Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Vaihtoehto nPB:lle – tehokkaampaa liuotinpuhdistusta puolet lyhyemmässä ajassa.

Mustang Vacuum Systems vei tarkkuuspuhdistamisen uudelle tasolle ympäristöystävällisillä 3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisillä nesteillä.

  • Mustang Vacuum Systemsin toimitilojen julkisivu

    Mustang Vacuum Systems on Yhdysvalloissa toimiva teollisuuden tyhjiöpinnoituslaitteiden valmistaja.  Yhtiön valmiina toimitettavia fysikaalisen höyrystyspinnoituksen (PVD) järjestelmiä käytetään erilaisten materiaalien pinnoittamiseen muun muassa työkaluissa, tuliaseissa, hanoissa ja kellonrannekkeissa. Ennen pinnoittamista materiaalien on oltava 100-prosenttisen puhtaita. Edes 99-prosenttinen puhtaus ei riitä, sillä vähäisimmätkin epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vakavia ongelmia. Kun Mustang oli valmis laajentamaan toimintaansa puhdistus- ja pinnoituspalveluihin, he pyysivät pinnoituksen erityisasiantuntija Rex Griffiniä selvittämään, mitkä liuottimet täyttäisivät yrityksen tiukat vaatimukset.

    Yhtiö pyrki löytämään ympäristöystävällisen puhdistusliuottimen, jonka käyttöä eivät tulevaisuudessa rajoittaisi osavaltio- tai liittovaltiotason säädökset.   Rex Griffin oli vuosien ajan käyttänyt höyryä käyttävissä rasvanpoistolaitteissa n-propyylibromidia (nPB).

    "Pidin nPB:stä, koska se puhdistaa monia erityyppisiä metalleja tehokkaasti ja yhtenäisesti", Griffin kertoo. "Kokeilimme useita liuotinvaihtoehtoja, mutta turhaan, kunnes Crest Ultrasonics (höyryä käyttävien rasvanpoistolaitteiden valmistaja) ehdotti meille 3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisiä nesteitä."

Näytteet ja puhdistustestit osoittavat puhdistustehon parantuneen

Crest Ultrasonics lähetti Mustang Vacuum Systemsille näytteitä Novec teknisistä nesteistä 72DA ja 73DE yrityksen omia puhdistustestejä varten. Griffin arvioi liuotinten puhdistustehon vertaamalla, miten hyvin ne poistivat kiillotusaineet ja muun lian erilaisilta pinnoilta. Hän havaitsi, että Novec-nesteet olivat paljon tehokkaampia kuin nPB ja muut testatut liuottimet.

3M:n valikoimissa on runsaasti moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia liuotinkoostumuksia. Novec-tiimi etsi yhteistyössä Mustang Vacuum Systemsin kanssa yritykselle sopivan Novec-nesteen ja optimoi käytettävän prosessin ja laitteiston Novec-nesteen käyttöä varten. Griffin päätyi loppujen lopuksi Novec 73DE -nesteeseen. Arviointiin ja pilotointiin kului kaikkiaan alle kaksi kuukautta.

"Koska puhdistamamme ja pinnoittamamme osat ovat asiakkaidemme toiminnan kannalta kriittisiä, käyttämämme liuottimen on täytettävä tiukat vaatimukset", hän kertoo. "Novec 73DE -neste täyttää nämä vaatimukset, ja lisäksi se puhdistaa osat 100-prosenttisesti vielä nPB:täkin tehokkaammin. Uusi Novec 73DE -nestettä käyttävä menetelmämme puhdistaa lisäksi osat puolet aiemmin käyttämäämme nPB-menetelmää nopeammin ja sen ylläpito on helpompaa."
REX GRIFFIN
Pinnoitusten erityisasiantuntija Mustang Vacuum Systemsillä

Yhteistyötä molekyylitasolla

Yksi Mustangin avainasiakkaista esitti Griffinille erityisen vaativan puhdistushaasteen. Hän pyysi apua Novec-tiimiltä. Tiimi käytti ESCA-menetelmää (elektronispektroskopia kemialliseen analyysiin) ja eristi yksittäisen mikroskooppisen yhdisteen kiillotusprosessin jättämistä jäämistä.  Tämä alkuainetason pinta-analyysi auttoi Mustang Vacuum Systemsiä pääsemään alkuun ongelman ratkaisemisessa.

"3M on parhaita tavarantoimittajia, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä", sanoo Griffin. "Ilman heidän apuaan emme olisi voineet uudistaa menetelmäämme, prosessiamme ja koko yritystä sellaiseen suuntaan, joka on välttämätön kasvun ja entistäkin paremman asiakkaiden palvelemisen kannalta. Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme."