Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Vaihtoehto TCE:lle – lisää tehoa pienempään hintaan.

BOC on parantanut työturvallisuutta ja säästänyt puhdistuskustannuksissa vuositasolla jopa 60 % ottamalla käyttöön 3M™ Novec™ teknisen nesteen 71DE.

  • Mustang Vacuum Systemsin toimitilojen julkisivu

    BOC on teollisuuden, terveydenhuollon ja muiden erikoiskaasujen toimittaja, ja kun yhtiö vastaanottaa käytettyjä happisäiliöitä, niiden venttiileistä on ehdottomasti puhdistettava kaikki mahdolliset jäämät kontaminaation estämiseksi. Yhtiön uudessa automatisoidussa puhdistusprosessissa käytetään 3M™ Novec™ teknistä nestettä 71DE ja D&S Ultra Clean Ltd.:n toimittamaa höyryä käyttävää ultraäänipuhdistuslaitetta, jotka puhdistavat kaikki komponentit erittäin tehokkaasti. Uudessa prosessissa perinteisesti käytetty trikloorietyleeni (TCE) on korvattu ympäristöystävällisemmällä liotusjärjestelmällä, joka on turvallisempi käyttäjille, puhdistaa kaasusäiliöt tarkemmin ja jonka käyttökustannukset ovat pienemmät.

    TCE:n käytöstä luopuminen on tärkeää, koska TCE sisältyy REACH-asetuksen erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon, ja huhtikuussa 2016 olleen lopetuspäivän jälkeen sen käyttö on luvanvaraista käyttöä lukuun ottamatta kielletty.

Uusi puhdistusmenetelmä täyttää kaikki vaatimukset

Uusi ratkaisu täyttää kaikki BOC:n puhdistuksen turvallisuutta, työturvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja laatua koskevat vaatimukset. Se on tehokas vaihtoehto trikloorietyleeniä (TCE) käyttävälle puhdistukselle, ja ennen kaikkea uutta järjestelmää käytettäessä työntekijöiden terveyttä ei tarvitse jatkuvasti seurata. Uuden menetelmän käyttöönoton jälkeen BOC on luokitellut sen parhaaksi käytännöksi Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ja Linde-konserni muualla maailmassa.

Ennen uuteen menetelmään siirtymistä BOC:n laatuanalyytikot toteuttivat yhteistyössä 3M:n ja D&S Ultra-Clean Ltd:n kanssa puhdistuskokeilun, johon sisältyi kontaminoituneiden kaasusäiliöiden toistuvaa testausta sekä perusteellinen päästöjen valvontatutkimus ja myrkyllisyyden raportointi. Novec 71DE -neste valittiin käyttöön vahvojen ympäristöominaisuuksiensa perusteella. Sen koostumus perustuu fluorattuun eetteriin (HFE-yhdiste), jonka ilmastoa lämmittävä vaikutus on alhainen ja joka ei vaurioita otsonikerrosta eikä sisällä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC-yhdisteet), fluorihiilivetyjä (HFC-yhdisteet) tai vaarallisia ilmaa saastuttavia aineita (HAP-yhdisteet).

"Uusi prosessi on kaiken kaikkiaan turvallisempi – niin työntekijöille kuin ympäristölle. Ja vaikka kustannussäästöt eivät olleetkaan muutoksen pääasiallisena vaikuttimena, BOC on säästänyt liuottimen vaihdon jälkeen huomattavia summia. Höyrystymisen aiheuttaman hävikin vähentymisen lisäksi energiaa kuluu aiempaa vähemmän, ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Novec 71DE -nestettä on käytetty vain hieman yli 30 kg, kun taas TCE:tä olisi samana aikana kulunut arviolta 300 kg. Se on myös käytännössä tehokasta. Laitteet jäähtyvät nopeammin, mikä nopeuttaa käsittelyä. Prosessin automatisointi pienentää inhimillisten virheiden riskiä."
WAYNE DREW
Huoltoesimies, BOC