• 3M:n tietosuoja sähköisen kokeen suorittajan tietosuojan varmistamiseksi

  Katso video

  3M:n tietosuoja sähköisen kokeen suorittajan tietosuojan varmistamiseksi

  • Koska verkossa tapahtuvat sähköiset kokeet korvaavat yhä useammin perinteiset paperikokeet, näytön tietojen suojaaminen koulutusalalla on kasvava ongelma. Lukukaudella 2012–2013 yli 1 600 Scottish Universityn opiskelijaa jäi kiinni lunttaamisesta jossain muodossa, ja yli 100 opiskelijaa erotetaan Ison-Britannian yliopistoista vuosittain lunttaamisen vuoksi.

   Jos koesääntöjä ei noudateta, siitä voi aiheutua erilaisia rangaistuksia, kuten poistaminen opiskelija- ja keskusrekisteristä tai todistuksen peruuttaminen. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että on otettu käyttöön asianmukaisia turvallisuustoimia sääntöjen noudattamisen takaamiseksi ja lunttaamisen estämiseksi.

   Englannissa ja Walesissa sijaitsevien koulujen ja sixth form -korkeakoulujen koeolosuhteita säätelee JCQ. JCQ:n ohjeissa vaaditaan sähköiseen kokeeseen osallistuvan suorittajan tietosuojan varmistamista sijoittamalla näytöt siten, että niiden ulkoreunat ovat vähintään 1,25 metrin päässä toisistaan, ellei näyttöjä aseteta seläkkäin, eroteta rajoittimilla tai suojata tietosuojakalvoilla.

   3M:n tietosuojakalvot sopivat sekä valvottuihin että valvomattomiin verkkokokeisiin. Koehuoneet voidaan niiden ansiosta suunnitella joustavasti ja tehokkaasti sekä muuntaa vastaamaan sääntöjä parissa minuutissa. Tämä takaa mahdollisimman hyvän tietosuojan missä tahansa koulutusalan IT-tilanteessa.