• Vuodesta 2011 lähtien 3M on laatinut vuosittain 3M Sustainability- raportin, joka kuvaa kestävän kehityksen tilaa yhtiön liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla maailmanlaajuisesti. Raportti on tarkoitettu 3M:n työntekijöille, työnhakijoille, tavarantoimittajille, asiakkaille, medialle ja muille sidosryhmille. Raportti on kolmannen osapuolen todentama ja se antaa selvityksen, missä vaiheessa yhtiön toiminta on sen pyrkiessä kohti kestävän kehityksen strategian mukaisia tavoitteita.


2021 Sustainability Report- kohdat