• share

  Yhdysvaltain oikeusministeriö tukee ympäristönsuojeluviraston HFC-sääntelyä

  maaliskuuta 07, 2017
  share

  • Aina hallinnon vaihtuessa tapahtuu linja- ja säädösmuutoksia. Fluorihiilivetyjä (HFC-yhdisteet) koskevien linjausten ja sääntelyn kohtalo Trumpin presidenttikaudella oli erittäin epävarma. Tähän saakka.

   Yhdysvaltain oikeusministeriö puolusti julkisesti Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) SNAP-määräystä (Significant New Alternatives Policy), joka pyrkii rajoittamaan korkean ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP) HFC-yhdisteiden käyttöä. Tämä tapahtui Washington D.C.:n vetoomustuomioistuimessa järjestetyssä kuulemisessa, jonka osapuolia olivat meksikolainen Mexichem-kemikaalivalmistaja ja ranskalainen Arkema-kemikaaliyhtiö. Mexichem ja Arkena väittivät kanteessaan, että Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastolla on ainoastaan valtuudet muuttaa luokituksia otsonikerrosta vaurioittavien kemikaalien, kuten halonien, osalta, mutta ei niitä korvaavien aineiden, kuten HFC-yhdisteiden osalta. E&E Newsin GreenWire-julkaisun mukaan oikeusministeriö totesi, että ympäristönsuojeluvirastolla on lain turvaama oikeus tehdä muutoksia, mikäli aiemmin käyttöön otetut kemikaalit ovat vaaraksi ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Ja koska HFC-yhdisteiden GWP-arvot ovat niin korkeita, että niiden kasvihuonevaikutus on hiilidioksidiin verrattuna moninkertainen, oikeusministeriön mukaan ympäristönsuojeluvirastolla oli pätevä syy poistaa nämä aineet sallittujen lisäaineiden luettelosta.

   Ottamalla tällä tavoin kantaa asiaan nykyhallinto vaikuttaa olevan kiinnostunut Yhdysvaltain liiketoimintaintressien edistämisestä. Monet Yhdysvalloissa toimivat suuryhtiöt, mukaan lukien HFC-yhdisteiden tuottajat, kannattavat voimakkaasti sellaista HFC-linjausta ja -sääntelyä, joka mahdollistaa markkinoiden siirtymisen tuottoisampiin ja ympäristön kannalta kestävämpiin vaihtoehtoihin.

   Palonsammutukseen käytetyt HFC-yhdisteet
   Palonsammutukseen käytettävien HFC-yhdisteiden osalta ympäristönsuojeluvirasto pyysi vuonna 2016 kommentteja niiden käytön lopettamisen mahdollistavien korvaavien aineiden tai vaihtoehtoisten teknologioiden tai prosessien saatavuudesta.
   Ympäristönsuojeluvirasto punnitsee edelleen laajamittaisempiin toimenpiteisiin ryhtymisen tarvetta, ja virasto on saanut ennakkotietoja palonsammutuksessa käytettävien HFC-yhdisteiden korvaavista tuotteista. Koskapa Yhdysvaltain oikeusministeriö tukee ympäristönsuojeluviraston oikeutta säännellä HFC-yhdisteitä, kuten FM-200™ ja ECARO 25™, SNAP-määräyksen puitteissa, nykyhallinto vaikuttaa pysyvän Obaman presidenttikaudella laaditulla linjalla. Vaikka oikeudenkäynti on vielä kesken, hyvä uutinen on se, että saatavilla on jo alhaisen GWP-arvon vaihtoehtoja, joita ei uhkaa käytön asteittainen vähentäminen, esimerkiksi 3M™ Novec™ 1230 -palonsammutusneste (PDF, 1,39 Mt).

   Ympäristönsuojeluviraston internet-sivustolta saat ajan tasalla olevaa tietoa nykyisistä SNAP-säädöksistä ja palonsammutukseen käytettävien HFC-yhdisteiden tilanteesta.

   Liuotinpuhdistukseen ja höyryllä tehtävään rasvanpoistoon käytettävät HFC-yhdisteet
   Tavanomaiset HFC-pohjaiset liuotinpuhdistusaineet, kuten Chemoursin Vertrel™-erikoisnesteet, ovat todennäköisesti menossa samaa tietä kuin kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet) ja osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet). Onneksi liuotinpuhdistusta ja höyryllä tehtävää rasvanpoistoa käyttäville teollisuudenaloille on hyvin saatavilla tehokkaita alhaisen GWP-arvon vaihtoehtoja, joita ei uhkaa käytön asteittainen vähentäminen tai kieltäminen, kuten esimerkiksi
   3M™ Novec™ -tuoteperheen tekniset nesteet.

   © 3M 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.
   3M ja Novec ovat 3M Companyn tavaramerkkejä.
   FM-200 ja Vertrel ovat The Chemours Companyn tavaramerkkejä.
   ECARO on Fike Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
   Kaikki muut tavaramerkit ovat omien omistajiensa omaisuutta.


Tilaa 3M Novec -ajankohtaisaiheet

Saat suoraan sähköpostiisi asiantuntijayleisölle tarkoitettuja alan katsauksia, jotka ovat kirjoittaneet palonsammutuksen, liuotinpuhdistuksen ja valmisteiden kehityksen asiantuntijat.