Ketterä/scrum-menetelmä

Ketterän/scrum-projektinhallintamenetelmän käyttö Post-it® Brandin tuotteilla

Lyhyitä pyräyksiä nopealiikkeisilleMuuttuvatko projektisi vaatimukset nopealla aikataululla? Ketterä/scrum-malli saattaa olla ihanteellinen ratkaisu jatkuvasti muuttuvan projektin hallintaan.

Ketterä/scrum-mallissa projekti jaetaan erilaisiin moduuleihin, joita testataan ja jotka toimitetaan osissa. Kokoa pieni ryhmä, jonka roolit edustavat projektia kokonaisuudessaan. Tämä ryhmä tapaa usein koko projektin ajan. Olet nyt lähtövalmis.
 

 • 1

  Aloita ketterä/scrum-mallin käyttö etsimällä seinäpinta, joka on kaikkien ryhmän jäsenten käytettävissä, ja kiinnittämällä siihen Post-it®-luentotaululehtiö. Laadi erikseen kaikki seuraavat otsakkeet: Tarina, Tehtävät, Prosessi, Tarkistettavat ja Valmiit. Aseta kaikki otsakkeet (edellä mainitussa järjestyksessä) riviin seinän yläosaan.


  Luo erikseen kaikkien sarakkeiden otsakkeet

 • 2

  Kirjoita seuraavaksi kattava luettelo projektiin lisättävistä toiminnoista tai ominaisuuksista. Näitä kutsutaan "tarinoiksi".

 • 3

  Kirjoita jokainen tarina omalle Post-it® Super Sticky viestilapulleen ja kiinnitä ne Tarina-otsikon alapuoliseen sarakkeeseen. Valitse kunkin tarinan väri tarinasta vastaavan ryhmän jäsenen mukaan.

 • 4

  Määritä kuhunkin tarinaan liittyvät tehtävät. Kirjaa jokainen tehtävä omalle Post-it® Super Sticky viestilapulleen ja kiinnitä ne samalle riville kuin niihin liittyvä tarina.

  Määritä kuhunkin tarinaan liittyvät tehtävät

 • 5

  Jos tehtävä on valmis aloitettavaksi, siitä vastaava ryhmän jäsen siirtää sen Prosessi-sarakkeeseen.

 • 6

  Prosessi-sarake sisältää kaikki parhaillaan käynnissä olevat tehtävät, sekä vastikään aloitetut että miltei valmiit.

 • 7

  Jos tehtävä on jo aloitettu, mutta vaatii testaamista, siitä vastaava ryhmän jäsen siirtää sen Tarkistettavat-sarakkeeseen.

  Siirrä testausta vaativat tehtävät Tarkistettavat-sarakkeeseen

 • 8

  Kun tehtävä on valmistunut, sen voi siirtää Valmiit-sarakkeeseen. Kun koko projekti on valmis, poista kaikki Post-it® Super Sticky viestilaput tästä sarakkeesta.KAIPAATKO VINKKEJÄ & IDEOITA?

Haluan vastaanottaa Post-it®-brändin uutisia ja muuta hyödyllistä tietoa.


null
SEURAA POST-IT® BRANDIA:
3M, Post-it® ja Canary Yellow™ -keltainen ovat 3M:n tavaramerkkejä.
Vaihda aluetta
Suomi - suomi