Turvallinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto n-propyylibromidille ja TCE:lle

Myrkyllisten kemikaalien, kuten n-propyylibromidin (nPB tai 1-BP) ja trikloorietyleenin (TCE) käyttö höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa on joutunut enenevässä määrin viranomaisten hampaisiin eri puolilla maailmaa. TCE:n käyttö lopetettiin huhtikuussa 2016 EU:n asetuksen nojalla, ja se on nyt kielletty lukuun ottamatta tiettyjen yhtiöiden hyväksyttyjä sovelluksia. nPB:n käytön lopetuspäivä on määrätty vuodelle 2020. 3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisten nesteiden otsonia tuhoava ominaisvaikutus on olematon ja ilmastoa lämmittävä vaikutus alhainen, joten ne ovat turvallinen ja ympäristöystävällinen puhdistusainevaihtoehto n-propyylibromidille (nPB) ja trikloorietyleenille (TCE).


n-propyylipromidia (nPB) koskevat turvallisuussäädökset

Työntekijöiden turvallisuuteen liittyvien ongelmien vuoksi nPB:hen eli 1-bromipropaaniin kohdistuu enenevässä määrin lainsäädännöllistä painetta. nPB:tä koskevia nykyisiä tai tulossa olevia asetusmuutoksia ovat esimerkiksi:


nPB:n myrkyllisyys ja turvamarginaali

 • Violetti kuvio, jossa on 3 ihmistä suojavarusteissa.

  Laita työntekijöidesi turvallisuus etusijalle. nPB:n turvallinen käyttö rasvanpoistoon edellyttää yritysten huolehtivan siitä, ettei työntekijöiden altistustaso nouse yli 10 ppm:n, mikä vastaa tyypillistä altistusta höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa. nPB:n käytön lopetuspäiväksi on määrätty 1.7.2020. Aiemmin aloitettua nPB:n käyttöä voi jatkaa siihen saakka, mutta yritysten, jotka aikovat investoida uuteen höyryä käyttävään rasvanpoistojärjestelmään, kannattaa perehtyä sellaisiin vaihtoehtoihin, joissa investoinnin arvo säilyy.

  nPB:lle toistuvasti ja kroonisesti altistuneilla työntekijöillä on todettu syöpään liittyviä ja muita terveysriskejä, kuten

   
  • neurotoksisuus
  • munuaistoksisuus
  • maksatoksisuus
  • lisääntymistoksisuus
  • keuhkosyöpä

Myrkyllisten ja otsonikerrosta tuhoavien puhdistusliuottimien aika on ohi
 • Trikloorietyleeniä (TCE) koskevat turvallisuussäädökset

  TCE on luokan A2 mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine. TCE aiheuttaa kohtuutonta vaaraa ihmisten terveydelle, mukaan lukien altistuksen aiheuttamat muut kuin syöpäriskit. Jatkuvasta altistumisesta TCE:lle höyryllä tehtävän rasvanpoiston yhteydessä voi seurata vakavia terveyshaittoja. Näiden työturvallisuusriskien vuoksi Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto on esittänyt TCE:n käytön kieltämistä höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa. EU:ssa sen käyttö ilman erityislupia on jo kielletty kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetulla asetuksella (REACH).

 • HFC-yhdisteitä (fluorihiilivedyt) koskevat ympäristösäädökset

  Vuonna 2006 annetun ja vuonna 2014 tarkistetun F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. Näihin kuuluvat tarkkuuspuhdistuksessa käytettävät HFC-yhdisteet. Tarkistettu F-kaasuasetus kieltää joidenkin HFC-yhdisteiden, mukaan lukien HFC-23:n, myynnin vuoden 2015 alusta lähtien, sekä määrää vähentämään kaikkien muiden HFC-yhdisteiden käyttöä 21 prosenttiin vuosien 2009–2012 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Koska HFC-yhdisteillä ei ole enää tulevaisuutta puhdistusliuottimina, nyt on aika valita höyryllä tehtävään rasvanpoistoon fiksumpi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi liuotin.

 • Tilaa ajankohtaistiedote

  Asiantuntijamme seuraavat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston, EU:n ja muiden kansainvälisten TCE:n, HCFC-yhdisteiden ja muiden aineiden käyttöä hallinnoivien sääntelyviranomaisten toimia koskevia uutisia. Saat nopealukuisia yhteenvetoja uudistuksista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta liiketoimintaasi ja käyttämiisi puhdistusmenetelmiin, jolloin voit ennakoida mahdolliset ongelmat. Tutustu uutiskirjearkistoomme tai tilaa uutiskirje.

  Lue liuotinpuhdistuksen uutiskirjeitä >

  Tilaa >


Miten 3M Novec -tuoteperheen tekniset nesteet pärjäävät vertailussa nPB:hen ja TCE:hen?

 • Turvallisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto nPB:lle ja TCE:lle

  Tyypillinen altistus höyryllä tehtävän rasvanpoiston yhteydessä on lähellä nPB-altistuksen ohjearvoa, joten kyseinen aine ei ole turvallinen tällaisessa käytössä. nPB:n tavoin myös TCE:llä on matala altistuksen ohjearvo. 3M™ Novec™ -tuoteperheen teknisten nesteiden altistuksen ohjearvo on keskimäärin 200 ppm (8 tunnin haitalliseksi tunnetun pitoisuuden painotettu moolimääräinen keskiarvo), eli 20-kertainen verrattuna nPB:n ja TCE:n altistuksen ohjearvoon. TCE:n EU-asetuksen määräämä TCE:n lopetuspäivä oli huhtikuussa 2016, ja kemikaalin käyttö on nyt kielletty lukuun ottamatta tiettyjen yritysten luvanvaraisia käyttökohteita. nPB:n käytön lopetuspäivä on määrätty vuoteen 2020.

  Lue lisää Novec-tuoteperheen teknisten nesteiden käytöstä liuotinpuhdistuksessa ja höyryllä tehtävässä rasvanpoistossa


  Kuva on tarkoitettu vain esimerkiksi.
   

 • Pylväskaavio, jossa on altistuksen ohjearvot nPB:lle (0,1 ppm), TCE:lle (10 ppm) ja Novec 73DE -nesteelle (195 ppm) sekä eroja havainnollistamassa kuvia eri suojavarusteita käyttävistä ihmisistä.

Puhdistusliuottimet vertailussa: Miten 3M™ Novec™ tekninen neste 72DE pärjää vertailussa nPB:hen ja TCE:hen?

Puhdistusliuottimet vertailussa: Miten 3M™ Novec™ tekninen neste pärjää vertailussa nPB:hen ja TCE:hen
 • *200 ppm on komponentin 8 tunnin haitalliseksi tunnetun pitoisuuden painotettu moolimääräinen keskiarvo. **Käytön turvamarginaali = Altistuksen ohjearvo / altistus (8 tunnin painotetuksi keskiarvoksi oletettu 10 ppmv)

Tehdasinsinööri laskemassa messinkisiä hydrauliikkalinjan liitososia sisältävää koria höyryä käyttävään rasvanpoistolaitteeseen

Haluatko kokeilla Novec-puhdistusliuotinta?

Riippumatta siitä, etsitkö vaihtoehtoa nPB:lle tai TCE:lle, haluamme, että uuden puhdistusnesteen käyttöönotto sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Novec-valikoimassa on monia erilaisia nesteitä, ja tuotenäyte tai puhdistuskokeilu voi auttaa löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan Novec-tuotteen.

Tilaa näyte tai puhdistuskokeilu

Ota yhteyttä ja kysy lisää Novec-puhdistusliuottimista

Olemme täällä auttaaksemme.

Tiimimme insinöörit ja asiantuntijat vastaavat mielellään kysymyksiisi ja tarjoavat tarvitsemaasi tukea, esimerkiksi näytteiden tilaamisessa ja puhdistuskokeilujen järjestämisessä. Ota yhteyttä jo tänään.