1. Suomi
 2. Oikeudelliset tiedot
Suomi

3M Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Tärkeää oikeudellista tietoa

 

 • Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa. Pääsy verkkosivustolle ja verkkosivuston aineiston käyttö on mahdollista ainoastaan hyväksymällä ja noudattamalla täysin näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee poistua välittömästi verkkosivustolta sekä lopettaa verkkosivustolta saamasi aineiston käyttö.

 • Muut ehdot ja ilmoitukset

  Muita täydentäviä ehtoja sovelletaan 3M:n tällä verkkosivustolla tekemissä liiketoimissa tai mainonnassa. Lisäehdot koskevat tällä verkkosivustolla tarjottavia ilmoitustaulupalveluita, chattipalstoja ja/tai muita viesti- tai tiedonvälityspalveluita. Millään tällä oikeudellista tietoa sisältävällä sivulla esitetyllä ei ole tarkoitettu muuttamaan tai täydentämään mahdollisia voimassaolevia sopimuksia sinun ja 3M:n välillä.

  Vaikkakin nämä käyttöehdot on tarkoitettu yleisesti sovellettaviksi kaikkeen 3M.com-verkkosivustoilla esitettyyn aineistoon, tämä verkkosivusto saattaa sisältää muita omistusoikeudellisia ilmoituksia ja käyttöehtoja, jotka tulee huomioida ja joita tulee noudattaa kussakin nimenomaisessa osiossa. Tietyt osiot tällä verkkosivustolla on tarkoitettu maakohtaiseen käyttöön. Tämä käy ilmi viittauksesta maahan verkkosivustojen ylätunnisteessa, esimerkiksi 3M United States, 3M United Kingdom tai 3M Australia. Maakohtaisten verkkosivustojen käyttöehdot saattavat vaihdella ja pääsy niille voi tapahtua kyseisen maan 3M:n verkkosivuston kautta. 3M voi peruuttaa tai muuttaa tällä oikeudellisia tietoja sisältävällä sivulla olevia oikeuksia milloin tahansa päivittämällä tämän sivun.

 • Muut immateriaalioikeudet

  On huomioitava, että tämän verkkosivuston aineistossa esitetyt tuotteet, prosessit tai teknologiat saattavat olla 3M:n muiden immateriaalioikeuksien alaisia eikä niihin anneta tässä lisenssiä. 3M, 3M:n logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard ja Thinsulate sekä suurin osa muista tällä verkkosivustolla mainituista tuotemerkeistä ovat 3M:n omistamia maailmanlaajuisia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden osapuolten tavaramerkit on identifioitu mahdollisuuksien mukaan ja 3M tunnustaa näiden oikeudet.

   

 • Yhdysvaltain valtion käyttäjät

  Yhdysvaltain valtiovallan käyttöä, kopiointia ja ilmaisemista on rajoitettu DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) ja FAR 52.227-19 mukaisesti sekä mahdollisten tulevien sovellettavien määräysten mukaisesti

 • Vastuuvapauslausekkeet

  TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA ESITETYT TIEDOT OVAT TARKOITETTU SINULLE SELLAISENA KUIN NE OVAT, AINOASTAAN OMAAN KÄYTTÖÖN ILMAN TAKUUTA TAI VASTUUTA TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI ILMAN MUUNLAISTAKAAN VASTUUTA SISÄLTÄEN KONKLUDENTTISEN TAKUUN KOSKIEN LAATUA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN TAI SIITÄ, ETTEI TOISTEN OIKEUKSIA LOUKATA. 3M EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TURVAUTUMISESTA VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATUIHIN TAI HYPERLINKITETTYIHIN TIETOIHIN TAI MATERIAALIIN SISÄLTÄEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN, VAHINGOT VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, VAIKKA 3M:ÄÄ OLISI NIMENOIMAISESTI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEN MAHDOLLISUUDESTA, LAIN SALLIMASSA LAAJIMMASSA LAAJUUDESSA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI KONKLUDEETTISEN TAKUUN JA VASTUUN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄMAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

  Verkkosivustolla esitettävässä materiaalissa saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä, ja tietoja voidaan muuttaa, päivittää tai poistaa ilman ilmoitusta. 3M voi kehittää ja/tai muuttaa tässä materiaalissa mainittuja tuotteita ja/tai ohjelmia milloin tahansa. 3M ei takaa, että tämä verkkosivusto toimii jatkuvasti tai virheettömästi tai että puutteet korjataan. 3M ei takaa, että tämä verkkosivusto on yhteensopiva tietokoneesi kanssa tai että verkkosivusto tai sen palvelin on puhdas virheistä tai viruksista, madoista tai troijalaisista. 3M ei vastaa vahingoista, jotka voivat aiheutua sinulle tällaisten tuhoisien ohjelmien ominaisuuksista.

  Lisäksi 3M ei vastaa tämän verkkosivuston kautta käymilläsi muiden verkkosivustojen sisällöstä. 3M:n verkkosivustoilla olevat linkit tällaisiin verkkosivustoihin on tarkoitettu ainoastaan käyttömukavuutesi edistämiseksi eikä niitä tai niiden sisältöä pidä mieltää 3M:n tukemiksi.

 • Tietojen lähettäminen 3M:lle

  Yleisiä tietoja on saatavilla 3M:n tietosuojakäytännöstä. 3M ei halua vastaanottaa luottamuksellista tai omistamaasi tietoa tämän verkkosivuston kautta, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu 3M:n kanssa. 3M:n verkkosivustojen kautta saamia tietoja, lukuun ottamatta tietosuojakäytännössä  mainittuja yksityiseen suojan alaisia henkilökohtaisia tunnistetietojasi, pidetään EI-LUOTTAMUKSELLISINA. LÄHETTÄMÄLLÄ 3M:LLE MATERIAALIA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA TAI MUUTOIN SÄHKÖISESTI ILMAN LÄHETTÄMISTÄ KOSKEVAA KIRJALLISTA SOPIMUSTA 3M:N KANSSA, YMMÄRRÄT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ 3M VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ MATERIAALIA MIHIN TARKOITUKSEEN TAHANSA ILMAN VELVOITTEITA SINUA KOHTAAN. Lisätietoja idean lähettämisestä 3M:lle saat napsauttamalla painiketta Contact Us (Yhteydenotto) ja pyytämällä esitettä About Your Idea (Ideastasi).