3M™ Novec™: kestävä kemia parantaa elämänlaatua

Insinöörit, kemistit, tehtaanjohtajat, työturvallisuusvastaavat: kaikki asiakkaamme painivat saman ongelman kanssa yrittäessään edistää yrityksen tehokasta toimintaa ja huolehtia samalla ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuudesta. Turvallisen ja kestävän kemian keinoin 3M pystyy tarjoamaan tuotteita, joilla on todellinen vaikutus ihmisten elämään niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Oman määritelmämme mukaan kestävä kemia tarkoittaa tehokkaiden ratkaisujen optimointia samalla, kun ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle koituvat riskit pidetään minimissä. Erityisesti tämä tulee ilmi vertailussa vanhoihin kemikaaleihin, kuten fluorihiilivetyihin, (HFC-yhdisteet), osittain halogenoituihin kloorifluorihiilivetyihin (HCFC-yhdisteet), n-propyylibromidiin (nPB) ja trikloorietyleeniin (TCE).

Etsimme tieteen avulla ratkaisuja, joiden vaikutukset ovat positiivisia kaikista näkökulmista – poikkeuksellista suorituskykyä, ihmisten turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 3M Novec -tuotteissa tätä lähestymistapaa sovelletaan monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten palonsammutukseen, liuotinpuhdistukseen, lämmönsiirtoon, uppojäähdytykseen, kantajaliuottimiin, elektroniikan pinnoitukseen ja moneen muuhun.

Lähikuva puunoksasta riippuvista vihreistä lehdistä, taustalla näkyy epäterävästi lisää lehtiä.
Tiedettä, jolla on arvot.

Meillä on yhteinen tavoite: vihreän maailman luominen tieteen keinoin

Näytä ajankohtaisaiheet

Jokaisessa meissä asuu halu tehdä parhaansa – halu edistää omalta osaltamme asioita, joista välitämme. Ihmiset. Oma työmme. Kotiplaneettamme. Etsimme jatkuvasti keinoja tehdä samat asiat paremmin, turvallisemmin ja vastuullisemmin. Tieteellinen työ, jolla on tarkoitus ja jota tehdään näiden arvojen ohjaamana, saa aikaan enemmän kuin ratkaisun, jolla homma saadaan hoidettua. Se auttaa meitä täyttämään tarkoituksemme. Suojaa kaikelle tärkeälle. Kaikelle.

 • Yritysyhteistyötä kuvaava valkoinen ääriviivakuva kädenpuristuksesta violetilla taustalla.
  Liiketoiminnan kannalta fiksu päätös

  Jokaisessa 3M Novec -tuotteessa näkyvät ajatuksella tehdyn tieteellisen työn edut: tarkat ominaisuudet, yhtenäinen laatu ja optimoitu suorituskyky, jotka on kehitetty käyttökohteesi tarpeisiin. Tutkijamme osaavat erittäin hyvin hahmottaa asiakkaidemme tarpeet ja löytää innovatiivisia tapoja auttaa heitä kehittämään liiketoimintaansa ja toteuttamaan visionsa. 3M Novec -tiimin alan johtavat asiantuntijat suunnittelevat sinulle ratkaisun, joka auttaa
   

  • parantamaan suorituskykyä
  • lisäämään tehokkuutta
  • lisäämään toiminnan luotettavuutta
  • suojaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja tärkeitä resursseja
 • Työntekijöitä kuvaava valkoinen ääriviivakuva kolmesta ihmishahmosta violetilla taustalla.
  Reilut turvamarginaalit

  Ihmisten terveyden ja turvallisuuden kustannuksella ei tarvitse tehdä kompromisseja. Novec-tuotteiden kehitystyössä tutkijamme huomioivat sitoutumisemme tuotteiden käyttäjien turvallisuuteen. Tämä vuorostaan antaa yrityksille mahdollisuuden osoittaa sitoutumisensa turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoamiseen. Tämän vuoksi tärkeimmät turvallisuusominaisuudet ovat Novec-tuotteille yhteisiä; niitä ovat esimerkiksi
   

  • Reilut turvamarginaalit
  • Syttymättömyys

  Siirry lukemaan turvallisuudesta

 • Kotiplaneettaamme kuvaava valkoinen maapallon kuva violetilla taustalla.
  Kestävää kemiaa planeettamme parhaaksi

  3M uskoo, että olemme vastuussa kotiplaneettamme hyvästä hoidosta. Olemmekin kehittäneet Novec-nesteet korvaamaan ympäristön kannalta kestämättömiä kemikaaleja. Novec-nesteillä on hyvä ympäristöprofiili, mikä auttaa asiakkaitamme täyttämään ympäristömääräysten vaatimukset. Nämä ovat 3M Novec -nesteiden yhteisiä ominaisuuksia:
   

  • Olematon otsonia tuhoava ominaisvaikutus (ODP)
  • Alhainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)
  • Ei ole lainsäädännöllisen asteittaisen vähentämisen kohteena
  • Ei sisällä HCFC- tai HFC-yhdisteitä tai nPB:tä

   

  Siirry lukemaan ympäristöystävällisyydestä

Älykäs tapa suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä: Novec 1230 -neste

 • Palotarkastaja ja opiskelija tarkastamassa 3M Novec 1230 -nesteellä täytetyn Ansul-palonsammutusjärjestelmän merkintöjä.

  3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusneste sammuttaa tulen käyttäen omistusoikeudellista teknologiaa, joka poistaa kohteesta lämmön – turvallisesti, siististi ja vaurioittamatta arvokasta omaisuutta tai ympäristöä. Herkkä elektroniikka tai muu arvo-omaisuus ei siis vahingoitu sammutusvedestä, eikä ympäristölle koidu pitkäkestoisia vaurioita. Muihin puhtaisiin palonsammutusaineisiin verrattuna Novec 1230 -nesteellä on paras turvamarginaali, joten sitä voi turvallisesti käyttää tiloissa, joissa on ihmisiä.

  Novec 1230 -neste on suunniteltu
   

  • Ruiskuamaan nopeasti
  • Tunkeutumaan monimutkaisiinkin tiloihin nopeasti
  • Sammuttamaan palon nopeasti
  • Lyhentämään toiminnan katkoksia ja edesauttamaan liiketoiminnan jatkumista

Ajatuksella kehitettyjä tuotteita, joilla työ tulee tehtyä kunnolla

 • Sivukuva pisarasta, joka roiskahtaa kirkkaan veden tyyneen pintaan.
  Monipuolisia teknisiä nesteitä moniin käyttökohteisiin

  3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisistä nesteistä löytyy monia eri kiehumispisteitä sekä alhaisen viskositeetin ja suuren dielektrisen lujuuden tuotteita, joten ne soveltuvat niin puhdistukseen, lämmönsiirtoon kuin muihinkin käyttökohteisiin.

 • Violettiin käsineeseen puettu käsi, joka suihkuttaa Novec-elektroniikanpuhdistusainetta vihreästä aerosolipurkista
  Aerosolipuhdistusaineita, joista riittää useampaan käyttökertaan

  3M™ Novec™ -aerosolipuhdistusaineet sisältävät 95 % aktiivista liuotinta ja tarjoavat erinomaista puhdistustehoa. Ne ovat syövyttämättömiä ja sähköä johtamattomia ja tunkeutuvat syvälle ahtaisiin paikkoihin. Ne ovat myös nopeasti kuivuvia eivätkä jätä jäämiä.

 • Violetteihin käsineisiin puetut kädet, jotka pitelevät Novec-pinnoitteella käsiteltyä piirilevyä ja koskettavat sitä esitelläkseen nopeaa kuivumista.
  Elektroniikan pinnoitteita, jotka auttavat laskemaan tuotanto- ja työvoimakustannuksia

  3M™ Novec™ elektroniikan pinnoitteet ovat helposti levitettäviä, eivät useimmiten vaadi kohteen suojausta ja kuivuvat käsiteltäviksi muutamassa sekunnissa.

 • Mississippi-joen ylittävä valaistu kivinen kaarisilta Minnesotassa, taustalla Minneapolisin kaupungin öinen siluetti
  SF₆-kaasun korvaavia eristekaasuja, jotka ovat avainasemassa sähköenergiateollisuuden uudessa teknologiassa

  3M™ Novec™ -eristekaasuja käytetään laadukkaissa kaasueristetyissä voimalinjoissa ja sähkölaitteissa, joissa ne auttavat sähköenergia-alan johtavia toimijoita saavuttamaan kestävän kehityksen mukaiset tavoitteensa.

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Turvallinen

Turvallisemmiksi suunniteltuja teknisiä nesteitä

 • Teknikko valmistautuu upottamaan korissa olevan moottorin osan höyryllä toimivaan rasvanpoistolaitteeseen, jossa se tehopuhdistetaan 3M Novec teknisellä nesteellä.

  Teollisuuskäytössä, kuten lämmönsiirrossa, voiteluaineiden ja pinnoitteiden kuljetuksessa ja tarkkuuspuhdistuksessa, työntekijät altistuvat yleensä liuotinhöyryille työvuoronsa aikana. Tämän vuoksi hyväksyttävät altistumisrajat on ensisijaisen tärkeää huomioida prosessiliuottimien valinnassa. Laajan toksisuustestauksen perusteella 3M Novec -tuoteperheen teknisten nesteiden turvamarginaalit kahdeksantuntisen työpäivän puitteissa ovat laajemmat kuin muiden liuottimien, kuten n-propyylibromidin (nPB), trikloorietyleenin (TCE) ja perkloorietyleenin (PERC), joten ne sopivat hyvin korvaaviksi tuotteiksi.

  Novec-tuoteperheen teknisiä nesteitä
   

  • ei ole luokiteltu CMR-toksisiksi, toisin kuin TCE, joka on kategorian 2 karsinogeeni
  • eivät koske lainsäädännölliset rajoitukset tai asteittainen alasajo, kuten nPB:tä
  • ei koske altistumiskatto, toisin kuin TCE:tä ja PERC:tä

 • Rakennusinsinöörejä työmaalla suojakypärät päässään
  Novec 1230: puhtaiden sammutusaineiden turvallinen valinta

  3M Novec 1230 -palonsammutusnestettä voi turvallisesti käyttää tiloissa, joissa on ihmisiä, eli ensisijaisesti suojeltavissa paikoissa. Verrattuna muihin puhtaisiin sammutusaineisiin ja hiilidioksidiin sillä on suurin turvamarginaali. Nämä ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä, jos etsit turvallisempaa vaihtoehtoa HFC-pohjaiselle FM-200™- tai FE-25®-palonsammutusaineelle, joiden käyttö on asteittain päättymässä.

 • Nuori sähköasentaja ruuvaa laitetta kiinni sulakekoteloon
  Syttymättömät aerosolipuhdistusaineet lisäävät työpaikkojen turvallisuutta

  3M Novec -aerosolipuhdistusaineet tarjoavat hyvät turvamarginaalit huolto- ja korjaustyöntekijöille monilla eri teollisuudenaloilla. Syttymättömien aineiden käyttö, säilytys ja kuljetus on helppoa ja turvallista, mikä tehostaa työskentelyä, koska herkästi syttyvien puhdistusaineiden vaatimat varotoimet voi jättää pois. Ne eivät myöskään sisällä n-propyylibromidia (nPB) tai muita vaarallisia kemikaaleja, kuten trikloorietyleeniä (TCE) tai metyleenikloridia.

Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Ympäristöystävällinen

 • Käsineeseen puettu käsi pitelee lasiastiaa, jonka sisällä on kasvi ja nestettä.
  Palvelinkeskusten uppojäähdytys Novec-nesteillä voi vähentää energiankulutusta 97 %

  Palvelinkeskukset ovat kriittisen tärkeitä koko elämäntavallemme liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä viestintään ja viihteeseen. Mutta suuret palvelinkeskukset kuluttavat valtavia määriä sähköä, josta suuren osan jäähdytykseen. Novec-elektroniikkanesteillä toteutettu uppojäähdytys mahdollistaa yksinkertaisemman lämmönhallintajärjestelmän ja saattaa laskea palvelinkeskuksen jäähdytykseen liittyviä energiakustannuksia jopa 97 %.

 • Ilmasta otettu panoraamakuva Australian Sydneyn rantaviivasta sinistä taivasta vasten.
  Kestävälle tielle ohjaavaa palonsammutusta

  Muihin puhtaisiin palonsammutusaineisiin verrattuna 3M Novec 1230 ‑neste erottuu edukseen vastaamalla ympäristöystävällisten puhtaiden sammutusaineiden maailmanlaajuiseen kysyntään. Sen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP) on alle 1, se ei vahingoita otsonikerrosta, ja se hajoaa ilmakehässä vain viidessä päivässä, eli huomattavasti halonien 65 vuotta nopeammin. Ja toisin kuin HFC-pohjaisia aineita, sitä ei uhkaa maailmanlaajuinen asteittainen alasajo.

 • Voimalinjapylväitä ja horisontissa näkyvä voimalaitos.
  Novec on mukana kehittämässä kestävämpiä eristekaasuratkaisuja sähköenergiateollisuuteen

  Monien vuosien ajan sähköenergia-alalla on etsitty vaihtoehtoa kaasueristykseen käytettävälle SF6-kaasulle. Vaikka SF6 ehkäisee valokaarien syntymistä erittäin tehokkaasti, se on myös voimakas kasvihuonekaasu. Novec-eristekaasujen kehitystyön yhteydessä alan johtavat toimijat ja laitevalmistajat ovat tehneet yhteistyötä 3M:n kanssa uusien ilman SF6-kaasua toimivien kaasueristeisten kytkinlaitteiden, kaasueristeisten voimalinjojen ja katkaisijoiden kehittämiseksi. Tavoitteena ovat laitteet, joiden koko, suorituskyky ja ominaisuudet ovat vertailukelpoisia perinteisten SF6-laitteiden kanssa. Novec-eristekaasuja käyttämällä kasvihuonekaasuvaikutusta voidaan pienentää jopa 99,99 % SF6-kaasuun verrattuna.