• share

  ECHA Sets 2020 Sunset Date for n-Propyl Bromide under REACH Annex XIV

  heinäkuuta 27, 2017
  share

   EU määrää n-propyylipromidin lopetuspäivän vuoteen 2020
  EU määrää n-propyylipromidin lopetuspäivän vuoteen 2020

  • Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on ilmoittanut, että n-propyylibromidin käyttö EU-alueella päättyy vuoteen 2020 mennessä.

   Se on nyt virallista. Yleisesti puhdistuksessa ja höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa käytetty n-propyylibromidi (nPB) on Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) määrittämien luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B), eli sillä on haitallisia vaikutuksia sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen. nPB, joka tunnetaan myös nimillä 1-bromipropaani ja 1-BP, kuuluu siis asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 57 alakohdan c mukaisesti kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (REACH) liitteen XIV (PDF, 344 kt) sovellusalaan, ja näin ollen sen käyttö ja myynti tullaan lopettamaan.

   ECHA on määrittänyt nPB:n lopetuspäiväksi 4.7.2020.  • N-propyylipromidin käytön ja myynnin lopettamisen aikataulu

   Aine:

   • 1-bromipropaani (n-propyylipromidi)
   • EY-nro: 203-445-0
   • CAS-nro: 106-94-5

   Siirtymäjärjestelyt:
   Viimeinen hakemispäivä: 4.1.2019
   EU:ssa toimivien käyttäjien on haettava erityislupaa nPB:n käytön jatkamiselle. Luvan hakemisen takaraja eli viimeinen hakemispäivä on 4.1.2019.
   Artikla 58(1)(c)(ii)

   Lopetuspäivä: 4.7.2020
   Lopetuspäivän, eli 4.7.2020 jälkeen n-propyylipromidia ei saa enää käyttää ilman erityislupaa.
   Artikla 58(1)(c)(i)

   Artiklan 57 tarkoittama sisäinen ominaisuus:
   Lisääntymiselle vaarallinen (kategoria 1B)

   Nimikenumero:
   '32  • nPB:n säätely lisääntyy maailmanlaajuisesti

   Eurooppa on edelläkävijänä luomassa turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön mallia, eikä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ole paljon jäljessä. Viime vuonna Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto antoi julkisesti kommentoitavaksi ja vertaisarvioitavaksi luonnoksen sprayliimoissa, kemiallisessa pesussa (tahranpoisto mukaan lukien) ja höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa käytettävän n-propyylipromidin (nPB) riskinarvioinnista.

   Koska nPB:n käyttöön höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa kohdistuu maailmanlaajuisesti yhä enemmän lainsäädännöllisiä rajoitteita, on aika vaihtaa turvallisempiin ja ympäristöystävällisempiin liuottimiin, kuten 3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisiin nesteisiin. Uudelta 3M™ Novec™ -brändin sivustolta löydät lisää perusteluja sille, miksi 3M Novec -tuoteperheen tekniset nesteet ovat hyvä valinta korvaamaan nPB liuotinpuhdistuksessa ja höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa.
   © 3M 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.
   3M ja Novec ovat 3M Companyn tavaramerkkejä.
   Kaikki muut tavaramerkit ovat omien omistajiensa omaisuutta.Tilaa 3M Novec -ajankohtaisaiheet

Saat suoraan sähköpostiisi asiantuntijayleisölle tarkoitettuja alan katsauksia, jotka ovat kirjoittaneet palonsammutuksen, liuotinpuhdistuksen ja valmisteiden kehityksen asiantuntijat.