Kuvakäsikirjoitusmenetelmä

Kuvakäsikirjoitusten laatiminen Post-it® Brandin tuotteilla

Löydä yksimielisyys parhaista ideoista – nopeasti. • Kuvakäsikirjoitus on loistava tapa kerätä tusinoittain ideoita lyhyessä ajassa. Lisäksi tiimisi saa prosessista kiintoisan tarinan, joka kattaa koko päätöksentekoprosessinne.

  Aivoriihiterminä kuvakäsikirjoituksella ei tarkoiteta tarinaa kuvaavia kuvia. Kyseessä on tapa yhdistää ideat ja löytää konsensus. Sillä tavoin suuri ryhmä voi päästä yksimielisyyteen parhaasta ratkaisusta mahdollisimman nopeasti. Alkuun pääsee esimerkiksi näin:

 • Laajuus
  Laajuus
 • 30 minuuttia
  30 minuuttia
 • Suuri ryhmä
  Suuri ryhmä

Kun olette valmiita, teillä pitäisi olla joukko ideoita, jotka kaikkien mielestä auttavat saavuttamaan asettamanne tavoitteen.

 • 1

  Määritelkää tavoitteenne (esimerkiksi "Suunnitelma kierrätyksen lisäämiseksi") ja syy, miksi tavoite on saavutettava ("jätteen vähentämiseksi ja energian säästämiseksi).

 • 2

  Pyydä kaikkia keksimään ideoita mahdollisimman nopeasti, kirjoittamaan jokainen idea omalle Post-it® Super Sticky viestilapulleen ja lukemaan ne saman tien ääneen muille. Kiinnittäkää kaikki laput Post-it® Super Sticky luentotaululehtiöön, jotta kaikki pystyvät seuraamaan edistymistänne.

  Kirjoita jokainen idea Post-it® viestilapulle

 • 3

  Tutustukaa kaikkiin ideoihin ja laatikaa niiden pohjalta luokkia tai otsikoita. Kirjoittakaa otsikkonne suurille Post-it® Super Sticky viestilapuille. Järjestäkää kuhunkin luokkaan kuuluvat ideat luentotaululehtiön sivuille. Käykää kaikki ideat läpi tiiminä ja päättäkää yhdessä, otetaanko ne mukaan vai ei.

  Tutustukaa kaikkiin ideoihin ja laatikaa niiden pohjalta luokkia tai otsikoita

 • 4

  Kun olette valinneet parhaat ideat, järjestäkää ne jollain tavoin: tärkeimmästä vähiten tärkeään, aikajärjestykseen, tarinan mukaiseen järjestykseen tms. Valitkaa järjestelytapa tavoitteenne mukaan.

KAIPAATKO VINKKEJÄ & IDEOITA?

Haluan vastaanottaa Post-it®-brändin uutisia ja muuta hyödyllistä tietoa.


null
SEURAA POST-IT® BRANDIA:
3M, Post-it® ja Canary Yellow™ -keltainen ovat 3M:n tavaramerkkejä.
Vaihda aluetta
Suomi - suomi