Post-it® Brandin tuotteita koskevat usein kysytyt kysymykset

Varoitus

Varoitus

Järjestelmästä on löytynyt virheellinen kokoonpano. Ota yhteys pääkäyttäjään.

 
Varoitus

Varoitus

Järjestelmästä on löytynyt virheellinen kokoonpano. Ota yhteys pääkäyttäjään.

 
Varoitus

Varoitus

Järjestelmästä on löytynyt virheellinen kokoonpano. Ota yhteys pääkäyttäjään.

 
Varoitus

Varoitus

Järjestelmästä on löytynyt virheellinen kokoonpano. Ota yhteys pääkäyttäjään.

 

Post-it® Brandin tuotteita koskevat usein kysytyt kysymykset

Tuotteiden yleiset usein kysytyt kysymykset

 • Kyllä. 3M on testannut Post-it® viestilappujen kierrätettävyyttä uusiopaperitehtaissa. Paperin liima-aine ei haittaa paperin kierrätystä, sillä merkittävä osa liimasta poistuu siistauskäsittelyssä. Siistauksessa paperista poistetaan väri..

 • Saatavilla on monia erivärisiä ja -kokoisia Post-it®-viestilappuja, jotka sisältävät vähintään 30 % kuluttajilta kerättyä kierrätyskuitua. Lisäksi 3M valmistaa sataprosenttisesta uusiopaperista valmistettuja viestilappuja kanariankeltaisina ja joissakin pastelliväreissä. Sataprosenttinen uusiopaperi sisältää 70 % teollisuuden kierrätyskuitua ja 30 % kuluttajilta kerättyä kierrätyskuitua. Myös Post-it®-pöytälehtiöitä on saatavilla 30-prosenttisesti kuluttajilta kerätystä kierrätyskuidusta valmistettuina.

 • Uuden paperin valmistamiseen soveltuvaa kierrätyskuitua on saatavilla rajoitetusti. Vaikka kaikki mahdollinen materiaali kierrätettäisiin, paperitehtaat eivät voi valmistaa paperia pelkästä kierrätysraaka-aineesta. Itse asiassa on arvioitu, että mikäli kaikki tulostus- ja kirjoituspaperi valmistettaisiin uusiomateriaalista, sen suurin mahdollinen kuluttajilta kerätyn kierrätysraaka-aineen pitoisuus olisi alle 10 %.

 • Kierrätys on tärkeä tapa vähentää jo ennestäänkin täysille kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää. Keräyspaperia käytetään uusiopaperin, pahvilaatikoiden ja pehmopaperien raaka-aineena. Kierrättäminen myös suojelee metsiä vähentämällä uuden kuituraaka-aineen tarvetta. Kierrätys tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin kierrätyskelpoisen materiaalin keruuta. Kierrätyksen kolme osa-aluetta ovat jätteen keruu, uusien tuotteiden valmistus kierrätetystä materiaalista ja näiden tuotteiden osto. Ostamalla uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita vahvistat näiden tuotteiden markkina-asemaa, edistät uusien teknologioiden kehitystä ja luot vakaammat markkinat kierrättämällä talteen otetuille materiaaleille. Kun ostat uusiopaperista valmistettuja tuotteita, teet oman osuutesi ympäristön hyväksi.

 • Kyllä. Ekologiset Post-it® viestilaput ovat yhtä laadukkaita kuin tavalliset Post-it® viestilaput.

 • Vuodesta 1975 lähtien 3M-yhtiön Pollution Prevention Pays -ohjelma, eli 3P-ohjelma, on ehkäissyt 1 200 000 saastetonnin syntymisen. Vuoden 1990 jälkeen 3M on leikannut ilmakehään pääseviä orgaanisia päästöjään 95 % ja kasvihuonekaasupäästöjään 62 %. Lisäksi 3M on 1970-luvulta lähtien pyrkinyt vähentämään jätettä ehkäisemällä sen syntyä sekä edistämällä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä toiminnassaan. Vuonna 2008 3M kierrätti tai käytti uudelleen 20 kertaa enemmän jätettä kuin lähetti käsittelyyn, kaatopaikalle tai polttolaitokseen.

 • Teollisuuden prosessijätteenä pidetään yleensä materiaalia, joka poistetaan jätevirrasta valmistusprosessin aikana. Tähän ei sisälly materiaalien uudelleenkäyttö, kuten uudelleentyöstö, jälkijauhatus tai prosessissa syntyneen hylkytavaran uudelleenkäyttö osana samaa prosessia, jossa se on syntynyt. Kierrätysraaka-aineella tarkoitetaan yleensä kodeissa ja työpaikoilla käytettyä paperia, joka kierrätetään, kun sitä ei enää tarvita. Esimerkiksi lukemisen jälkeen kierrätettyjä sanomalehtiä pidetään kierrätysraaka-aineena.

 • Kierrätystuotteen on oltava ainakin osittain valmistettu materiaalista, joka on otettu talteen tai erotettu jätevirrasta valmistusprosessin aikana (teollisuuden prosessijäte) ja/tai kuluttajakäytön jälkeen (kierrätysraaka-aine). Kierrätyskelpoisuus tarkoittaa, että tuote voidaan kerätä, erottaa tai muuten ottaa talteen jätevirrasta uudelleenkäyttöä tai toisen tuotteen tai pakkauksen valmistamista tai kokoamista varten vakiintuneen kierrätysohjelman kautta. Jos tuote sisältää kierrätysmateriaalia, se ei tarkoita, että tuote on välttämättä kierrätyskelpoinen, vaikka monet paperituotteet voikin kierrättää vakiintuneiden kierrätysohjelmien kautta. Post-it®-viestilaput ja Post-it® Super Sticky -viestilaput ovat kierrätyskelpoisia.

 • Tätä symbolia kutsutaan Möbiuksen nauhaksi. Se on kolmesta toisiaan seuraavasta nuolesta muodostuva kolmionmuotoinen kierrätyssymboli. Se tarkoittaa, että tuote tai pakkaus on valmistettu kierrätysmateriaaleista tai että tuote tai pakkaus on kierrätyskelpoinen. Se voi myös kertoa pakkauksessa käytetyn muovin tyypistä. Möbiuksen nauhan ympärille on usein lisätty tietoja siitä, kuinka paljon tuote tai pakkaus sisältää kierrätysmateriaalia tai mikä osa tuotteesta tai pakkauksesta on kierrätyskelpoinen.

 • Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten tuotteiden valmistus, käyttö ja hävittäminen ei kuluta maapallon resursseja tai vahingoita ympäristöä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisissa tuotteissa mm. käytetään uudistuvia resursseja vastuullisesti, vähennetään kuljettamista fossiilisten polttoaineiden säästämiseksi ja noudatetaan vastuullisuutta valmistuksessa saastumisen vähentämiseksi. Tuote voi myös olla kierrätyskelpoinen. Post-it® viestilappujen ja Post-it® pöytätuotteiden pääraaka-aine on paperi, joka on uusiutuva resurssi. Kaikki Post-it® viestilappujen valmistuksessa käytetty paperi kuuluu alkuperän seurannan piiriin. Tämä tarkoittaa, että ulkopuolinen osapuoli on tarkistanut paperitoimitusten lähteen. Yhdysvalloissa myytävät Post-it® viestilaput on valmistettu Yhdysvalloissa. Tuotteet voidaan lisäksi kierrättää kotitalouksien ja yritysten jätehuollon kautta.

 • Alkuperän seurannan piiriin kuuluva paperi tulee hyvin hoidetuista metsistä, joissa hakkuiden jälkeen kaikkien puiden tilalle istutetaan uusi. Laittomat hakkuut on kielletty, ja aarniometsät on suojeltu hakkuilta. Alkuperän seuranta on tarkasti valvottu järjestelmä. Se on vaiheittainen menetelmä, joka seuraa metsästä peräisin olevien tuotteiden jakelukanavaa alkuperämetsästä kaikkien tuotantovaiheiden kautta lopputuotteeseen saakka. Järjestelmä seuraa ja vahvistaa lopputuotteessa käytetyn sertifioidun puukuidun prosenttiosuuden.

 • Kaikkien Post-it® viestilappujen ja -pöytälehtiöiden alkuperä varmistetaan ulkopuolisen osapuolen tarkistusjärjestelmässä.

 • Kestävässä metsänhoidossa varmistetaan, että metsäalueet täyttävät nykyisten ja tulevien sukupolvien sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset ja kulttuurilliset tarpeet. Tämä tarkoittaa, että puut istutetaan ja kasvatetaan luonnollisin menetelmin ja että eläinten elinympäristöä ja vesivaroja suojellaan, jotta metsä pysyy elinvoimaisena ja hyvinvoivana tulevia sukupolvia varten.

 • FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka tukee maailman metsien ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa hoitoa. FSC myöntää SFI-sertifikaatin kaltaisia kestävän metsänhoidon mukaisia alkuperän seurannan sertifikaatteja. Lisätietoja on osoitteessa www.fsc.org

 • PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) on itsenäinen kattojärjestö, joka edistää kansallisten ja alueellisten metsäsertifiointijärjestelmien yhteistä tunnustamista. PEFC-järjestelmät perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin kriteereihin. PEFC-merkki tarkoittaa, että itsenäinen taho on todennut puun olevan peräisin kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti hoidetusta metsästä. Yhdysvalloissa PEFC:n kansallinen jäsen on SFI. Lisätietoja PEFC:stä on osoitteessa www.pefc.org

 • Lisätietoja Post-it® viestilapuista saat soittamalla toimistotarvikedivisioonan tietopalveluun, numero 1 800 395 1223. Palvelemme 8.00–16.30 Central Standard Time (CST).

Digitaalisia viestilappuja koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Post-it® Digital Notes -ohjelmisto on yhteensopiva Windows XP-, Windows Vista- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmien (32- ja 64-bittiset versiot) kanssa.

 • Voit ladata uusimmat päivitykset päivityssivultamme:

  http://www.3m.com/digitalnotes.


  Huomaa, että jos käytössäsi on Post-it® Software Notes -ohjelmiston versio 3.1 (tai vanhempi) tai Post-it® Digital Notesin versio 4.1 (tai aiempi), tämä päivitys ei ole ilmainen. Voit kokeilla uutta versiota ilmaiseksi 30 päivän ajan. 30 päivän kokeilujakson jälkeen tuotteen käyttö edellyttää ostamista.

 • Kyllä, voit asentaa kokeiluversion niin moneen tietokoneeseen kuin haluat. Kokeiluversiota voi käyttää 30 päivän ajan. 30 päivän kokeilujakson jälkeen Post-it® Digital Notes on ostettava jokaiseen tietokoneeseen, joissa sen käyttöä halutaan jatkaa. Voit ostaa Post-it® Digital Notes -sovelluksen osoitteesta http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Kyllä, napsauta viestilapputelineen painiketta ja valitse Tools (Työkalut). Valitse pikavalikosta Preferences... (Asetukset). Valitse sitten Miscellaneous (Muut) -välilehti ja etsi Notepad Display (Muistionäkymä) -osio. Saat viestilapputelineen piiloon valitsemalla vaihtoehdon Taskbar notification area only (Vain tehtäväpalkin ilmaisinalue).

 • Napsauta viestilapputelineen painiketta ja valitse Tools (Työkalut). Valitse pikavalikosta Preferences... (Asetukset). Valitse General (Yleiset) -välilehdestä valinta kohdasta Show 'About Post-it Digital Notes' picture during startup (Näytä 'Tietoja Post-it Digital Notes ohjelmasta' -kuva käynnistyksen yhteydessä).

 • Poista Post-it® Digital Notes pikakuvake käyttöjärjestelmän Käynnistys-kansiosta. Napsauta työkalupalkin Käynnistä-painiketta. Valitse ensin Ohjelmat, sitten Käynnistys. Napsauta Post-it® Digital Notes kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse pikavalikosta Poista. Valitse pikakuvakkeen poiston vahvistusikkunassa Kyllä. Muista, että Post-it® Digital Notes ei ilmoita hälytyksistä eikä lähetä tilausviestilappuja, mikäli sovellus ei ole käynnissä.

 • Viestilaput ja viestitaulut tallennetaan PDNDB-tiedostoon. PDNDB kannattaa sisällyttää säännöllisesti suoritettavaan varmuuskopiointiin, jos viestilappuihin tallennetaan tärkeitä tietoja.

  Windows XP:
  Tiedosto on kansiossa C:\Documents and Settings\ \Application Data\3M\PDNotes.

  Windows Vista:
  Tiedosto on kansiossa C:\Users\ \AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • Kyllä. Napsauta viestilapputelineen painiketta ja valitse Tools (Työkalut). Tai napsauta tehtäväpalkin keltaista viestilappukuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tools (Työkalut). Valitse pikavalikosta Preferences... (Asetukset). Napsauta sitten Default Note Settings (Viestilappujen oletusasetukset) -välilehteä. Post-it® Digital Note Settings (Sähköisten Post-it® viestilappujen asetukset) -ruudussa voit muuttaa uusien viestilappujen fonttia, fonttikokoa ja viestilappujen väriä. Viestilappujen oletusasetuksia voi muuttaa myös viestilappumallien avulla. Valitse luomaasi malliin haluamasi fontti ja asetukset ja määritä sitten tämä malli uusien viestilappujen oletusmalliksi. Lisätietoja viestilappumallien luomisesta on ohjelman ohjeessa kohdassa Templates (Mallit).

 • Voit siivota työpöytäsi viestilapuista kolmella eri tavalla: Voit joko 1) pienentää viestilaput, 2) piilottaa ne tai 3) siirtää ne viestitauluun.


  Jos haluat pienentää viestilapun, kaksoisnapsauta viestilapun vasemmassa yläkulmassa olevaa viestilappupainiketta. Vaihtoehtoisesti voit valita Minimize (Pienennä) -vaihtoehdon viestilapun työkaluriviltä. Saat viestilapun työkalurivin näkyviin napsauttamalla viestilapun vasemman yläkulman viestilappupainiketta. Valitse sitten Note (Viestilappu) -välilehti ja napsauta Minimize Note (Pienennä viestilappu) -painiketta. Viestilapun voi palauttaa täyteen kokoon kaksoisnapsauttamalla pienennettyä viestilappua.


  Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa pienennettyä viestilappua ja valita pikavalikosta Restore (Palauta). Jos haluat piilottaa kaikki viestilaput yhdellä komennolla, valitse Desktop Dispenser (Viestilapputeline) -valikosta Tools (Työkalut) ja vaihtoehto Hide All Desktop Notes (Piilota kaikki työpöydän viestilaput). Viestilaput voi palauttaa joko napsauttamalla viestilapputelinekuvaketta (kuten uuden viestilapun kohdalla) tai valitsemalla Desktop Dispenser (Viestilapputeline) -valikosta Tools (Työkalut) ja vaihtoehto Restore Desktop Notes (Palauta työpöydän viestilaput). Vaihtoehtoisesti voit säilyttää kaikkia viestilappuja viestitaulussa ja tuoda ne näkyviin milloin haluat.

 • Varmista, että asetusten Miscellaneous (Muuta) -välilehdessä on valittuna vaihtoehto Play sounds (Toista äänet). Pääset asetuksiin napsauttamalla Desktop Dispenser (Viestilapputeline) -valikon Tools (Työkalut) -painiketta. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tietokonettasi ei ole määritetty toistamaan ääniä. Äänikortti on ehkä asennettava uudestaan tai äänet on otettava käyttöön järjestelmässä. Varmista, että toiminnoille on Windowsin äänten ohjauspaneelissa määritetty .wav-muotoinen äänitiedosto. Voit avata ohjauspaneelin käyttöliittymän kautta tai napsauttamalla Preferences (Asetukset) -valintaikkunan Miscellaneous (Muuta) -välilehden Select sounds (Valitse äänet) -painiketta.

 • Kaksoisnapsauta pari kertaa viestilapun yläreunan aluetta, josta viestilappua voi siirtää. (Ensimmäisellä napsautuksella koko mukautuu tekstin mukaan ja toisella napsautuksella viestilapusta tulee noin yhden rivin korkuinen.)

 • Windows XP:
  Aloita sulkemalla sovellus. Avaa sitten Windowsin ohjauspaneelista Lisää tai poista sovellus. Valitse Post-it® Digital Notes ja napsauta Lisää/poista-painiketta

  Windows Vista ja Windows 7:
  Aloita sulkemalla sovellus. Avaa sitten Windowsin ohjauspaneelista Ohjelmat ja toiminnot. Valitse Post-it® Digital Notes ja napsauta Poista asennus -painiketta.

 • Perehdyttyämme tietokonemarkkinoihin ja asiakkaiden Post-it® ohjelmistoja koskeviin toiveisiin päätimme julkaista tuotteesta toistaiseksi vain Windows®-version. Muutkin käyttöjärjestelmät ovat kuitenkin tärkeitä, joten selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia kehittää tuotteita kaikille
  Post-it®-viestilapujen faneille.

 • Voit lisätä kuvan viestilappuun monella eri tavalla: Vedä ja pudota kuva viestilappuun toisesta sovelluksesta. Valitse viestilappu ja liitä aiemmin kopioimasi kuva leikepöydältä. Valitse Note Properties (Viestilapun ominaisuudet) ja napsauta sen jälkeen viestilapun työkalurivin Add/Replace Picture (Lisää/korvaa kuva) -painiketta. Huomaa: Viestilappuun voi lisätä vain yhden kuvan, ja se näkyy aina viestilapun yläreunassa. Lisätietoja kuvien käytöstä viestilapuissa on ohjelman ohjeen kohdassa Pictures in Notes (Kuvat viestilapuissa).

 • Avaa ensin viestilapun työkalurivi näkyviin napsauttamalla viestilapun vasemman yläkulman viestilappupainiketta. Valitse sitten Note (Viestilappu) -välilehti. Napsauta lopuksi Resize Picture (Muuta kuvan kokoa) -painiketta. Näin pääset kuvakoon muokkaustilaan. Muokkaa kuvan kokoa vetämällä kuvan reunojen ympärillä olevista kahvoista. Voit poistua koon muokkauksesta napsauttamalla viestilapun työkalurivin Resize Picture (Muuta kuvan kokoa) -painiketta. Pääset kuvakoon muokkaustilaan myös napsauttamalla ensin kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse pikavalikosta Resize (Muuta kokoa). Voit poistua koon muokkauksesta napsauttamalla kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Resize (Muuta kokoa) uudelleen.

 • Avaa ensin viestilapun työkalurivi näkyviin napsauttamalla viestilapun vasemman yläkulman viestilappupainiketta. Valitse sitten Note (Viestilappu) välilehti. Napsauta lopuksi Crop Picture (Rajaa kuvaa) -painiketta. Näin pääset kuvan rajaustilaan. Muokkaa kuvan kokoa vetämällä kuvan reunojen ympärillä olevista kahvoista. Voit poistua rajaustilasta napsauttamalla viestilapun työkalurivin Crop Picture (Rajaa kuvaa) -painiketta. Pääset kuvan rajaustilaan myös napsauttamalla ensin kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

  Valitse pikavalikosta Crop (Rajaa). Voit poistua rajaustilasta napsauttamalla kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Crop (Rajaa) uudelleen.

 • Avaa ensin viestilapun työkalurivi näkyviin napsauttamalla viestilapun vasemman yläkulman viestilappupainiketta. Valitse sitten Note (Viestilappu) -välilehti ja napsauta Rotate Picture (Kierrä kuvaa) -painiketta. Valitse pikavalikosta kuvan kiertosuunta. Vaihtoehtoisesti napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse pikavalikosta Rotate (Kierrä) ja sitten kuvan kiertosuunta.

Viestitauluja koskevia kysymyksiä

 • Kyllä. Napsauta välilehteä tai viestitaulua hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Hide Tab (Piilota välilehti). Palauta välilehti napsauttamalla välilehteä tai viestitaulua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Show Tab (Näytä välilehti).

Kysymyksiä viestilappujen tilauksista

 • Avaa Preferences (Asetukset) -valintaikkunan Subscriptions (Tilaukset) -välilehti. Valitse sinua kiinnostava sivusto ja napsauta Subscription Info (Tilaustiedot) -painiketta. Kun napsautat Check for notes now (Hae viestilappuja nyt) -painiketta, ohjelma hakee uusia viestilappuja. Jos palvelin ei ole käytettävissä, näet virheilmoituksen.

 • Napsauta viestilapputelineen painiketta ja valitse Tools (Työkalut). Valitse pikavalikosta Preferences... (Asetukset) ja avaa Subscriptions (Tilaukset) -välilehti. Korosta tilattu sivusto, jonka haluat poistaa ja napsauta Remove Subscription (Poista tilaus) -painiketta.

 • Jos käytät Internetiä välityspalvelimen kautta, palvelimen osoite ja portti on lisättävä Preferences (Asetukset) -valintaikkunan Subscriptions (Tilaukset) -välilehteen. Jos oletusselaimesi on Internet Explorer, valitse Always use proxy settings from Internet Explorer (Käytä aina Internet Explorerin välityspalvelinasetuksia). Useimmiten näin saadut asetukset ovat oikeat. Varmista asetusten toimivuus napsauttamalla Test Settings (Testaa asetuksia) -painiketta. Pyydä oikeat asetukset verkon järjestelmänvalvojalta.

Kysymyksiä kirjanmerkkilapuista


KAIPAATKO VINKKEJÄ & IDEOITA?

Haluan vastaanottaa Post-it®-brändin uutisia ja muuta hyödyllistä tietoa.


null
SEURAA POST-IT® BRANDIA:
3M, Post-it® ja Canary Yellow™ -keltainen ovat 3M:n tavaramerkkejä.
Vaihda aluetta
Suomi - suomi