Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Vaihtoehtoja TCE:lle – tehokasta puhdistusta entistä ympäristöystävällisemmin ainein.

Saab valitsee 3M™ Novec™ -tuoteperheen tekniset nesteet ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi TCE:lle

  • Mustang Vacuum Systemsin toimitilojen julkisivu

    Jo vuosikymmenten ajan Ruotsin puolustusvoimien alihankkijana tunnettu Saab on hyödyntänyt tarkkuuspuhdistusmenetelmiä varmistaakseen, että yhtiön valmistamat komponentit ja järjestelmät täyttävät tiukimmatkin laatustandardit. Useiden vuosien ajan vaatimustenmukaisuus varmistettiin käyttämällä trikloorietyleeniä (TCE), mutta TCE:n kieltämisen jälkeen Saabin oli löydettävä ympäristöystävällisempi, mutta yhtä tehokas vaihtoehto.

    Saab Dynamicsin projektipäällikkö Lars-Gunnar Huss sai tehtäväkseen huolehtia korvaavan tuotteen hankkimisesta, ja vaihtoehtoihin perehtyessään hän löysi arkistosta 30 vuotta sitten laaditun raportin, joka osoittautuisi vielä odottamattoman arvokkaaksi. Vanhassa raportissa verrattiin erilaisia liuotinpohjaisia tekniikoita dielektrisissä käyttötarkoituksissa, ja vertailtavien tuotteiden joukossa oli 3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisiä nesteitä ja Fluorinert-tuotteita, joita 3M aiemmin toimitti Saabille.

    Löydettyään näin mahdollisen vaihtoehdon TCE:lle, Huss sai apua arviointiprosessiin 3M:n tuotteita Ruotsissa jakelevalta Kemi-Intressen AB:lta, 3M:ltä sekä Kerry-ultraäänipuhdistuslaitteita valmistavalta brittiläiseltä Guyson-yhtiöltä. Inventec toimitti Ruotsin-jakelijansa Desab AB:n kautta Novec-tuoteperheen teknisten nesteiden tukiliuottimena käytetyn TOPKLEAN™ EL-20A -liuottimen.

Huippuluokan puhtaus ja yhdenmukaisuus osoitettu vaativissa testeissä

Saab toteutti koesarjan, jossa Novec-nestettä ja tukiliuotinta käyttävää puhdistusmenetelmää verrattiin TCE:hen. Vaikeasti poistettavana kontaminanttina kokeissa toimi DINITROL®. Testikohteet lähetettiin analysoitaviksi 3M:n laboratorioon Isossa-Britanniassa, ja kun Guyson oli hienosäätänyt tarkkuuspuhdistusmenetelmää, Novec-menetelmä alkoi antaa TCE:tä yhdenmukaisempia ja parempia puhdistustuloksia.

Guyson lahjoitti tukiliuotinta käyttävän Microsolve-puhdistuslaitteen testausta varten, ja Saab jatkoi magnetronikokoonpanolle tarkoitetun puhdistusmenetelmän arviointia. Osana arviointia magnetronin komponentit tarkastettiin ja testattiin perusteellisesti valmistuksen aikana niiden riittävän puhtauden ja toiminnan stabiiliuden varmistamiseksi. Arvioinnin lopuksi testattiin valmiiksi koottuja magnetroneja. Uusi tarkkuuspuhdistusmenetelmä läpäisi kaikki testit.

Siirtymäaika on ohi...

Kahden ja puolen vuoden arviointiprosessin jälkeen Saab käytti vielä kaksi kuukautta korvaavan tuotteen arviointiin ja hyväksyntään ennen päätöstä hankkia tukiliuotinta käyttävä Guyson-tarkkuuspuhdistuslaite, jossa käytetään Novec-tuoteperheen teknisiä nesteitä. Tähän mennessä uuden prosessin puhdistustulokset ovat Lars-Gunnar Hussin mukaan olleet konsistentisti vaatimusten mukaisia.

Saab on Saab-yhtiön tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.