Puuteanalyysi

Puuteanalyysi Post-it® luentotaululehtiöiden avulla

Saavuta todellinen potentiaali tunnistamalla tilaisuudet


Puuteanalyysi on korvaamaton menetelmä, jonka avulla voit verrata nykyistä suoritustanne potentiaaliseen suoritukseen.

Selvittämällä resurssien hyödyntämisen (ja mahdollisen alihyödyntämisen) puuteanalyysilla voit saavuttaa liiketoimintasi pitkä- ja lyhytaikaiset tavoitteet nopeammin.

 • 1

  Päätä aihe, jota haluat tutkia puuteanalyysilla. Kyseessä voi olla mikä tahansa toiminnalle ensisijainen asia: tulonmuodostus, kulujen vähentäminen, tuotekehitys jne.

  Päätä aihe

 • 2

  Kirjoita analyysin aihe isolle alustalle, kuten Post-it®-luentotaululehtiöön, jotta tiimin jäsenet näkevät sen.

 • 3

  Merkitse samalle alustalle nykyinen tilanne. Kyseessä voi olla esimerkiksi lukuarvo tai jokin muu attribuuttt, mutta myös esimerkiksi brändäys (eli kuluttajien mielikuva tuotteestanne).

 • 4

  Kirjaa seuraavaksi ylös, millaiseksi toivot tilanteen muuttuvan tietyn ajan kuluessa. Haluatteko esimerkiksi lisätä tuotteeseen kolme kriittisen tärkeää ominaisuutta seuraavan puolentoista vuoden kuluessa?


  Kirjaa tuleva ajanjakso

 • 5

  Selvitä, miten kahden tilanteen välinen ero saadaan kurottua umpeen. Yleisiä menetelmiä tämän osan selvittämiseen ovat kalanruotokaavion käyttö tai SWOT-analyysin laatiminen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää seuraavia kuutta kohtaa:

  • tekijät – kuvaa tarvittavat henkilöstöresurssit
  • menetelmä – merkitse tarvittavat prosessit
  • luvut – merkitse tarvittavat mittaustulokset
  • laitteet – merkitse tarvittava teknologia
  • materiaalit – merkitse tarvittavat aineelliset resurssit (raaka-aineista markkinointivakuuksiin)
  • aika – kuinka kauan tavoitteen saavuttaminen kestää.
 • 6

  Selvitä tapoja puutteiden korjaamiseen. Pyrkikää tiimin ydinjäsenten kanssa löytämään toimenpiteitä, joilla puutteet voidaan vähitellen korjata, ja selvittäkää, milloin ne voidaan toteuttaa. Tehkää sisäinen inventaario parhaillaan käytettävissä olevien resurssien selvittämiseksi ja jotta saatte tietää, mitä kunkin puutteen korjaamiseen vielä tarvitaan. Laatikaa jokaiselle osalle budjettiehdotus.

 • 7

  Pitäkää säännöllisiä yhteistyökokouksia päivittäin, viikoittain tai kahden viikon välein. Arvioikaa hankkeen edistymistä ja kirjatkaa muistiin, mitkä vaiheet ovat meneillään ja mitkä ovat valmistuneet.


  Pitäkää säännöllisiä yhteistyökokouksiaKAIPAATKO VINKKEJÄ & IDEOITA?

Haluan vastaanottaa Post-it®-brändin uutisia ja muuta hyödyllistä tietoa.


null
SEURAA POST-IT® BRANDIA:
3M, Post-it® ja Canary Yellow™ -keltainen ovat 3M:n tavaramerkkejä.
Vaihda aluetta
Suomi - suomi