Violetti kolmiulotteinen pyramidiverkkokuvio.

Vaihtoehto TCE:lle – parempaa puhdistusta matalammassa lämpötilassa ja pienempi komponenttien vaurioitumisen riski.

3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisten nesteiden käyttöönotto toi BAE-yhtiölle ympäristö- ja suorituskykyetuja.

  • Mustang Vacuum Systemsin toimitilojen julkisivu

    BAE Systems Electronics luopui trikloorietyleenin (TCE) käytöstä herkästi vaurioituvien kaikuluotainten valmistuksenaikaisessa liuotinpuhdistuksessa ja otti tilalle Acotan toimittaman 3M™ Novec™ teknisen nesteen 72DE. Muutoksen jälkeen yhtiön vaarallisten liuotinten kulutus on selvästi vähentynyt ja tuotteiden laatu on parantunut, kun herkät osat voidaan puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti aiempaa matalammissa lämpötiloissa, mikä pienentää puhdistusprosessin aikaisen vaurioitumisen riskiä.

    BAE Systemsin tuotantolaitoksissa valmistetaan erilaisia kehittyneitä ja herkkiä elektronisia laitteita puolustusvoimien ja ilmailualan käyttöön. Osia tuotetaan tavallisesti suhteellisen pieniä määriä, mutta niiden valmistaminen voi olla erittäin kallista ja aikaa vievää, ja testaaminen on mahdollista vasta kokoonpanovaiheen loppupuolella. Tämän vuoksi valmistusvaiheen laatuvaatimukset ovat erittäin tiukkoja ja rasvan ja roskien pääsy komponentteihin tai käsittelyn aiheuttama kontaminoituminen on vältettävä mahdollisimman tarkoin.

Liuotinpuhdistusta koskeva sääntely kannusti etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja

BAE Systems on aiemmin käyttänyt kaikuluotainjärjestelmien tuotannossa TCE:tä hyödyntävää ultraäänipuhdistusta osien puhdistamiseen ennen lopullista kokoonpanoa, mutta ympäristöystävällisyyteen ja laatuun liittyvät syyt kannustivat yhtiötä etsimään muita vaihtoehtoja. "Liuotinpuhdistusprosessista vastaavana tuotantotekniikan insinöörinä olin perehtynyt liuottimia koskevan direktiivin mahdollisiin vaikutuksiin", kertoo Mark Seccombe BAE Systemsiltä. "Tuotantolaitoksemme liuottimien kulutus itse asiassa alittaa direktiivissä asetetut rajat reilusti, mutta halusimme silti siirtyä ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin ja turvata prosessimme mahdollisilta tulevaisuudessa tapahtuvilta ympäristösäädösten tiukennuksilta.

Liuottimien päästöjä koskeva direktiivi (EY:n direktiivi 1999/13/EY) asettaa tiukat rajat teollisuuden prosessien tuottamille haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) päästöille. Tämä edellyttää liuotinten, myös yleisesti käytettyjen puhdistusliuottimien, kuten trikloorietyleenin (TCE) ja n-propyylibromidin (nPB), vaihtamista toisiin aineisiin erittäin nopeassa aikataulussa.

Haussa ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto

"Tiedustelin Acotalta TCE:n mahdollisista vaihtoehdoista. Sieltä ehdotettiin pitkällä aikavälillä luotettavimmaksi ratkaisuksi 3M:n Novec 72DE -nestettä, joka sopi suoraan nykyisiin Guyson International Limited -yhtiön valmistamiin Kerry-tarkkuuspuhdistuslaitteisiimme. Minulle suositeltiin 3M:n SED-seminaaria, joka käsitteli vaihtoehtoisia menetelmiä", Seccombe muistelee.

Seccombe sai selville, että jos Guyson muuntaisi nykyiset Kerry Microsolve -laitteet käyttämään Novec-tuoteperheen teknisiä nesteitä, puhdistusprosessin myrkyllisyys vähenisi merkittävästi, mutta puhdistuksen laatu paranisi.

"Novec-neste puhdistaa yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin aiemmin käyttämämme tuote, ja sitä voi käyttää samoissa laitteissa ilman muutoksia. Mutta sen kiehumispiste on paljon matalampi – vain 44 °C aiempaan 80 °C:een verrattuna – joten komponenttien lämpövaurioiden riski on pienempi."
MARK SECCOMBE,
BAE Systems

Ei uusia laiteinvestointeja

Liuotinpäästöjen huomattavan vähenemisen ansiosta puhdistusalueelle ei myöskään tarvinnut asentaa kallista ja monimutkaista höyrynpoistojärjestelmää, mikä olisi vaatinut merkittävää pääomainvestointia. "Neste itsessään saattaa olla aiempaa tuotetta kalliimpaa, mutta uusissa prosesseissa sitä kuluu vähemmän, tulokset ovat parempia, eikä meidän tarvinnut hankkia kalliita ja hankalia lisälaitteita", toteaa Seccombe.