• Yliopistoja kehotetaan vastaamaan kyberrikollisuusuhkaan

  Yliopistoja kehotetaan vastaamaan kyberrikollisuusuhkaan

  Yliopistoja kehotetaan vastaamaan kyberrikollisuusuhkaan

  Yliopistoja kehotetaan vastaamaan kyberrikollisuusuhkaan

  • Yliopistoja on kehotettu ottamaan käyttöön prosesseja jatkuvaan kyberrikollisuusuhkaan vastaamiseksi. Sheppard Mullin -lakiyrityksen mukaan korkeakouluilla on hallussaan runsaasti opiskelijoitaan koskevia kallisarvoisia tietoja, kuten henkilö- ja rahoitustietoja. Lisäksi niillä on lahjoittajia, hakijoita ja yliopiston henkilöstöä koskevia tietoja.

   Sheppard Mullin -lakiyritys katsoo, että tämä tekee yliopistoista yhä houkuttelevampia kohteita kyberhakkereille. Yritys on etenkin huolestunut siitä, että monet yliopistot eivät vastaa tähän uhkaan eivätkä suojaa tietoja asianmukaisin varotoimin.

   “Yliopistoilla ei ole varaa uskotella, ettei kyberrikollisuus kosketa niitä”, toteaa yritys. “Terveystietoja hallussaan pitäville laitoksille rahoituskulut voivat olla vieläkin suuremmat terveystietojen korkean arvostuksen vuoksi Internetin pimeillä markkinoilla (“Dark Web“).”

   Lisäksi Sheppard Mullin -lakiyritys huomauttaa, että rahoitusvaikutus voi olla pienin yliopiston ongelmista, jos se joutuu tietomurron uhriksi.

 • Yrityksen mukaan laitos saattaa saada laajalti ikävää julkisuutta, mikä voi vaarantaa sen ponnistelut turvata tutkimusrahoitus yrityskumppaneilta.

  “Lisäksi opiskelijat, vanhemmat ja lahjoittajat saattavat menettää luottamuksen yliopistoon, jossa henkilötiedot ovat vaarantuneet sen oman laiminlyönnin vuoksi.”

  Sheppard Mullin -lakiyrityksen mukaan merkittäville tutkimuslaitoksille, joilla on hallussaan kallisarvoista henkistä omaisuutta ja terveystietoa sekä arkaluontoista tutkimusta koskevia avustuksia, kyberturvallisuuden ehkäisy- ja korjaussuunnitelma ei ole vain hyvä ajatus vaan ehdoton välttämättömyys.

  Yritys kehottaa yliopistoja soveltamaan turvallisuuteen holistista näkökulmaa, jotta se kattaa kaikki sen toiminnot henkilöstöresursseista ja fyysisestä turvallisuudesta oikeusalaan, IT-alaan ja teknologiaan asti. Korkeakoululaitoksia rohkaistaan myös testaamaan nykyisiä haavoittuvuuksiaan ja kysymään neuvoja siitä, miten niitä voitaisiin tehokkaasti vähentää.