parlamentin jäsenet olivat aiemmin ilmoittaneet kannattavansa sakkorajaa, joka on noin 5 % yhtiön vuosiliikevaihdosta. Euroopan unionin neuvosto oli tällä välin ehdottanut porrastettua sakkojärjestelmää, jossa rajana olisi 2 % liikevaihdosta.

   Vuotaneessa asiakirjassa hahmotettu ehdotus on siten näiden kummankin kannan välinen eräänlainen kompromissi, jota Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio tarkastelevat ennen kuin se mahdollisesti pannaan täytäntöön jossain vaiheessa ensi vuonna.

  • Lisäksi on selvää, että päätöksentekijöiden on pohdittava sitä, pitäisikö tietosuojavastaavan nimittämisestä tehdä pakollista. Tämä on toinen eriäviä mielipiteitä herättävä kysymys, koska Euroopan unionin neuvosto on jo ilmoittanut, ettei se halua tästä toimesta pakollista. Euroopan parlamentin jäsenet sitä vastoin ovat sitä mieltä, että tietosuojavastaavan nimittämisen olisi oltava pakollista tietyissä hyvin rajatuissa tilanteissa.