Pikaideointia

Pikaideointia - Kehitä suuria ideoita lyhyessä ajassa


Ideat saattavat kasvaa ja kehittyä yllättävänkin nopeasti, varsinkin jos tiimin jäseniä on kehotettu esittämään ajatuksiaan nopeasti ja ennakkoluulottomasti. Pikaideointi hyödyntää ryhmätyöskentelyn etuja ja tuottaa suuren määrän uusia ideoita tai ratkaisuja, jotka voidaan arvioida heti ideoinnin jälkeen.

Lähde liikkeelle kokoamalla vähintään kolmi- tai nelihenkinen ryhmä, jonka jäsenet ovat suoraan tai epäsuorasti tekemisissä projektisi kanssa. Etsi sen jälkeen sopiva tila ideointi-istunnon pitämiseen (varoitus: ideointi voi olla äänekästä, joten valitse paikka, jossa et häiritse muiden työrauhaa) ja valmistaudu kirjoittamaan tai hahmottelemaan ideat muistiin Post-it®-valkotaulutuotteiden tai suurten Post-it®-muistilappujen avulla.

 • 1

  Käytä 10 minuuttia ryhmän jäseniin tutustumiseen ennen varsinaisen ideoinnin aloittamista. Keitä he ovat? Mitä he haluavat? Mitä he tarvitsevat? Asettukaa ryhmässä hetkeksi toistenne rooleihin ja alkakaa käsitellä tilanteen vaatimuksia.


  Kehitä suuria ideoita

 • 2

  Keskustelkaa seuraavaksi 20 minuuttia projektin laajuudesta. Millainen budjetti ja aikataulu on tarjolla? Miten nämä parametrit saattavat muuttua? Laadi keskustelun pohjaksi parhaat ja pahimmat mahdolliset skenaariot.

 • 3

  Nyt pääsette alkuun! Keksikää seuraavan 40 minuutin ajan ideoita tai konsepteja, jotka vastaavat projektinne tarpeisiin. Varmista, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat, ja kehota heitä esittelemään ideoitaan kirjoittamalla tai hahmottelemalla ne ylös.

 • 4

  Prosessin viimeinen vaihe on testaaminen. Perehtykää keksimiinne ideoihin 20 minuutin ajan ja karsikaa pois sellaiset, jotka eivät varsinaisesti edistä projektin tavoitteita. Tarkastelkaa sitten parhaita ideoita kohderyhmän näkökulmasta– miten he suhtautuisivat kuhunkin ideaan? Mitkä ovat idean vahvuudet ja heikkoudet? Piirtäkää tarvittaessa avuksi käyttäjäpolku.

  Viimeinen kohta

 • 5

  Tallentakaa lopuksi pikaideointinne tulokset valokuvaamalla tai muilla keinoin. Jatkossa tämä materiaali voi auttaa pitämään ideanne riittävän rajattuina ja toimintasuuntautuneina.

 • Osoitteesta post-it.com/collaborate löytyy tuotteita tämän menetelmän hyödyntämiseenKAIPAATKO VINKKEJÄ & IDEOITA?

Haluan vastaanottaa Post-it®-brändin uutisia ja muuta hyödyllistä tietoa.


null
SEURAA POST-IT® BRANDIA:
3M, Post-it® ja Canary Yellow™ -keltainen ovat 3M:n tavaramerkkejä.
Vaihda aluetta
Suomi - suomi