• Monet yritykset ovat huolissaan tietosuojasta

  Monet yritykset ovat huolissaan tietosuojasta

  Monet yritykset ovat huolissaan tietosuojasta

  Monet yritykset ovat huolissaan tietosuojasta

  • Yrityksiä on kehotettu varmistamaan, että ne tuntevat tietosuojalainsäädännön ja osaavat siten noudattaa sitä. Software-as-a-Service-tarjoajan Holdingsin lukujen mukaan monet yritykset ovat huolissaan tietosuojasta lähinnä määräyksiä koskevien epävarmuuksien vuoksi.

   Noin 52 % yrityksistä odottaa, että niitä tullaan sakottamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen. 2/3-osaa yrityksistä on sitä mieltä, että niiden on muutettava liiketoimintastrategiaansa Euroopassa uusien sääntöjen vuoksi.

   Lukujen mukaan monet organisaatiot eivät myöskään hyödynnä teknologiaa tietosuojaongelmien käsittelemiseksi. Esimerkiksi vaivaiset 44 % yrityksistä totesi seuraavansa käyttäjien toimia ja antavansa varoituksia tietokäytäntöjen loukkausten tapauksessa.

   Samalla vain 53 % yrityksistä ilmoitti luokittelevansa tiedot käyttöoikeuksien mukaan. Lisäksi 47 % yrityksistä myönsi, ettei niillä ollut käytössä tarkistuksia tai käytäntöjä, joilla hallitaan käyttöoikeuksia asiakkaille tarkoitettuihin pilvitallennuspalveluihin ja tiedostonjakojärjestelmiin.

  • Intralinksin toimitusjohtaja Ron Hovsepian kommentoi: “Kaikkien yritysten olisi toteuttava välittömästi määräysten noudattamiseen tähtääviä toimia, kuten määritettävä tietojen suvereenisuusstrategia, suoritettava riskiarviointi, koulutettava työntekijöitä ja tarkistettava, että kaikki pilvipalvelujen jälleenmyyjät noudattavat ohjeita kullakin alueella.“ Hän huomautti, että ympäri maailman sovelletaan uusia tietosuojalakeja paikallisten talouksien piristämiseksi, kansallisten turvallisuusetujen varmistamiseksi ja kansalaisten tietojen paremmaksi suojaamiseksi.

   Hovsepian totesi kuitenkin, että kiirehtiminen henkilötietojen käsittelyn uudistamisessa kullakin alueella on johtamassa tietojen suvereniteettia koskevaan yleiseen hämminkiin, ja tätä varten tarvitaankin tietosuojaa koskevia kansainvälisiä liiketoimintastrategioita, -käytäntöjä ja -prosesseja. Ovumin pääanalyytikko Alan Rodger lisäsi, että yritykset voivat varmistaa määräysten noudattamisen ottamalla käyttöön tietojen suvereniteettistrategioita, kouluttamalla työntekijöitä, suorittamalla riskiarviointeja ja varmistamalla, että kaikki pilvipalvelujen jälleenmyyjät noudattavat ohjeita kussakin toimipaikassa.